skönlitteratur

Skönlitteratur är en möjlighet till att bli en mer moralisk människa – Örebro universitet

Anna-Lova Olssons avhandling vid Örebro universitet är en argumentation för bildningens moraliska dimensioner. Hon presenterar sin forskning vid universitetets populärvetenskapliga föreläsningar lördag 13 februari

Källa: Skönlitteratur är en möjlighet till att bli en mer moralisk människa – Örebro universitet

Borås, Borås

I dag är jag gästföreläsare på min gamla alma mater, Bibliotekshögskolan i Borås.

Temat jag pratar kring är en subjektiv tolkning av bibliotek och dess uppdrag: ”Utforska, dekonstruera och rekonstruera biblioteket” – med speciell koppling till folkbibliotekens uppdrag.

Och såhär gick det till när vi workshoppade:

BHS nov 13

Integrerad katalog och delaktiga användare förutsättningar för litterturfrämjande arbete på webben

Charlotte Berling har i sin magisteruppsats från BHS undersökt hur biblioteken arbetar med förmedling av skönlitteratur via sina webbplater. Hon har tittat närmare på åtta folkbiblioteks webbplatser och bloggar: Lund, Oxelösund (Biblioteksbloggen), Västerås (Allt om biblioteket), Älmhult (Boksynt), Biblioteket.se (Stockholm), Östgötabibliotek, Bibblo.se och minabibliotek.se.

När biblioteken jobbar på webben prioriterar man

 • Boktips
 • Temalistor
 • Temaartiklar
 • Författarporträtt/Intervjuer med författare
 • ”Sök liknande titlar”
 • Rekommendationer på läsning
 • Filmklipp (fr a författarintervjuer)
 • Användarnas betyg och kommentarer
 • Etiketter/Nyckelord
 • Externa länkar
 • Egna boktipsbloggar

Enligt författaren finns det många likheter mellan den litteraturförmedling som förekommer på de fysiska biblioteken och på bibliotekens webbplatser. Litteraturförmedling på nätet bedrivs ofta i ganska traditionella former (boktips, listor, temaartiklar och författar-porträtt), vilket är helt naturligt eftersom Internet, är ett medium som har många likheter med äldre medier.

Andra intressanta slutsatser:
”När det gäller litteraturförmedling ser jag användarnas delaktighet på bibliotekens webbplatser som något som har stor potential att skapa läslust och att öka intresset för såväl biblioteket som litteratur. Ett exempel på en kommersiell webbplats som har lyckats mycket bra med att få igång användarsamtal kring böcker är Bonnier- och TV4-ägda boktipset.se. På denna webbplats genereras boktips utifrån de böcker användaren har lagt in och betygsatt i sin virtuella bokhylla, men framför allt fungerar det som en social mötesplats för litteraturintresserade där användarna diskuterar, kommenterar och tipsar varandra om böcker. Ett sådant levande samtal har jag inte sett några exempel på att någon bibliotekswebbplats har lyckats få igång.” (Min kursivering)

”Om biblioteken vill att deras webbplatser ska vara ställen dit användarna söker sig för att få läsinspiration måste det litteraturförmedlande materialet uppdateras ofta och hålla hög kvalitet. Likaså måste rekommendationsfunktioner av typen ”Om du gillade det här…” och ”Sök liknande titlar” ha hög kvalitet och relevans för att användaren ska återvända och använda sig av tjänsten igen.” (Min kursivering)

Enligt Berling finns det såväl stora möjligheter som stora hinder för att utveckla den litteraturförmedlande funktionen på bibliotekens webbplatser:

Hindren består av

 • tekniska begränsningar i redan befintliga system
 • brist på resurser i form av kompetent personal, tid och pengar.

Samtidigt har en integrerad katalog och delaktiga användare stor betydelse för möjligheterna att skapa en levande litteraturförmedlande webbplats