Mobiltaggar

Engelska universitetsstuderande tveksamma till e-tjänster

Frederic Lardinois på bloggen Read Write Web hänvisar till en ny rapport  från Unveristetsbiblioteket i Cambridge, England, som visar på att universitetsstudenter inte är intresserade av att läsa e-böcker och e-tidskrifter på sina mobiler.  Iaf inte än. Men med tanke på den snabba tekniska utvecklingen så kommer det nog ett ökat intresse så småningom. Speciellt är det Iphone-användarna som är med benägna att använda mobilen till att läsa på/med.

En tveksam slutsats från rapporten säger att  resultaten pekar på att det inte är värt kostnaderna för biblioteken att utveckla mobila e-tjänster just nu – eftersom de inte används.
Däremot är universitetens biblioteksanvändare betydligt mer intresserade av att få kännedom om bibliotekens öppettider, översiket över lokalerna, kontaktinformation och tillgång till bibliotekens katalog (OPAC). 
Framförallt vill studenterna få påminnelser från biblioteket via SMS.

Biblioteken och den mobila webben

Den 7 maj arrangerar Länsbibliotek Västmanland tillsammans med Västerås Stadsbibliotek och Länsbiblioteket i Örebro län en studiedag om hur biblioteken bäst kan använda sig av mobiltelefoni. Studiedagen heter ”Biblioteket i var mans hand” och kommer att ge en inblick i hur man kan anpassa biblioteket både fysiskt och virtuellt till mobiltelefoniteknik.
På programmet finns möjligheten att själv pröva på t ex mobiltaggning ocg twitter.

Dessutom får man möjlighet att träffa en av landets ledande biblioteksideologer, Lina Z Ydrefeldt, som kommer att prata om de nya kommunikationsformernas möjligheter. Boris Zetterlund, från Axiell, representerar produktutvecklarna och informerar hur de arbetar för att möta bibliotekens önskemål on teknisk utveckling när det gäller mobiltelefoni.

För er som vill läsa på lite (eller som är nyfikna ändå) innan rekommenderas nr 5/08 av Library Technology Reports, ett specialnummer om mobil teknologi på bibliotek av Ellyssa Kroski: On the Move with the Mobile Web: Libraries and Mobile Technologies

Kolla också in den här boken om mobilt lärande.