kulturarv

Känner du din lokalhistoria? (DK)

Denna video är en av de som uppmärksammats i LOClouds internationella tävling om filmer som presenterar lokalhistoria (tyvärr inget svenskt bidrag, vad det nu kan bero på…)
Filmen visar hur man använder Europeana i samarbete med biblioteket för att utforska sin lokala historia. Både Europeana och det lokala biblioteket innehåller stora mängder data om vårt kulturarv, både fysiskt och digitalt. Biblioteket är inte längre ensamt. Därför bör man också använda plattformar som Europeana. Åtkomsten till Europeana ökar tillgängligheten för människorna i stadsrummet och ger möjlighet att ytterligare utforska vår hembygd även när vi är i rörelse.

Varför inte ett ”Memory Lab”

Vad gör folk med sina gamla VHS-filmer eller Super8-filmer på familjehögtider, skolavslutningar, sportevenemang och bandade teveprogram från 70-talet? Hur gör folk för att rädda sina familjefotografier till en digital eftervärld?  Ja, jag vet att det finns ju företag som sysslar med sådant, men kan det vara en uppgift för biblioteket att hjälpa till att konvertera de gamla formaten till nya?

Kanske det, om du blandar in lite maker space-tänkande i vad som kan göras på ett bibliotek. Spara och konvertera AV-mateial finns det faktiskt bibliotek som redan gör, men då ur ett samhällsperspektiv, Men på den lokala, privata nivån kanske det inte görs på samma sätt.

På Martin Luther King, Jr. Memorial Library, Washington D.C. och deras Memory Lab erbjuds biblioteksbesökarna att ta med sig sina gamla ljuskassetter, filmkassetter, datordisketter etc för att konvertera dem till mer moderna formar så att de kan återigen uppleva gamla minnen.

”Det här är den enda platsen på biblioteket där du regelbundet träffar gråtande människor” säger en bibliotekarie med ansvar för digital kuratering till Washingtonian.

photo by Dean Essner

KB räddar julen för e-boksläsarna

Nu kan du få e-böcker till kampanjpris från Kungl. biblioteket, enligt ett pressmeddelande från KB.

Alla böcker som inte längre är skyddade av upphovsrätt kan beställas som e-bok. Det sker via tjänsten eBooks on demand, EOD, som är frukten av ett europeiskt samarbete.

Den beställda boken skannas sida för sida och levereras som en ocr-tolkad pdf mot kontokortsbetalning. KB sparar de digitaliserade verken som så småningom tillgängliggörs fritt i katalogen. Startavgiften är normalt 100 kronor samt 3 kronor per skannad sida.

Under tiden 1 till 14 december är det halva priset. Det kostar bara 1,50 per sida plus en startavgift på 50 kronor. Dock minst 100 kronor. Boken levereras som en pdf inom cirka 1-3 veckor.

EOD-beställningar kan endast göras direkt i katalogposten. Funktionen finns såväl i KB:s katalog Regina som i den nationella bibliotekskatalogen LIBRIS, och innebär alltid digitalisering av verket i sin helhet. Det material som går att beställa är märkt med EOD-symbolen ”digital on request”. Länk till KB:s katalog Regina: http://www.kb.se/soka/Regina/

EOD-nätverket började som ett EU-projekt 2006 med 13 bibliotek från 8 europeiska länder. Idag medverkar drygt 40 bibliotek från mer än 12 länder och antalet ökar hela tiden.

Borås, Borås

I dag är jag gästföreläsare på min gamla alma mater, Bibliotekshögskolan i Borås.

Temat jag pratar kring är en subjektiv tolkning av bibliotek och dess uppdrag: ”Utforska, dekonstruera och rekonstruera biblioteket” – med speciell koppling till folkbibliotekens uppdrag.

Och såhär gick det till när vi workshoppade:

BHS nov 13

Leveransplikt för elektroniska dokument

Regeringens utredare Sören Öman föreslår att elektroniska dokument som publiceras på nätverk som Internet ska lämnas in till Kungl. biblioteket för att bevaras för framtiden. Det är i första hand de etablerade publicisterna på nätet som ska leverera material. Det handlar exempelvis om tidningsföretag, bok- och musikförlag, radio- och TV-företag samt filmproducenter. Privata hemsidor och bloggar omfattas inte av förslaget.  Leveranserna ska enligt förslaget komma igång i full skala under senare delen av 2013, men vissa leveranser ska börja redan i slutet av 2011.

Ds 2009:61 ”Leveransplikt för elektroniska dokument

 

Hitta bilder i Kulturmiljöbild

Jag har precis upptäckt Riksantikvarieämbetets bilddatabas Kulturmiljöbild.

Här finns närmare 75 000 bilder. Den växer varje år med ca 15 000 bilder varav ca 3000 är nyfotograferade.

Fotografierna är tagna från 1800-talets slut fram till nutid. Motiven är fornlämningar och kyrkor, industrier, arkeologi och flygbilder. Man kan söka genom fritextsökning, objektsökning och avancerat.
Jag provade med
Askersund och fick en massa fina bilder, om man vill kan man lägga en direktlänk till sin sökning, smart! Det funkade igår, systemet verkar lite lynnigt.

Om man söker på bibliotek blir det rentav något Flickr-light över det hela.