TV-spel

Tärningen är kastad! – om spelkultur som näring och kulturtuttryck

Allt fler människor ägnar sig  åt att spela spel och utöva spelkultur. Det ökade intresset har varit tydligt framför allt inom ideell sektor där det i dag finns många föreningar som bedriver verksamhet inom spelkultur i båda regionerna. Under vintern 2016–2017 genomförde Region Värmland tillsammans med Region Örebro län en förstudie – Tärningen är kastad! – om spelkultur som näring och kulturuttryck.

Syftet med förstudien var bland annat att öka kunskapen om spelkultur i regionerna och att lägga grunden för ett möjligt större spelkulturprojekt. Avsikten är att rapporten ska fungera både som en introduktion till spelkultur och som en inspiration för den som vill påbörja nya satsningar eller projekt inom spelkulturrelaterade områden.

För den spelintresserade vill jag annars rekommendera den internationella spelfestivalen Counterplay ’17 som inträffar i på DOKK1 i Aarhus i slutet av mars.

 

 

Om bibliotekens kvalitetsarbete – tv-spel

§ 6 i nya bibliotekslagen lyfter fram folkbibliotekens uppdrag att medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet. Kvalitetsfrågan när det gäller folkbibliotekens erbjudande av spelmedier har intresserat Fredrik Larsson, som har skrivit sin magisteruppsats  om det. Han utgår från bibliotekspersonalens syn på våldsamma, sexistiska och rasistiska tv-spel som biblioteken emellanåt erbjuder.

Intressanta slutsatser:

  • ”När det kommer till tv-spel med innehåll som kan tolkas rasistiskt är det för de flesta av  de intervjuade bibliotekarierna inte något som de tolererar på biblioteket men det verkar  inte vara något som diskuterats i alls lika stor grad som till exempel våldsspel.
  • ”…bristen på diskussion bland bibliotekarierna om annat än våldet i tv-spelen till exempel  sexism och rasism beror på att det fortfarande är ett relativt nytt medium både faktiskt och i bibliotekets urval?”
  • ”De [intervjuade bibliotekarierna] visar ett moraliskt tänkande kring kontroversiella tv-spel samtidigt som de uppvisar ett instrumentellt synsätt i att de vill uppfylla låntagarnas vilja till stor del.”
  • ” …kan det vara så att nya medier bemöts med mer skepsis från bibliotekarierna än gamla medier som alltid funnits på biblioteket och att det värderationella får mer genomslag i hanteringen av nya medier då. En spekulation är att det beror på att det värderationella som Vestheim skriver historiskt har varit folkbibliotekets grund. Kanske väljer bibliotekarierna omedvetet en mer värderationell och traditionalistiskt inställning till nya medier för att värna om bibliotekets traditionella roll och värderingar?”

Bibliotekspersonalens attityder till TV-spel

Svaret på frågan om vilka attityder bibliotekspersonalen har till TV-spel på bibliotek lämnas direkt i titeln till Albin Olsenmyrs B/I-magisteruppsats. I ”TV-spel är inga konstigheter!” har han genomfört en enkätundersökning till folkbiblioteken i landet.

Hinder

  • Det främsta problemet enligt undersökningen för etablerandet av TV-spel på biblioteken har att göra med den höga kostnaden.
  • Mängden olika spelkonsoler.
  • Personalens brist på kompetens.
  • Brist på efterfrågan.

Men anledningarna till att de bibliotek som satsar på TV-spel verkligen gör det, beror på aspekter som har att göra med kultur, demokrati/jämställdhet, marknadsföring och sociala sammanhang .

Nordiska speldagen

Lördag den 10 november inträffar den Nordiska Speldagen på ett 70-tal bibliotek i Norge, Danmark och Sverige. Initiativet är norskt och arrangemangen innehåller allt från föreläsningar, spelturneringar till filmvisning.

Sju svenska bibliotek har anmält sitt intresse och har aktiviteter:

Tidaholms stadsbibliotek

Stadsbiblioteket i Halmstad

Biblioteket i Ekerö centrum

Lerums bibliotek (mästerskap i Angry Birds!)

Karlskoga bibliotek (Turnering i Dirt Showdown på Xbox)

Smedjebackens bibliotek

Örebro stadsbibliotek

Onlinespel som sociala mötesplatser

I Medierådets rapport Världen som spelplan – gränsöverskridande i onlinespelskulturen ger  nio personer sin bild av vardagliga möten i spelvärlden. Rapporten handlar om onlinespel som sociala mötesplatser, gränsöverskridande gemenskap, möten med andra kulturer, utvecklade språkkunskaper och spelare som reser till varandra och träffas IRL. Men den handlar även om kulturkrockar, exkludering och sexualisering.

Wanna play med Orvar Säfström

Wanna Play heter BTJ.s nyhetsbrev om  tevespel. Det är en av landets ledande spel-journalister, Orvar Säfström, som delar med sig av sin kunskap. Nyhetsbrevet är konsumentvägledning på hög nivå. I nyhetsbrevet för januari skriver Säfström angående spel baserade på populära förlagor inom barnfilm: att ”fylla spelavdelningen med dessa sopiga barntitlar är jämförbart med att ha en avdelning för skönlitteratur enbart bestående av Kalle Anka-pockets.”
Läs det på webben eller prenumerera elektroniskt.