Gästbloggare

Gästbloggare: Victoria Lagerkvist: Språkets makt, lokalsamhällets kreativa kraft och berättelserna i folkbiblioteket

För mig är biblioteksarbete i sig en kollektiv process där en rad ganska svårmätta värden skapas. Därför behöver vi ägna oss åt kommunikation som både kan förklara och förändra. Jag tror vi ännu mer behöver använda just berättelserna i biblioteket för att kunna ge perspektiv på och utveckla den verksamhet vi bedriver.

Folkbibliotekens verksamhet pågår i en många gånger pressad kommunal verklighet där kraven på mätbarhet är höga. Vi i biblioteksvärlden ägnar samtidigt en del tankekraft åt vad som är bibliotekens roll. För några veckor sen var jag på en fotoutställning av Evelyn Bencicova och på väggen stod det:

”Everything I do is a collaborative process and the author of this show is not an individual.

The exhibition is dedicated to all who make my mind grow.”

Det är lite så jag också närmar mig bibliotek och biblioteksutveckling. Det är därför jag känner mig trygg i att utforska många sätt som biblioteken kan ta tillvara olika lokalsamhällens kreativa krafter och förverkliga bibliotekslagen.  Vi kan göra det genom Culinary Literacy, biblioteket som flerspråkig arena genom design thinking, normquiz och dansprogrammering. Det är också därför mina största ögonblick som biblioteksarbetare har varit stunder när människor på konstruktiva och kreativa sätt uttryckt (del)ägarskap av biblioteket:

Som när det 10-åriga barnet som i en skrivar-aktivitet på mitt första biblioteksjobb initierade ett samtal om vem biblioteket egentligen tillhör, och sedan med stolthet i sin röst gav uttryck för att det var allas. I vår gemensamma stund av skapande möttes vi i ett annat slags samtal.

Som när en av stammisbesökarna på ett litet bibliotek i Stockholmsområdet där jag jobbade lyckligt kom tillbaka och berättade för mig att hon fått det jobb hon knappt vågat söka. Hon hade använt bibliotekets datorer för att skriva sin jobbansökan och jag hade peppat henne i stunder när hon tvivlat på sin förmåga. Jag blev så glad när hon kom tillbaka och berättade hur det gick, och att hennes berättelse delades med min och att vi blev en del i varandras.

För det som händer efteråt och som är resultat där biblioteket spelat roll är en del av de där värdena som vi inte alltid är så bra på att förmedla. För hur synliggör vi värden kopplade till sådant som läsning och demokrati?

”När jag kommer in i biblioteket

känner jag mig som en astronaut.

Jag blir tyngdlös och flyger i biblioteket

som en astronaut bland månen och stjärnorna.”

Jag gillar den här dikten av 11-åriga Sara Choukani från projektet Saker omkring oss är choklad. Innehållet i den kräver kanske även en viss dos innovation för att göras mätbar. Tror jag. Jag tänker att berättelserna om biblioteket och berättelserna i biblioteket behöver kopplas samman ännu mer. Språket formar inte heller bara berättelser utan bär makt att forma, reproducera och utmana våra föreställningar om världen. Därför tror jag att hur vi kommunicerar om folkbibliotek och dess värden spelar roll.

Jag har faktiskt funderat ganska mycket på det (o)mätbara biblioteket och hur vi kommunicerar bibliotekets roll. Så mycket att jag förra året skrev en uppsats om bibliotekschefers strategiska kommunikation gentemot den politiska nivån i kommunen. Vikten av att kommunicera bibliotekets värden på begripliga sätt kan inte nog betonas. Siffror och statistik visade sig ta mycket plats i bibliotekschefernas kommunikation gentemot den politiska nivån. Men inte okritiskt. I detta lyftes just att statistiken inte självt berättar vad biblioteket behöver eller vad dess värden är, utan att det krävs analyser och sammanhang. Jag skulle säga att det krävs ännu bättre biblioteksstatistik och fler strategiska berättelser.

