maker movement

Häng med på Maker Faire

På lördag och söndag har jag blivit inbjuden att medverka i programmet till en lokal POP UP Makerspace-aktivitet här i Örebro. Det är en samverkansaktivitet mellan Stadsbiblioteket, Komtek, Sensus, länsmuseet, OpenArt, Tegelbruket och den lokala makerföreningen.

För att få en idé om maker-konceptet och få inspiration om vad som faktiskt är möjligt att göra kan det vara värt att kolla in på ett något större event. Carl Heath från Interaktiva Institutet besökte Maker Faire Bay Area 2016 – det här är vad han såg:

Och när vi ändå är igång:

Maker-rörelsen och stadsutveckling

Den amerikanska organisationen för att stärka städer och stadsutveckling, National Leauge of Cities, har tittat närmare på hur maker-rörelsen påverkar stads- och samhällsutvecklingen i USA. Deras rapport How Cities Can Grow the Maker Movement innehåller en kort historik och presenterar exempel från några amerikanska städer. Lite goda råd, tips på hur verksamheten kan startas och kopplas ihop med andra verksamheter som har att göra med såväl innovationer, entreprenörskap, kreativitet och nöje.

”Forward-looking cities might seek to incorporate the maker movement into their long-term municipal plans.”

Biblioteket som plats för interaktivt lärande

Aarhus Universitet och ett konsortium kring lärande – ELIG.org – (Stockholms Universitet är enda svenska medlem) samarbetar om kreativa lärprocesser, workshops kring skapande och kodning och platsen är given, nämligen Århus nya bibliotek, DOKK1 Urban Mediaspace. Ungdomarna som deltar jobbar med olika program, prylar och gadgets:

Kan den digitala klyftan överbryggas med mobila bibliotekslösningar?

Frågan ställs ungefär så av en amerikansk nyhetsorganiation med inriktning mot pedagogik och teknik – The Hechinger Report (”Can ed-tech inequality be solved by roving buses with Wi-Fi and loads of equipment?”)

Och ja, trenden handlar om en renässans för folkbibliotekens bokbussar där biblioteken för ut redskap för kunskapssökande ungdomar till platser där användarna finns, dvs till ungdomsgårdar, kyrkor och parker. Vad det handlar om är metodutveckling och empowerment för att höja kunskapsnivån inom det som i engelskspråkiga länder kallas STEM dvs naturvetenskap, teknik och matematik. Att bibliotek finns med i denna rörelse ses som självklart utifrån biblioteket som plats för kunskapande.

Bokbussarna utvecklas till mobila teknik lab (Washington DC) eller TechMobiler (San Fransico) mer utrustade med datorer, 3.D-skrivare och wifi än andra media.

En mobil föregångare i USA är annars Estella’s Brilliant Bus – som är ett rullande klassrum inriktad mot programmering och datoranvändning för ungdomar i missgynnade områden i Palm Springs. Du kan läsa mer om Estella Pyfrom här. Det hela bygger, som så ofta i USA, på volontärarbete och donationer. Bl a har man ekonomiskt stöd från Microsoft (som valde att använda sig av verksamheten för sin reklamfilm som visades i samband 2015 års basebollfinal – Super Bowl)

Och samtidigt på annan plats på planeten finns ju

(och när trender uppstår på fler ställen brukar det vara intressant och hållbart)

Programmering och folkbildning

Vad är det för kunskaper som skolan sällan erbjuder (iaf inte speciellt mycket i grundskolan och bortsett från några specialinriktade gymnasier, knappast på gymnasienivå heller) men som folkbildningen – och därmed folkbiblioteket kan erbjuda?

Jo, programmering. Iaf i USA. Exemplet är från White Plains, NY:

Och här berättar Douglas Rushoff varför det är viktigt att hellre programmera än att bli programmerad.

Global Summer Maker Party @ the Library!

A global library maker party and get-together for tinkering, making, learning and fun!! 🙂

At the event we played with Webmaker, Strawbees, Quirkbot, straws, brush robots, 3D printers, drones and more…. AND we shared our makes and ideas globally in a Google Hangout 🙂

Participants: library makers of all kinds in Stockholm/Hässelby Gård (Sweden), Chattanooga (US) and Montreal (Canada)

Svårare än så behöver det inte vara.

Via HÄGÅ-Makers / Bibblerian

Bibliotekar Ni? Om Dyrk!ditbibliotek (DK)

[Biblioteka (v) att göra bibliotek, avlett från Bibliotek (sbst). Betecknar den handling där man skapar Rum, Redskap och Relation som säkrar överföring av kunskap och värderingar och som åstadkommer lärande]

Så ungefär har det danska biblioteksutvecklingsprojektet Dyrk!ditbibliotek definierat vad det innebär att genomföra biblioteksarbete utanför de traditionella biblioteksramarna.

Det är på Risskov Bibliotek i Århus det händer. Där har detta projekt tagit fasta på ungdomars intresse för ett hållbart samhälle. Det handlar härvidlag om en kunskapsöverföring som ungdomarna inte kan läsa sig till, utan som de lär sig genom övning och konkreta upplevelser.
Projektet jobbar med såväl trädgårdsarbete, odling och skörd, graffiti, bytesmarknader och utomhusbibliotek.

Ni kan läsa en närmare presentation av projektet här eller följa dess Facebooksida.

Och visst det mesta verkar bra och så och skapar empowerment. Men måste man slakta djur i biblioteksprojekt?
Lite magstarkt för svenska förhållanden…