Professionell läsning

Dagens bibliotekslänk: Contextualizing the “Marketplace of Ideas” in Libraries

Journal of Radical Librarianship: Nailisa Tanner: Contextualizing the “Marketplace of Ideas” in Libraries

Abstract:
“The marketplace of ideas” is frequently invoked in debates concerning the merits of free, unrestricted speech; as social and information centres of their communities, libraries are often implicated in these debates. If we suppose that libraries are supporters of civic debate, what does it mean to take the “free market of ideas” as the principle by which the free speech debate is organized? This paper contextualizes the tendency to imagine the public sphere as a free market in ideas within jurisprudence and the neoliberal arts of government, consulting democratic theory to question which frameworks libraries might draw from to reimagine their contribution to the public sphere.

Bokstart och Digitalt först

Två intressanta rapporter just nu:

 • Statens kulturråd om Bokstart: Fem pilotprojekt utforskar hembesök och möjligheter till samverkan
  ”I den här rapporten beskriver vi satsningen och sammanfattar några av erfarenheterna från de fem pilotprojekten i Göteborg, Landskrona, Södertälje,
  Jämtland/Härjedalen och Västernorrland. Resultaten visar att det är angeläget att ge biblioteken och andra aktörer i familjers närhet förutsättningar att samverka kring små barns läs- och språkutveckling.”
 • Kungl. Biblioteket om Digitalt först med användaren i fokus: Digitalt först med användaren i fokus – mobiliseringsfas januari-augusti 2018
  ”Under de första månaderna av kompetenslyftet (mobiliseringsfasen) har 67 % av all personal gjort ett självskattningstest inom Digital kompetens, som grundar sig på EU-kommissionens DigComp 2.0. Åtta arbetsgrupper har analyserat resultatet och utforskat kompetensresurser. De regionala biblioteksverksamheterna har genomfört 88 aktiviteter och 912 personer har hittills deltagit i utbildningsinsatser under det första halvåret. Enligt biblioteksstatistiken finns det ca 4 800 personer anställda på folkbibliotekens ca 1 100 enheter (huvudbibliotek, filialbibliotek, mobila enheter). Alla ska ha möjlighet att delta i kompetenslyftet.
  Den här rapporten är en sammanfattning av mobiliseringsfasens arbete och förslag på inriktning och insatser 2018-2020.”

Att läsa om biblioteksarkitektur

Det här verkar  vara en intressant bok om biblioteksarkitektur:

Daniel Gil: From symbolic temple to dematerialization: a journey through library architecture from the 20th to the 21st century

Mer att läsa

 • Prateek Vasisht: The Public Library of 2027 ”The libraries of the future will be very different— and yet, their original charm will remain much the same.”
 • Maria Lorena Lehman: Future-proofing the public library

  Abstract: ”To help guide the public library into the future, architectural design stands as a linchpin that bridges between vast amounts of proliferating information, the librarians who make sense of that information, and the library goers who engage and activate with that information. Future-proofing the public library calls for its evolution, where library buildings grow into new roles that serve as sensorial “idea gardens,” where the presence of virtual and augmented mediums complement the physical book, instead of displacing or replacing its many benefits. To create this type of bridge, it is the architectural design of the public library that can lead the way. (artikeln ligger iofs bakom en betalvägg, men…)

 • Joy Roylance: Reimageing the Library ”By understanding current and future student and visitor needs, and listening to a diversity of voices on a campus and beyond, ADP has been able to reimagine what a contemporary library space can be.”

LTR om ”Virtual and Augmented Reality in Libraries

I senaste numret av ALA:s Library Technology Reports beskriver bibliotekarien Hannah Pope hur bibliotek kan använda sig av virtuell och förstärkt verklighet (VAR).

This issue of Library Technology Reports (vol. 54, no. 6), “Virtual and Augmented Reality in Libraries,” provides an overview of virtual and augmented reality (VAR) and how it can be used effectively in libraries. The report covers how to build a VAR library program and discusses devices best suited to meet your library’s needs and budget.