Jag tänker att genom berättelserna kan vi också sätta biblioteket och oss själva i kontexter som begripliggör bibliotekets handlingsutrymme och den makt som vi som bibliotekarbetare har. I dagarna var IFLAs årliga internationella bibliotekskonferens som hade stort fokus på bibliotekets roll för att Agenda 2030 och de 17 globala målen ska nås. Det är en alldeles utmärkt referensram för bibliotek att använda för att å ena sidan reflektera över sin verksamhet, å andra sidan kommunicera sina värden.

De värden vi förknippar med biblioteket har också betydelse för vad vi som arbetar där tror, vill och möjliggör i verksamheten. Folkbiblioteket är där vi kan lära tillsammans genom livet. Där vi ska kunna utveckla alla våra språk, erövra verktyg för att uttrycka oss och dela berättelser. Och apropå berättelser och perspektiv, the Villa-Lobos Park Library i Brasilien var nominerade till priset the Public Library of the Year Award och hade i sin film gjort en berättelse om biblioteket genom besökarnas röster. Håll utkik efter den!

Gästbloggare: Ulf Hölke – Inspire the future!

”Inspire the future” Studieresa till Maker Faire-mässan I San Mateo i maj 2018

I flera år har jag gått och drömt att få åka på mässan i San Mateo några mil utanför San Francisco och se och träffa ”Makers” att få vara med och möta skaparlusten, innovationsförmågan, nyfikenheten och fantasin hos utställarna. Precis så fantastiskt var det att komma dit och se och uppleva alla dessa tusentals fantasifulla nyskapelser, en festival, en pysselverkstad och mässa för både ung och gammal i folkbildningens anda.  På informationsbladet och kartan över det stora mässområdet fanns texten ”A celebration of invention creativity and curiosity. Inspire the future.” Mässan var indelad i nio områden med olika tema, både inomhus och utomhus. Dessutom fanns det knökfulla “Darkroom” tältet med alla datorspel som kryllade av ungdomar. Jag hann bara göra ett kort besök där men det var för fullt av besökare för att få någon behållning av vad som var intressant. Jag fastnade istället

Ulf Hölke på San Mateo Maker Faire

för Learning Lab, “Get inspired for the future by young makers, space & science.” Här hittade jag den enda biblioteksmontern på mässområdet, från San Mateo County Libraries. Där var det fullt med ungdomar som prövade VR-teknik. Alla de 12 biblioteken i San Mateo-regionen ska utrustas med VR-teknik berättade utvecklingsledaren Senior Technology Specialist JC Escalante på San Mateo County Library.  Han lovade att ta med mig på en bibliotekstur, studiebesök på två bibliotek senare under min studieresa.

Många skolor hade egna montrar och en skola hade ett eget tält där engagerade skoleleverna förklarade vad de hade skapat, programmerat och utvecklat. Programmering/kodning verkar vara ett hett ämne på skolorna USA

Stora aktörer och sponsorer som Google var på mässan med personal och lärde ut hur man kunde använda deras programmeringsbyggsatser. I deras monter visade man upp en slags mätare som läste av besökarnas känslotillstånd. En kamera ansluten till en dator med Googles programvara kunde läsa av om man log eller inte. Ett trubbigt instrument men roligt och inspirerande.

Mina reflektioner:
Det går att pyssla med det mesta, att bygga modellhus med exempelvis spagetti och Marsh Mallows eller skapa landskap med maskeringstejp. Det är bara fantasin som begränsar.
Vi behöver utveckla samarbetet mellan studieförbund, folkhögskolor, slöjdverksamhet och bibliotek mfl kring folkbildning och livslångt lärande. Vi behöver hitta nya vägar för samarbetet och utveckla programverksamheten inom IT-området, programmering, VR, 3D-skrivare, elektronik, robotar, Arduino och Raspeberry PI-byggsatser.
Det är svårt att kopiera Maker Faire, men vi skulle behöva något liknande i Sverige, en årlig återkommande mötesplats för skaparlust, kreativitet, nyfikenhet och fantasi för alla åldrar som engagerar kommuner, landsting, regioner och civilsamhället på lokal och regional nivå.
Dessutom vill jag tacka Svensk biblioteksförening för det resestipendium jag fick.

God Jul 2012!

