serendipitet

Borås, Borås

I dag är jag gästföreläsare på min gamla alma mater, Bibliotekshögskolan i Borås.

Temat jag pratar kring är en subjektiv tolkning av bibliotek och dess uppdrag: ”Utforska, dekonstruera och rekonstruera biblioteket” – med speciell koppling till folkbibliotekens uppdrag.

Och såhär gick det till när vi workshoppade:

BHS nov 13

Serendipitetisk (!) sökning

Jag tror inte jag saknade den där ”random”-knappen i Netscape Navigator – oftast blev det bara felmeddelanden, men jag tycker att en tjänst som StumbleUpon är helt OK.

Men, nu finns också en sökmaskin som gör att du kan hitta det du inte visste att du var intresserad av. BananaSLUG, helt oanvändbar för bibliotek, men kul att leka med.

Via