självbetjäning

Borås, Borås

I dag är jag gästföreläsare på min gamla alma mater, Bibliotekshögskolan i Borås.

Temat jag pratar kring är en subjektiv tolkning av bibliotek och dess uppdrag: ”Utforska, dekonstruera och rekonstruera biblioteket” – med speciell koppling till folkbibliotekens uppdrag.

Och såhär gick det till när vi workshoppade:

BHS nov 13

Genomslag för självbetjäningsbibliotek (DK)

I mer än hälften av Danmarks kommuner har biblioteken etablerat bibliotek med öppet utan att bibliotekspersonal finns på plats, enligt Bibliotek og Medier. Just nu finns 81 sådana bibliotek som  bygger på att besökarna betjänar sig själva under en utökad öppettid, i synnerhet om kvällarna.

I en ny rapport från Det Informationsvidenskabelige Akademi pekar forskaren Carl Gustav Johannsen på tre förhållanden:

  • De öppna biblioteken fungerar som ett centrum för många olika aktiviteter: arrangemang, traditionell utlåning, mötesplats för medborgarna.
  • Det finns en ökande användningsgrad av de öppna biblioteken med stor spridning i öppettiderna.
  • Den genomsnittliga öppettiden är 12,75 timmar om dagen.

Varför är det här intressant? Jo, i grundkursen i etnologi får man lära sig att i princip alla nyheter, moden och förändring kommer till Sverige via Danmark. Oavsett om det handlar om den niopiggade krattan, nya språkliga ord och uttryck, eller rentav folkhögskolor – för att inte tala om motorcykelgäng eller främlingsfientliga, högerpopulistiska partier – så kommer kommer de via vårt södra grannland.
Det svenska exemplet från Veberöd, lär bara vara början.

Det barnförbjudna biblioteket, snart nära dig

Inte nog med att biblioteksfilialen i danska Gjern bygger på självbetjäning. Det är också förbjudet för barn enligt Danmarks Radio.

Läs också vad Orbiter skriver om barnförbjudna bibliotek i USA.

Vad är det som händer, egentligen? Vuxensamhällets hämd?

Jag läser samtidigt i Sydsvenskan om planerna på Lunds Stadsbibliotek. Och funderar över bibliotekschefen, Karin Sandbergs, uttalande om bibliotek med självbetjäning:
– Försök har gjorts i Danmark och de är lovande.
och
– Men viss kameraövervakning kommer förstås att vara nödvändig.

Tja, varför inte låta något av stadsdelsbiblioteken bli det första riktigt barnförbjudna biblioteket i Sverige!

DIK, Bibliotekariernas fackförbund är kristiskt. Vad säger Svensk Biblioteksförening? Kan man älska ett bibliotek utan personal? Eller är det biblioteksets personal som gör biblioteket älskvärt?

Bibliotekspersonalen skrämmer bort bokälskarna?

Det kan iaf vara en slutsats från danska Silkeborg där man på biblioteksfilialen i Gjern satsat på sjävbetjäning.

Utan fysisk bibliotekpersonal närvarande ökade besöksantalet med 50%! Läs mer i artikeln från Kristerligt Dagblad.

– Det är en absolut nödlösning. När bibliotekarierna är borta så hotas demokratin!
Säger ordföranden för Bibliotekarforbundet, Pernille Drost till Danmarks Radio. Hon pekar också på det faktum att ökningen av användningen av biblioteket snarare beror på ökade öppettider än att det inte finns någon personal.

Danska obemannade bibliotek

Låntagare och bibliotekarter i det danska samhället Gjern, utanför Silkeborg på Jylland, är nöjda med sin biblioteksfilial med självbetjäning att försöket med ett obemannat bibliotek permanentas, kunde man läsa i Bibliotekspressen tidigare i vår. Konceptet har inneburit att den dagliga öppettiden är numer från 8 – 22. Av 60 timmars öppettid är 37 obemannade. När biblioteket är obemannat har man kontakt med en bibliotekarie via en bildskärm.

Rapporten och utvärderingen från Silkesborgs bibliotek kan hämtas här. (pdf 2,4 Mb) Man anar att det handlar om att behålla biblioteket kvar på en liten ort, i Sverige har vi pratat om ”utlåningsstationer” för att beskriva obemannade bibliotek. Jag håller med Pernille Drost, danska Bibliotekarforbundets ordförande som säger: bibliotek helt utan bibliotekarier riskerar bli avhämtningsplatser med döda hyllor.

Enligt Mitjyllands Avisen kommer också biblioteket i Them att få självbetjäning. Själv undrar jag över om man inte kommer att få ordningsproblem med folk som gör ”andra saker” i bibliotekslokalerna än vad de primärt är tänkta för. Man har kanske mer krogar att hänga på i Danmark och på landsorten har man hyfsad social kontroll. Men om något allvarligt skulle hända – tja vad gör man då?