Alla trogna bloggläsare tillönskas en God Jul med en julsaga av Boris Zetterlund:

Ellen blåser bort snöflingan i mungipan  –  Julsaga 2012

Ellen blåser bort snöflingan i mungipan. Försöker sedan med de förlängda ögonfransarna samla upp flera samtidigt.

– Vad håller du på med, frågar Trille.

–  Ser du väl, samlar snöflingor med ögonfransarna.

– Orkar inte, du är knäpp!

De är på väg till julspexplanering. De har haft i uppdrag att samla på sig så mycket som möjligt om Betlehem. Betlehems historia och nutid. Nu kan de allt, tänker de. Från Jerusalemskors till Palestinakonflikten. De har funderat över symboliken i korset och kommit fram till att spelet skall ha fem akter där klasskamraterna spelar upp olika konflikter människor emellan.  Korset målas upp i fonden, det kan säkert Erik ordna snyggt, och de fem korsen ljussättas akt för akt.

Klassen är lite sömndrucken. De flesta med Luciagirlanger i håret. Först tycker flera att idén var lite för svår men när Trille och Ellen sade att det som utspelades skulle kunna hända i ett bostadsområde i Sverige likaväl som i det moderna Betlehem delade man in sig i grupper som tog fram olika förslag efter en stunds webbsideforskning och diskussion. De blir fort överens om fyra scener men kan inte bestämma sig för den sista innan det blir dags för nästa lektion. Denna skulle, något oväntat, ge dem det uppslag de kunde enas om.

En vikarierande samhällskunskapslärare har fått rycka in, ordinarie hade hastigt blivit sjuk. De gick igenom partisajterna när Karl frågar läraren om vad han röstar på. Det skall man ju inte som lärare berätta men senast på Miljöpartiet, svarade vikarien. Linn, efter att precis ha skummat igenom SD:s webbsidor, undrar hur han ser på invandringsfrågan. Ja, svarade läraren, det är ju ingen lätt sak, och jag är kanske inte överens med MP, men jag tycker nog att invandringspolitiken inte fungerar. Mycket problem. Vi borde nog inte ta in så många som vi gör …

Olof reser sig hastigt upp och smäller igen sin bärbara.

–  Att det finns lärare som är en sån jävla populist!

Han drar med sig väskan och tågar ut ur klassrummet. Alla i klassen, efter att ha stängt munnen, trummar in sökningen ”populist” i datorn. Andreas undrar om läraren kommer att skriva in Olofs frånvaro. Kanske kunde man hacka programmet, funderar han vidare.

***

Det är dags för femte akten i spexet. Publiken bestående av mestadels föräldrar, mor- och farföräldrar och några syskon betraktar spänt scenen. Det femte korset lyser upp. På sidoväggarna projiceras målade bilder från Jesu tid varvat med bilder från det moderna Betlehem och flyktingläger från förr och nu. Medan klassen i kulisserna nynnar ”Tipp, Tapp” smyger Katrin och Ellen in på scenen. Båda har en säck på ryggen som de varsamt sätter ner medan de ser sig om.

Det finns fem dörrar på scenen. Alla med skylten ”Fullt”.  Bakom varje dörr hörs nu bråk och skrik. Dörrarna svajar i tumultet. Säckbärarna knackar på dörr efter dörr men nekas tillträde.

Spotlighten flyttar sin ljuskägla mot mittdörren som nu är stilla. Den öppnas försiktigt och en försiktigt utstucken hand vinkar diskret till sig de två. Skylten ”Fullt” plockas ned och de stiger in.

Alla fem dörrarna faller och hela klassen vrålar Anders F. Rönnbloms ”Det är inte snön som faller”

God jul! God jul!
God jul! God jul!
God jul! God jul!

[Bm]Det är inte [Em]snön [Bm]som [A]faller
[Bm]När jag be[Em]höv[Bm]er tr[A]öst
[C]när förklädda [G]demo[Bb]krater sätter [F]kängan i mitt bröst[A]

God jul! God jul!

God jul! God jul!
God jul! God jul!


[Bm]Det är visst [Em]snön [Bm]som [A]faller
[Bm]När jag be[Em]höv[Bm]er tr[A]öst
[C]när upplysta [G]skol[Bb]elever sätter [F]kängan i populistens bröst[A]

God jul! God jul!

