internetframsyn

IVA gör internetframsyn

Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, gör en internetframsyn:
”Tillsammans med berörda aktörer kommer IVA under 2007/08 driva projektet Internetframsyn. Syftet med projektet är att identifiera centrala framtidsfrågor och komma med förslag på hur dessa kan hanteras för att Sverige år 2015 skall vara en framstående Internetnation.
Ledord i arbetet kommer bla att vara användarperspektiv, tillit, säkerhet och robust infrastruktur.

Målet med projektet är att utifrån nuläget och de senaste forskningsrönen identifiera och prioritera vägvalsfrågor för Internet, samt komma med förslag på möjlig utveckling och nödvändiga åtgärder med tillhörande ansvariga organisationer/individer för att Sverige år 2015 skall vara en framstående Internetnation”

Man börjar med ett seminarium den 10 april. Man har också en blogg.