innovationer

Sommartider är semestertider 4: Interaktion i praktiken

Det betyder dels sommarstädning i bloggen och dels att den annars går på lågvarv och gör återblickar på favoriter i repris. Det är inlägg som inte fått den uppmärksamhet de förtjänade som vi ska titta närmare på under några veckor.

21 januari 2010:

Interaktion i praktiken

Bloggen Museum 2.0 berättar om en intressant idé som på ett enkelt sätt bjuder in till interaktion med boklånarna: Två återlämningslådor. Den ena för återlämning av vanliga böcker, den andra för återlämning av böcker som låntagaren vill rekommendera andra att läsa. Vanliga böcker i ena lådan, häftiga böcker i den andra…

2fb7c1cea25d2b49128dba80d2dc74ea

Tyvärr tyckte bibliotekspersonalen på det holländska bibliotek som kom på idén att det blev för mycket jobb med det. Men det vore intressant om någon vågade testa!

Jason Griffey om biblioteksinnovationer

LLAMA (Library Leadership & Management Association) är den del av ALA (American Library Association) som fokuserar på ledarskap. De har sen tidigare en webinar-serie; LLAMA Thought Leaders – som kan vara en god idé att bli inspirerad av och knycka idéer från.

Det här exemplet kommer från Jason Griffey och handlar om bibliotek och innovationer. Jason är mannen bakom en av de viktigaste internationella bloggarna som jag följer: Pattern Recognition. Håll till godo:

Vinnova: AudioIndex exempel på tjänsteinnovation i offentlig sektor

Tjänsters betydelse för ekonomisk tillväxt ökar och uppgår idag till ca 70 procent av BNP. Potentialen i tjänstebaserad innovation är stor och transformerar såväl privata som offentliga verksamheter. I regleringsbrevet för 2011 fick VINNOVA i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer i näringsliv och offentlig verksamhet. Denna rapport är ett av underlagen för arbetet med uppdraget.

En av fallstudierna i rapporten handlar om genomörandet och etableringen av AudioIndex på stadsbiblioteket i Umeå.

”Själva samspelet med forskningen och Designhögskolan var avgörande för att forma idén om en ny teknik för att öka tillgängligheten till biblioteken.”

”Det sektorsöverskridande samarbetet mellan framförallt kommunen och universitetet framstår som en kritisk framgångsfaktor för att driva innovativt utvecklingsarbete i Umeå.”

Hjälmedelsinstitutets IT-konferens feat Bodil Jönsson

Hjälpmedelsinstitutets IT-konferens äger rum den  7 april. Syftet är att deltagarna ska få en samlad överblick över utvecklingen inom IT-området när det gäller äldre. I år kommer det att handla om hur användningen av digitala tjänster som kommunala e-tjänster, orienterings- och påminnelsetjänster kan vara till nytta för och också användas av äldre och personer med funktionsnedsättning.

Folkbiblioteken med flera har tagit initiativ till att öka användningen av Internet, e-tjänster och digital information. Under dagen får vi höra mer om hur det går och om nätverket av organisationer som slutit upp bakom initiativet. Dessutom informeras det om ett projekt där personer med psykisk funktionsnedsättning använder smarta telefoner och applikationer som fungerar extra bra för dem. De ekonomiska effekterna av en bredare användning av digitala produkter och tjänster, samt inte minst nyttan för användarna, är ett annat av ämnena som tas upp under konferensen.

En av höjdpunkterna på konferens torde vara Bodil Jönssons bidrag: ”När horisonten flyttar sig – och inte ens pensioneringen är sig lik. Om oss nygamla på 2010-talet”.

Om behovet av innovationer i tider av ekonomisk oro

Den innovativa kommunen – Lärdomar från åtta kommuner och relevant forskning heter en ny bok, utgiven gemensamt av SKL, Vinnova, Tillväxtverket och Trygghetsfonden. Det är en översikt av vad forskningen kommit fram till för den kommun som vill vara nydanande, påhittig och utvecklande.
Alla som vill arbeta med innovationer inom den egna kommunen, inte minst i ett regionalt sammanhang, kan i den här boken fånga upp matnyttiga tankar, idéer, uppslag, inspiration och uppmuntran, vilket är specielt viktigt i tider av ekonomisk åtstramning.

Den 8 juni presenteras boken vid ett seminarium  ”Har vi råd med innovationer nu?” på SKL i Stockholm. Den kommer också att kunna laddas ner från SKL:s webbplats.

Vinnova ger stöd till vardags-IT

VINNOVA finansierar i programmet Var Dags IT  ett antal projekt som ska skapa en nöjsam och mer inspirerande fritid för individen. Det handlar bland annat om ett mobilbaserat musikspel, en säker springsite för kvinnor, en digital spelvärld för barn och en social webbplats med livesändningar för idrottsrörelsen.

Här är några exempel:

Lärspelsportal för nöje och nytta, Jirafa AB, Stockholm (tillsammans med Björnbodaskolan och Malmö högskola) – en digital spelvärld där barn, föräldrar och fritids tillsammans kan upptäcka roliga pedagogiska spel och bygga upp sina rollkaraktärer.

BluePromo, Do-Fi, Malmö (tillsammans med Rörelsen Gatans Röst och Ansikte, Malmö högskola, Epsilon Embedded Systems AB, Skånetrafiken och Veolia) – modell och test av tjänst för att sprida och använda digitala medier i offentliga miljöer, till exempel musik på stadsbussar.

Urban Nature, Doberman AB, Stockholm (tillsammans med Inatur Sverige AB och Interaktiva Institutet) – IT-tjänster för berikande naturupplevelser, som fokuserar på att upptäcka naturen samt förstärka och förlänga upplevelsen. I ett första steg utvecklas tjänsterna för barnföräldrar boende i städer.

Lineage of Conquest, Straycat Studios AB, Stockholm (tillsammans Riksföreningen Booster och KTH) – tjänst där karaktärer och relationer långsiktigt kan överföras mellan spelversioner i 3D strategispel, samt användaranpassa spelen med hjälp av datamining.

Voxduell, Unimob AB, Luleå (tillsammans med Son Of a Gun Music AB och Luleå tekniska universitet) – ett mobilbaserat musikspel, som erbjuder en mobil sång- och musiktävling med olika spelvarianter för användare som vill synas eller tävla i olika former.

Öppet manus – Användarskapad teater, Plan Sju AB, Luleå (tillsammans med Norrbottensteatern och Luleå tekniska universitet) – en IT-tjänst där människor kan delta aktivt i skrivande av teatermanus i samarbete med andra. Samtidigt gör det möjligt för teatern att nå nya målgrupper och att ge nya erbjudanden.