Första refrängen sjungs framåtlutat och med knutna nävar utmed sidorna. Den andra i dans och med uppsträckta händer.

Klassen har ändrat ett och annat ord i texten, men det är det inte alla som hör, de stämmer glatt in i den följande gemensamma avslutningsången ”Nu är det jul igen” och funderar över vad de hade i säcken egentligen, de där två.

*Originaltexten här: http://www.andersf.com/indexpages/FSiteText8082.html

Boris Zetterlund

Gästbloggare: Lena Kjersén Edman

Snart tar jag t-banan till Rinkeby. I biblioteket kommer det att vara trångt och luciatidsvarmt. Strålande ljus och ögon som glittrar. Spänning. Förväntan. Vi väntar på nobelpristagaren i litteratur, kinesen Mo Yan.
Han kommer att vara med om något fantastiskt.
Detta, som jag nu berättar, hände för precis ett år sedan:

Foto: Some rights reserved by MARQUINAM

När högstadieflickan Quamar var ett litet barn tvingades hon att fly från Irak och hon levde sedan i tre år som hemlös flykting i Syrien. Via en flyktingförläggning i Dalarna har Quamar nu hamnat i Rinkeby, stockholmsförorten där man talar hundra språk.

Världens by kallas Rinkeby. Fjortonåriga Quamar går i klass 8 B. Den här hösten har hon, tillsammans med alla klasskamraterna och en del vuxna – allra mest författaren Gunilla Lundgren och tecknaren Lotta Silfverhielm – arbetat flitigt med Nobelpriset. (I många år har Gunilla och några andra vuxna samtalat med åttondeklassare om böcker som det årets nobelspristagare i litteratur har skrivit. Dessutom har ungdomarna förfärdigat en bok om författaren och verken – som sedan nobelpristagaren högtidligt får ta emot på biblioteket i Rinkeby i luciatid.)

Qamar och hennes kompisar har satt sig in i de olika pristagarnas arbeten och de har läst, tolkat och illustrerat flera dikter av Tomas Tranströmer.

Den 14 december 2011 får jag vara en rörd åskådare när det fantastiska händer som har hänt i Rinkeby i mer än tjugo år. En Nobelpristagare, oftast Nobelpristagaren i litteratur, kommer på besök och han välkomnas av barnen på barnens egna hemspråk.

År 2011 är det första gången som Nobelpristagaren är svensk. Han är en gammal man, Tomas Tranströmer, så han har inte kunnat tacka ja till alla inbjudningar i samband med Nobelpriset. Till exempel valde han därför att avstå från att äta lunch med kungaparet. Men till Rinkeby ville Tomas Tranströmer absolut komma.

Nobelpristagare verkar trivas i Rinkeby. Jag satt med i publiken också år 2010 då Mario Vargas Lllosa var den som hedrades. Han skrev sedan i en artikel i El Pais: ”Av den svindlande mängd saker som jag gjorde under de åtta dagar jag nyligen tillbringade i Stockholm var det få som rörde mig så som den eftermiddag då jag var i Rinkeby.”

Tillsammans med skolbarnen och en del andra vuxna, bland andra kulturministern, njuter nu Tomas Tranströmer och hans fru av programmet som ungdomarna sköter helt själva. Vi bjuds på RAP, vi skrattar gott åt en humoristisk bildvisning om Nobels liv och vi får beundra nio fantastiska tittskåp med scener som handlar om Nobelpriset.

Quamar och de andra i hennes klass har fått välja ut varsin rad från någon av Tomas Tranströmers dikter ”Allegro” ”Romanska bågar” och ”I Nildeltat” som de tycker särskilt mycket om. Den raden har de sedan utgått från i sina personliga, kloka och vackra tolkningar – och de vänder sig direkt till skalden när de reciterar och förklarar vad de tror att dikten handlar om.

”Du Tomas blir lycklig av att spela piano, jag blir lycklig av att spela fotboll”.

Så tänker den glade Yuusuf om dikten Allegros inledningsstrof: Jag spelar Hayden efter en svart dag/och känner en enkel värme i händerna och dess avslutningsstrof: Jag hissar haydenflaggan – det betyder/ Vi ger oss inte. Men vill fred.

