Integrerade bibliotekssystem

Boris om brunnar

Boris Zetterlund om databrunnar  på Axiells blogg:

”Somebody asked if Axiell Arena can service as a “Well”. Yes, it can and it surely is. It has a web service architecture with a multi authority, open entity and multi entity construction which means it can service the cultural institutions in a community or in a region. Each institution keeping its own design, profile, connections and content while enjoying synergies of cooperation. But foremost it is built to cope with the dynamics of the internet, the web.”

Dansk konferens om databrunnar

Är du nyfiken på företeelsen virtuella databrunnar, typ danska Ting? Då är The Well Conference rätt plats för dig.

Tid och  plats: Tisdag 8 februar 2011, Dansk Design Center i Köpenhamn. Konferensen är gratis men man förväntas bidra – så det är nog inget för mig. Keynote speaker skulle dock vara kul att höra. Det är sjävaste Richard Wallis från Talis.

Very well, indeed!

TPB väljer CS Library

TPB, Talboks- och punktskriftsbiblioteket sällar sig till de bibliotek som bygger webbplatser med konceptet från Teknikhuset: CS Library.

”Detta projekt har mycket hög prioritet på TPB. Vi fortsätter nu med full kraft att utveckla servicen för våra brukare genom ökad tillgänglighet. Vi kommer naturligtvis själva att delta aktivt under hela utvecklingsfasen. Vi har ett mycket stort förtroende för Teknikhusets förmåga att ledsaga oss genom processen”, säger Roland Esaiasson, myndighetschef på TPB i ett pressmeddelande.

…och även Axiell Arena förbättrar sig

Axiells moderna biblioteksportaler kopplas, enligt ett pressmeddelande, ihop med Öppna Bibliotek. Öppna Bibliotek är enligt uppgift Sveriges största biblioteksdatabas för boktips, betyg, taggar och annan användarinformation. Hittills samverkar 140 svenska bibliotek i Öppna Biblioteks nationella databas. .

Axiell Arena är ett nytt verktyg för biblioteksportaler på webben som gör olika typer av information lättillgänglig och sökbar. Lerums bibliotek var först i Norden den 15 september i år med att lansera en biblioteksportal baserad på Axiell Arena. Även andra bibliotek i Sverige ligger i startgroparna. Axiell Arena innehåller också en databas med användarinformation som alla Arena-bibliotek är anslutna till. En databas som nu även kommer att öppnas för andra bibliotek och parter att fritt använda sig av.

Samarbetet innebär att de bibliotek som använder Axiell Arena, kostnadsfritt även kommer att erbjuda sina användare tillgång till Öppna Bibliotek. På samma sätt får alla bibliotek som ingår i Öppna Bibliotek tillgång till Arena-producerat material.

Varje bibliotek behöver till exempel inte längre skriva alla bok- och filmtips själv och de betyg, omdömen och taggar som användarna skapar på olika bibliotekswebbplatser blir synliga även på andra bibliotek i landet

Samarbetet är ett viktigt steg mot en öppen och nationell tjänst som blir tillgänglig för alla bibliotek oavsett system och teknisk miljö, menar Daniel Andersson, en av initiativtagarna till Öppna Bibliotek.

Öppna Bibliotek fokuserar på att hantera delning av information och inte på att själva skapa produkter och webbsidor. Daniel Andersson pekar på att avtalet med Axiell är ett utmärkt sätt att nå ut till fler bibliotek och besökare, samtidigt som innehållet blir rikare och mer intressant.

Uppsala län väljer CS Library

Uppsala län har som första län i Sverige enats om en gemensam lösning för biblioteken på webben enligt ett pressmeddelande från Teknikhuset. Valet föll på CS Library 3 från Teknikhuset, som erbjuder flexibla funktioner som är nödvändiga för att tillgodose de olika kommunernas specifika krav.

”Efter ett omfattande internt förberedelsearbete är vi mycket glada att i dag underteckna avtal med Teknikhuset om leverans av CS Library 3, som en gemensam webbplattform, till länets alla kommuner. I och med detta skapar vi en öppen, flexibel plattform för biblioteksverksamheten i länet och vi är även öppna för att på sikt bjuda in fler län och kommuner i samarbetet”, säger Marie-Louise Riton, bibliotekschef i Uppsala.

”Det är en stor dag för Teknikhuset och CS Library, som i och med avtalet med Uppsala etablerar sig som den naturliga plattformen för webbsamverkan inom bibliotekssverige”, säger Rey Langels, VD på Teknikhuset.

Avtalet omfattar kommunerna Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby samt Östhammar, och innebär en gemensam webb, men däremot inget katalogsamarbete eller fritt flöde av medier