marknadsföring

Om biblioteksbussar, bibliotekscyklar och marknadsföring

För oss som tycker att uppsökande och mobil biblioteksverksamhet tillhör den mest inspirerande och intressanta  verksamhetsformen för folkbibliotek är Bengt Jonssons masteruppsats Bibliotek på vift En studie om mobila bibliotek med fokus på bokcykel en trevlig läsning. Bara det faktum att det är första gången jag läst en uppsats om bibliotekscyklar, gör den läsvärd i sig.

”Ett cykelbiblioteks främsta uppgift visade sig vara att visa upp sig, att utföra marknadsföring och påminna om bibliotekets existens genom att synas bland folk utanför biblioteket.”

”Bokbussen ursprungliga syfte har varit att öka tillgängligheten såväl utanför en kommuns centralort som för olika institutioner som förskolor, skolor och äldreboenden. I detta sammanhang har bokbussen ofta fått ett utrymme i media och därmed fungerat som marknadsföring. ”

Bibliotek på TikTok?

Varför skulle bibliotek använda sig av den sociala medieplattformen TikTok? Kanske för att det är där alla kreativa och skapande människor hänger nuförtiden och när etablerade sociala media blir alltmer seriösa? Det skulle vara kul att veta vilka svenska och nordiska bibliotek som använder sig av TikTok i sin marknadsföring!

OK, jag kanske har fördomar men TikTok kanske inte fungerar för alla på bibliotek, men t ex barn-, ungdoms- och skolbibliotekspersonal skulle kanske våga sig på det?

För den som funderar har Kelsey Bogan på Dont Shush Me!-bloggen en TikTok-skola för bibliotek:

TikTok & Why Librarians Should Use it

TikTok & Is It Safe For Librarians?

TikTok for Librarians: Setup & Security

Mer läsning om bibliotek och TikTok:

School Library Journal: What Makes These Librarians TikTok?

 

Dagens bibliotekslänk: 8 Library Marketing Trends for 2021 You Can’t Ignore

Tech Soup for Libraries: 8 Library Marketing Trends for 2021 You Can’t Ignore

… och en del nya begrepp att förhålla sig till

1. Increase Emphasis on Patron and Supporter Retention Campaigns – Customer relationship management, CMR
2. Libraries Will Further Invest in Chatbots to Improve Patron Experience
3. More Libraries Will Leverage Private Messaging Apps to Connect Directly with Patrons and Supporters
4. Search Engine Optimization (SEO) Will Become More Important to Driving Website Visitors
5. Personalization Becomes Central to Your Email and Website Communications
6. Omnichannel Marketing Will Become the Centerpiece of Library Communications
7. Video-Based Social Media Will Be Key to Reaching New Audiences – InstaNovels
8. Marketing Automation Software Will Consolidate Library Marketing Tools

Om att nå igenom bruset och marknadsföra biblioteket

Malin Utter konstaterar i en nyutkommen bok i ämnet marknadsföring för bibliotek (Syns vi? Hörs vi? : nå igenom bruset och marknadsför biblioteket) att det har aldrig varit så lätt att nå ut till så många som idag – oavsett om det handlar om användare och icke-användare. Och det tack vare framväxten av olika sociala medier. En utgångspunkt för boken är en enkät till landets bibliotekschefer om hur de ser på och genomför marknadsföring. Malin Utter är ju universitetsadjunkt på Högskolan i Borås, så det finns även ett intresse att ta upp frågor som berör marknadsföring med B/I-studenterna.

Boken ingår i BTJ:s serie av robusta handböcker som tar upp olika delar av hur bibliotek kan driva verksamhet. Den tar upp definitioner, men också konkreta råd om kommunikationsplaner, intern marknadsföring och strategisk marknadsföring. Och naturligtvis en genom gång av kommunikationskanaler (YouTube, Twitter, Instagram, Facebook etc) och goda exempel. Verktyg som enkäter, fokusgrupper och User Experience (UX) presenteras.

Här är några av mina favoriter när det gäller marknadsföring

 

Dagens bibliotekslänk: The New Guide to Library Marketing Social Media for 2020! Part One: Setting Up for Success

Angela Hursh (Super Library Marketing): The New Guide to Library Marketing Social Media for 2020! Part One: Setting Up for Success

”For the next four weeks, we’ll go through the process of preparing your library’s social media for 2020, step by step. This post will go through the major points to get ready for a new year of social media, plus some tips for keeping sane in the process. The next three weeks, I’ll share the latest info and tips on the major social media platforms where most libraries should focus their social strategy: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube, and Pinterest. And we’ll touch on those platforms that are “outliers” like Snapchat, Tumblr, and TikTok. Plus I’ll share examples of the libraries and brands that are doing great work on each platform.”

Vilka är bäst på att marknadsföra bibliotek? Inte bibliotekarier i alla fall!

Vilka är bäst på att marknadsföra bibliotek? Inte bibliotekarier i alla fall enligt den amerikanska experten på marknadsföring av bibliotek, Angela Hursh. Hon har en blogg – Super Library Marketing – som ger konkreta tips på vad som är lämpligt och olämpligt när det gäller biblioteksmarknadsföring.

I sin serie The Library Marketing Show har hon kommit till del 14 där hon förklarar varför hon inte självklart tycker att bibliotekspersonal är de bästa marknadsförarna av bibliotek – försåvitt de inte har en utbildning som marknadsförare. (Med tanke på bibliotekspersonalens löner, är det väl kanske inte så att marknadsförare söker sig till att jobba på bibliotek direkt)

Fredagsmys: Bookstagramming

Bookstagramming är det vanligaste sättet för bibliotek att marknadsföra läsning av fr a pappersböcker på till exempel Twitter eller andra social media. Biblioteket lägger ut en bild på en bok eller någon som läser i kanske ovanliga sammanhang och situationer. Några har specialiserat sig på bookfacing – dvs de använder sig av bokens omslag och placerar in sig själva på ett eller annat sätt. (Från början handlade det om skivomslag men det går lika bra med böcker)

Så hur höjer ni bibliotekstwittrare era ambitioner ett snäpp? Kolla in bookstagrammaren James Trevino för inspiration!

fnsn=mo