Så här vill Sewa förstå den kända dikten Romanska bågar:

”När Tomas kom in i katedralen tyckte han att den var vacker. Med dikten menar han att alla i världen har samma värde. Det spelar ingen roll varifrån man kommer eller vem man är.”

Quamar hade börjat gråta den första gången som hon tillsammans med Gunilla läste I Nildeltat, dikten som handlar om barn som måste dö för nöds skull. Nu söker Quamar efter de svenska orden när hon förklarar varför hon blir ledsen trots diktens tröstande slutord:

”Jag tänker på alla fattiga barn som jag har sett i Irak. Ingen bryr sig om dem.
Det finns övergivna barn i Rinkeby också.”

Det är inte bara Tomas Tranströmer som är champion, världsmästare i litteratur.
Rinkebybarnen, som kanske är de skolbarn i Sverige som läser flest böcker, de är också världsmästare.

”Tomas har nog aldrig fått så fina tolkningar av sina dikter som de, ni 14åringar i Rinkebyskolan, har gjort” säger en rörd Monika Tranströmer, Tomas hustru, i ett varmt tacktal.

Och Tomas Tranströmers vänliga ögon strålar mot Quamar och alla de andra tonåringarna från Irak, Somalia, Grekland, Polen, Turkiet

Lena Kjersén Edman

Gästbloggare: Anne Hederén

Anne HederénInternethandledning för digitalt medborgarskap

Att etablera sig i Sverige kan vara riktigt tufft. Bara att förstå hur myndigheter och samhällsservice fungerar kan vara en utmaning för den som är ny i landet. För att kunna ta del av det svenska samhället krävs, förutom språkkunskaper, att du har tillgång till och kan hantera internet som är självklar arena för en mängd samhällstjänster. Det är både dyrt och svårt att stå utanför det digitala samhället. Som ny i Sverige behöver man helt enkelt ett ”digitalt medborgarskap”!

Så här säger en kvinna från Irak som deltagit i en internetkurs via Norrköpings stadsbibliotek:

I mitt hemland fick jag ingen chans att lära mig internet. Jag kom till Sverige, jag förstod ingenting och jag kunde inte använda internet. Men jag började den här kursen, den var jättebra… Det är viktigt att kunna använda internet och datorer. Om någon inte kan använda internet är man som en analfabet idag. Hemma använder jag datorn och internet till flera saker för att träna på körkortet, teoriprovet och att läsa nyheter från mitt hemland. Kursen var på vårt modersmål, så vi förstår allt som läraren förklarat för oss. Om det hade varit på svenska hade vi inte förstått allt som läraren försökt förklara för oss. Ibland hindrar språk . Det är jättesvårt – språket, ibland kan vi inte förstå den information som lärare vill ge oss. Därför var det jättebra att kursen hölls på arabiska.

Det finns alltför många med invandrarbakgrund som av olika anledningar inte drar nytta av internets möjligheter och många, både från äldre invandrargruppen och nyanlända, som har behov av grundläggande stöd i dator- och internetanvändning. Detta faktum har varit utgångspunkt för Länsbibliotek Östergötlands senaste satsning, tillsammans med biblioteken i länet, för ökad digital delaktighet. Projekt Nytta & nöje: Digitalt medborgarskap fick pengar från Internetfonden under 2011.

Totalt har nästan 400 personer med utländsk bakgrund deltagit i kurser, cirklar, inspirationsföreläsningar och individuella handledningar. Aktiviteterna har skett i bibliotekens egen regi eller i samarbete med flyktingmottagning, SFI och studieförbund. Större delen av utbudet har erbjudits på modersmål – vilket är en viktig förutsättning för att erbjuda stöd och utbildning med bra kvalitet. 24 tvåspråkiga personer fått handledarutbildning.

Vid sidan om att erbjuda olika former av internetguidning för människor med utländsk bakgrund ville vi lära oss mer om behoven. Olika koncept, kurs- och handledningsmaterial har utarbetats. Vi har också arbetat för att väcka frågan om mer insatser för att säkerställa att inte minst nyanlända får någon form av obligatorisk introduktion till internet inom ramen för flyktingmottagningen, gärna i samarbete med bibliotek och studieförbund.

