konstigt, konstnärligt och kreativt

Till stöd för den programmerande bibliotekarien

Programming Librarian är en bra startpunkt för bibliotekspersonal som är intresserade av att dela med sig, lära sig och bli inspirerad till att presentera programmering ur olika aspekter för sina biblioteksanvändare. Genom visa upp resurser, idéer och ge  möjlighet till verksamhetsutveckling vill American Library Association (ALA) Public Programs Office hjälpa bibliotek att ta rollen som nav i samarbetet med civilsamhället.

Tillverkning av bokmärken på ett skolbibliotek.

Här kan du bli inspirerad av en lång rad aktiviteter som görs på amerikanska bibliotek där programmering är en viktig ingrediens. T ex

etc

250 miljoner till starkare bibliotek i hela landet

Wow, typ!

Pressmeddelandet:

”Regeringen föreslår att 250 miljoner kronor avsätts årligen under 2018 till 2020 för att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. En del av satsningen, 25 miljoner kronor per år, tillförs kultursamverkansmodellen där bland annat medel till bibliotek, läs-och litteraturfrämjande fördelas.

Budgetpropositionen för 2018 bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

– Nu när polariseringens och den medvetna desinformationens iskalla vindar biter oss i ansiktet, behöver vi varma rum fyllda med kunskap och vägledning. De som menar allvar med vackra ord om åsiktsfrihet behöver se till att biblioteken är öppna, tillgängliga och bemannade. Nu visar regeringen med besked att biblioteken är en garant för en levande demokrati, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Kulturrådet kommer att få i uppdrag att genomföra satsningen och fördela pengarna.

Sett över tid har antalet folkbibliotek och biblioteksfilialer minskat, vilket är en oroväckande trend. Samtidigt som antalet bibliotek minskar, minskar också antalet besök, fysiska utlån och andelen av befolkningen som är aktiva låntagare.

Fler bibliotek gör att fler mäniskor får möjlighet att låna böcker och läsa tidningar. Det gör också att fler får tillgång till bibliotekens övriga verksamhet, som tillexempel språkcaféer, läsfrämjande insatser, föreläsningar och utställningar.”

I UNT intervjuas Ulla Andersson (V): ”vi ser ju att öppettiderna har minskat och antalet folkbibliotek har minskat. Det är en allvarlig utveckling”.

Om bibliotekskatter

Bibliotek och djur finns i olika  sammanhang. Det finns läshundar och kycklingar och skadedjur. Fast får på bibliotek – njä, kanske inte…

Nu är det dags för bibliotekskatterna! Silvana Lotz har i en masteruppsats från Uppsala universitet – More than just Rodent Control: A Transdisciplinary Study on Library Cats and their Impact on the Library as Third Place – fördjupat sig i ämnet.

Hon kommer fram till att  katter bidrar till en lättsam och lugn atmosfär på biblioteket. De flesta av besökarna njuter av kattens närvaro och engagerar sig i dess skötsel genom donationer och regelbundna besök. Kommunikation mellan besökarna och personalen ökar och social integration påverkas positivt.
De vanligaste anledningar för klagomål är allergier, rädsla för och motvilja mot katter.

Enligt författaren stärker närvaron av en katt fem av Oldenburgs åtta karakteristika av mötesplatser och därigenom bibliotekets roll som mötesplats. Katterna upplevs som viktiga för bibliotekets stamgäster och resultaten visar att biblioteksbesökarna inte endast utvecklar ett emotionellt band men även ett band av förtroende till katten.

Mer om bibliotekskatter kan du hitta här.

 

LTR: Nytt om 3-D-skrivare

Senaste numret av Library Technology Reports är ett temanummer om 3-D-skrivare –“3-D Printers for Libraries, 2017 Edition,” -det bästa är att du kan läsa den direkt på nätet!

homepageimage_en_us

Författare är Jason Griffey som går igenom hur 3-D-skrivare och skrivarmaterial utvecklats de senaste åren. Han har testat såväl skrivarmaterial, mjukvara och hårdvara.