image

Skriften på huden

Det här är en reklamfilm för en bok  – The Word Made Flesh – om folk som låter tatuera in text, dikter, citat ur böcker etc på sin hud. Här kan man läsa mer om boken och se lite spännande bilder. T ex den här mannen som har en essä av Theodore Adorno på sin ryggtavla. Det är Kafka, Plath, Rimbaud, Kundera, Proust och Kerouac som gäller. Inte primärt Camilla Läckberg eller Dan Brown som finns på tio i topp-listan här.

Överkurs: Författaren Shelley Jackson har ett intressant projekt hon skriver en bok på hud. Dvs man kan ansöka från henne att få ett ord att tatuera in på lämpligt ställe – vips är man med i en levande bok: http://www.ineradicablestain.com/skin-quilt.html

 

Vodpod-video är inte längre tillgängliga.

 

Bibliotekariernas image, ett kärt ämne

”Myterna om och bilderna av bibliotekarier och bibliotek är många och gamla, på gränsen till institutionaliserande. Som snart nyutexaminerad bibliotekarie finns det ett intresse att se hur bibliotekarier och biblioteksyrket framställs och porträtteras. I mitt tidningsläsande stöter jag då och då på artiklar om bibliotekarier och yrket och finner dem oftast negativa. Titt som tätt går det att läsa om att bibliotekarieyrket är ett av det mest mättade på arbetsmarknaden och att lönen är låg. Jag anser att det finns ett intresse att se närmare på vad som skrivs om bibliotekarier i dagspressen, upprätthålls de gamla myterna om yrkesutövarna eller finns det en nyanserad bild av yrkeskåren.”

Så skriver Daniel Palmqvist i sin BHS B/I-uppsats Bibliotekarier i dagspressen. Palmqvist har analyserat 35 artiklar från Aftonbladet och Dagens Nyheter som handlat om bibliotekarier.

Enligt Palmqvist finns det en rad begrepp som kan associeras till bibliotekarier som personer, deras
intressen, egenskaper och karaktärsdrag:

 • hängivna
 • trevliga
 • lunga
 • snälla
 • mesiga
 • blyga
 • modiga
 • demokratibeskyddare
 • vänsterpartister
 • kulturintresserade
 • intresserade av politik
 • tråkiga
 • pedantiska
 • flitiga
 • bokälskare
 • tråkigt klädda

Palmqvist menar att det främst är positiva bilder av bibliotekarier som används av dagspressen. Något som bibliotekarierna borde ta till sig och ta tillvara på.

När man läser vilka ord som lyfts fram i dagspressen tycker jag att beskrivningen påminner om Hermione Granger, den klokaste häxan i vår tid. Inte illa, tycker jag.

Hermione Granger - bibliotekarie?

Hur talar användarna om bibliotekspersonalen?

”Som blivande bibliotekarie tycker jag det är viktigt att veta vad det finns för förväntningar på yrket och vad användarna har för bild av hur vi är, vad vi kan eller ska kunna”, skriver Madeleine Storm i B/I-magisteruppsatsen Bilden av bibliotekarier och bibliotekarieyrket.

Enligt Storm det påverkar användarnas bild av bibliotekspersonalen huruvida de väljer att besöka biblioteket och vilken hjälp de förväntar sig att få.

Från slutsatserna:

 • ”Det verkar finnas en bild av att bibliotekarier är äldre kvinnor som ska vara hjälpsamma, tillmötesgående och tillgängliga.”
 • Informanterna ”verkade inte veta så mycket om vad bibliotekarier arbetar med förutom att de arbetar med böcker.”
 • ”informanterna talar om bibliotekarier som att de kan väldigt mycket men samtidigt lite.”

Om bibliotek och bibliotekarier på Spotify

Inspirerad av Flavorwires topplista på de 10 bästa poplåtarna om bibliotek och bibliotekarier, gjorde jag en egen Spotify-spellista om bibliotek och bibliotekarier. Nördigt? 100%!

Samtidigt har både Mick Jones (ex Clash) och Rolling Stones  Keith Richards böjelser åt att vilja vara/bli bibliotekarier.

”It’s better to become a librarian than to fade away” – kanske hade varit en utväg för Kurt Cobain?

”Keith Richards would be a better librarian than me” Parker Posey i filmen Party Girl.