De flesta med invandrarbakgrund som fått stöd i individuell handledning via biblioteken vill ha hjälp med att komma igång att använda internet, skriva dokument och hantera datorn i största allmänhet. E-post och internetbanken ligger i topp bland de specifika frågorna. Andra frågor är skanning, filhantering och att bifoga filer i e-post. När det handlar om att söka information handlar det främst om att hitta till myndigheter och söka jobb, bostad och stipendier på nätet.

Ett resultat av projektet är att länsbiblioteket har fått uppdraget att driva den regionala försöksverksamhet med samhällsorientering på modersmål som pågår fram till 31 december 2012. Kursen har utökats från de lagstadgade 60 timmarna till 70 timmar och omfattar en 10 timmars introduktion till internet/E-tjänster på modersmål. Konceptet innehåller också en 3 timmars biblioteksintroduktion där biblioteken informerar om de fysiska och digitala resurser som erbjuds med samhällskommunikatörerna som språkstöd.

Några slutsatser är att det tar tid att komma igång med ett projekt som på många sätt riktar sig mot nya områden och som handlar om att bryta ny mark. Vi är efter projektåret ännu mer övertygade om vikten av att erbjuda stöd och utbildning i internetanvändning till alla nyanlända och att detta behöver ske på modersmål. Behoven är stora och det här är ett område där det sker alltför lite insatser idag. Ett strategiskt långsiktig arbetet är vad som behövs! Vi kan konstatera att biblioteken har en viktig roll i samhället idag, men samverkan krävs över politikområden för att vi ska leva upp till målsättningen att Sveriges ska bli ett informationssamhälle för alla. Ännu har vi en bit kvar…

”Om man inte kan använda internet, kan man känna sig som döv och stum och inte veta vad som finns.” Kvinna från Irak

Läs mer:

Slutrapport

Projektets webbplats

Anne Hederén är utvecklingsledare med ansvar för Bibliotek i samhälle och lärande vid Länsbibliotek Östergötland.

Detta blogginlägg publicerades först på Digidel 2013 webbplats.

Gästbloggare: Christer Bergqvist

Digital delaktighet och en ny strategi i Kalmar län?

Läget i dag

Den senaste statistiken (”De som står utanför”, Findahl, maj 2012) visar att ca 1,3 miljoner svenskar mellan 12 och 76 år sällan eller aldrig använder Internet. Merparten av dessa är över 65 år, men ca 300 000 är i yrkesverksam ålder. Här finns dock ett mörkertal: Utanför statistiken finns många nya svenskar och bostadslösa.

De senaste åren har ökningstakten för nya användare av nätet varit 2-3 %, men den ökningstakten har bromsats upp nu. I rapporten konstateras också (men underlaget är litet): ”Tre områden skiljer ut sig med lägre Internetanvändning än i övriga landet: Västra

Götaland, Jämtland-Västerbotten-Norrbotten och Jönköping-Östra Götaland. Övriga områden är svåraatt skilja” .

Om dessa siffror (1,3 milj.) översätts till vårt län skulle det röra sig om ca 30 000 icke digitalt delaktiga personer.

Utanförskapet

De som inte lärt sig navigera digitalt stöter på en stängd dörr när öppettiderna för samhällsfunktioner förflyttas ut på nätet i takt med att den stora massan digitaliseras. I allt högre grad krävs i dag grundläggande Internetkunskaper exempelvis på arbetsmarknaden eller för att kunna ta del av samhällets service. De som av olika anledningar saknar nätkompetens riskerar att hamna utanför, vilket kan få konsekvenser såväl för demokratin som för samhällsekonomin Det handlar i slutänden om demokrati och integration. Allas rätt att delta i samhällslivet på lika villkor.

En icke-nätaktiv människa kommer troligen att vara ännu mer utanför om 2, 5 eller 10 år  bl.a beroende på den tekniska utvecklingen. Om vi inte tar tag i problemet

Jag vill peka på tre områden där en ökad digital delaktighet skulle medföra stora vinster för individer, företag och samhälle:

Om du inte är digitalt delaktig blir både individen och samhällsekonomin förlorare.