Chapter 1 delves into the history of virtual and augmented reality and how it has become more accessible to library users.
In chapter 2, Pope discusses the use of virtual and augmented reality in libraries and how these technologies are being used to enhance patron learning.
Chapter 3 takes a look at the available VAR devices for libraries and recommends which setup works best for varying library types, taking into consideration different space constraints and library budgets.
Chapter 4 looks at user engagement and potential realworld applications of virtual and augmented reality. The final chapter delves into the future of virtual and augmented reality and how libraries are able to help shape that future.

En ny bok om biblioterapi

Engelska Facet Publishing har precis släppt boken Bibliotherapy.

Boken beskriver historien bakom och teorin om biblioterapi. Den presenterar sedan en serie fallstudier som illustrerar hur specifika metoder kan användas i olika sammanhang. Bokens huvudfokus är att visa på olika biblioterapeutiska metoder olika grupper,som hemlösa, patienter inom psykiatri och personer som lever med demens. Boken bygger på den senaste praktiska och teoretiska utvecklingen inom biblioterapi och undersöker hur bibliotekarier och vårdorganisationer bäst kan bäst hälsa och välbefinnande i samhället.

(Från ett mail från 2016 – hoppas att det gäller frortfarande: Facet vill nu erbjuda medlemmar i Svensk biblioteksförening 20% rabatt på sin utgivning. Är ni intresserade av någon titel beställer ni den via mail till info@facetpublishing.co.uk Ange att ni själva eller ert bibliotek är medlemmar i Svensk biblioteksförening.)

Sex berättelser om mångfald och inkludering på bibliotek (UK)

Engelska Arts Council (motsvarar Statens kulturråd) har precis släppt rapporten ”Libraries welcome everyone: Six stories of diversity and inclusion from libraries in England

Rapporten visar på resultaten från sex fallstudier – best practice – vars syfte var att utforska olika aspekter av jämlikhet och mångfaldsåtgärder där folkbibliotek är medaktörer i lokalsamhället.

Resultaten visade bland annat

 • Det finns ett stort intresse på läsning och skrivande och liknande aktiviteter vilket kan få stor påverkan på lokalsamhället.
 • Det finns allt fler bevis på ökade fördelar med att besöka bibliotek och sysselsätta sig med aktiviteter som har med läsning att göra. Det kan t ex handla om hälsa och välbefinnande, om att hantera ensamhet, om digital delaktighet och kompetens samt förbättrad läskunnighet.
 • De mest framgångsrika biblioteksverksamheterna är de som kopplar ihop sina aktiviteter med övergripande nationella, regionala och lokala politiska prioriteringar.
 • Arbetet på det fysiska biblioteket lika väl som bibliotekens uppsökande verksamhet och partnerskapsarbete
  är avgörande.  Forskningen har visat på fördelar för biblioteken att bygga starka partnerskap med lokalsamhället och samhällsorganisationer för att kunna svara mot samhällets behov.
 • Folkbibliotek anstränger sig för att satsa på lokalbefolkningens behov, särskilt de som inte regelbundet använder bibliotekets tjänster.
 • Åtgärdernas hållbarhet är avgörande för långsiktig framgång och effekt.

MYKA: om svenskarnas kulturvanor

Myndigheten för kulturanalys (MYKA) har precis släppt två rapporter om svenskarnas kulturvanor:

Intressant om kulturaktiviteter

 • 85 procent av svenskarna har läst bok någon gång under de senaste 12 månaderna. 35 procent har läst bok varje vecka under samma period.
 • 54 procent har besökt bibliotek någon gång under de senaste 12 månaderna.
 • Kvinnor är i högre utsträckning delaktiga i kulturlivet jämfört med män.
 • Yngre är mer aktiva i kulturlivet än äldre.
 • Social härkomst, klasstillhörighet och inkomst påverkar i vilken utsträckning människor deltar i kulturlivet.
 • Högre kulturdeltagande i städer.