metodutveckling

Staten satsar på litteratur och läsfrämjande under 2012

Enligt ett pressmeddelande har regeringen i dag beslutat att fördela 3 000 000 kronor till litteratur och läsfrämjande under 2012 i syfte att stärka litteraturens ställning, öka läsandet och lyfta fram svensk kvalitetslitteratur.

1 000 000 kronor fördelas till samarbete mellan folkbiblioteken och det civila samhällets organisationer i det läsfrämjande arbetet.

1 000 000 kronor är ett riktat stöd till bokhandlare för litterära evenemang.

1 000 000 kronor fördelas till förlag för elektronisk utgivning av svenska kvalitetsböcker.

Regeringen har beslutat att totalt 9 000 000 kronor ska avsättas under perioden 2012-2014 för särskilda satsningar på litteratur och läsfrämjande.

Litteraturutredningen, som tillsattes i mars 2011, fick i uppdrag att lämna förslag på fördelningen av dessa medel och inkom under hösten med förslag för 2012.

Statens kulturråd får i uppdrag att genomföra satsningen.

Levande bibliotek

Göteborgregionens enhet för upplevelsebaserat lärande, GRUL, har vid ett flertal tillfällen arrangerat Levande bibliotek på bland annat Gymnasiemässan i Göteborg. I ett levande bibliotek får låntagarna chansen att låna en livs levande bok som innehar ett specifikt yrke. Låntagaren får tid att ställa frågor, diskutera framtid och bolla idéer, den levande boken verkar som ett bollplank och inspiratör.
Här i Örebro har vi kört levande bibliotek vid ett par tillfällen; på Augustibuller och på Bokmässan på Örebro Slott.
Det är kul och skapar spännande möten. Biblioteket som mötesplats, någon?

Vodpod-video är inte längre tillgängliga.

CILIP Libraries Change Lives Award till skotskt fängelsebibliotek

CILIP – Chartered Institute of Library and Information Professionals är en biblioteksorganisation som är baserad i Storbritannien.
Varje år delar man ut CILIP Libraries Change Lives Award. I år gick priset till fängelsebibliotek i Edinburgh.

Kanske något för Svensk Biblioteksförening att ta efter – ett pris till det bibliotek som är bästa på att hjälpa sina brukare att förändra eller förbättra sina liv?

Vodpod-video är inte längre tillgängliga.