Det finns studier som närmare belyser just nyttan och värdet av ett minskat digitalt utanförskap. I Storbritannien har kampanjen Race Online 2012 bland annat låtit konsultföretaget PwC ta fram en studie för att räkna på de ekonomiska effekterna av ett ökat innanförskap. PwC kom fram till att om det digitala utanförskapet minskade så skulle de ekonomiska vinsterna för samhället skulle uppgå till 22 miljarder pund. Konsumenter förlorar i dagsläget exempelvis så mycket som560 pundårligen genom att inte handla och betala räkningar på Internet.

Vården och e-hälsa klyftorna ökar

Vård och omsorg är ett stort område där det kommer att ske en hastig utveckling med många tjänster på nätet. Det finns en stor utvecklingspotential och ett stort intresse för att utveckla t.ex. vårdval m.m. som nättjänster. Vårdguiden och Mina vårdkontakter är exempel.

Inom vården kan digitala tjänster skapa bättre effektivitet och säkerhet.

När nu e-tjänster utvecklas inom vården bör man ha i åtanke att 80% av de unga med bäst hälsa tar del av hälsoinformation på nätet men endast 17% av de äldre med sämst hälsa gör det!!!!!

Små- och medelstora företag halkar efter.

Den svenska internetekonomin omsätter över 200 miljarder kr varje år. Omsättningen är större en hela byggbranschen eller lantbruket. Men landets små- och mellanstora företaget missar tåget, något som bl.a. regeringen konstaterat. Dessa företag halkar efter företagen i Europa när det gäller Internet- och datoranvändning. Dels missar man möjligheterna att effektivisera administrationen, då mkt av den idag kan skötas via dator och Internet, och dels missar man en växande marknad. Färre än 25 % av små- och medel stora företag erbjuder ngn form av e-handel.

Kopplingar till RUS och regeringens digitala agenda

Regionförbundet, Landstinget och Länsstyrelsen har signerat regeringens digitala agenda, vilket innebär att man bla. ska ta fram en regional agenda och på så sätt bidra till:

”Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter”. I agendan beskrivs detta i kapitlet ”Lätt och säkert att använda”, s 20 ff. Bl.a. skriver man:

” När allt fler tjänster i samhället blir digitala förutsätter det att alla kan ta del av de möjligheter som skapas. Det handlar t.ex. om att kunna använda Internet och andra digitala tjänster i vardagen som medborgare, företagare eller anställd”.

I Regionförbundets RUS ( Regionala utvecklingsstrategi) sägs bl.a. i avsnittet Lärande:

”Idag står drygt 40 000 invånare i Kalmar län helt utanför nätet, oftast som en följd av bristande dator och Internetkompetens. Det handlar om invånare i alla åldersgrupper. Digitala klyftor finns även bland länets företag. Vi ska därför öka kunskapen i länet om nyttan med IT och hur man använder tekniken”.

Ny strategi

I den tidigare nämnd rapporten (Findahl, maj 2012) konstateras bl.a. att 800 000 till 900 000 av de icke digitalt delaktiga är + 65, ca 300 000 mellan 46 och 65, dvs i yrkesverksam ålder. I tidigare undersökningar har man uppgivit som skäl till att man inte använder Internet: att det är krångligt, dyrt och att man är ointresserad. Nu dominerar skälet ointresse. Endast 100 000

är intresserade av att ta till sig Internet. Detta måste få oss att ändra strategi inför fortsättningen. Var når man + 65 och var når man yrkesverksamma 46-65? Och framförallt hur motiverar man ointresserade personer att ta till sig Internet? Vår inriktning den kommande perioden måste bli att söka samarbete med länets pensionärsorganisationer, hembygdsföreningar och studieförbundens medlemsorganisationer. Vi har också inlett diskussioner med Företagarföreningen i länet och LO-sydost.

Christer Bergqvist, Regionbibliotekarie, Regionbibliotek Kalmar län

Gästbloggare: Ann Östman

Knowledge and learning: has the internet really changed everything?

Sedan jag kom hem från Biblioteksdagarna i Norrköping är det ett föredrag med Tony Bainton, fn Senior Policy Adviser Informations sans Frontières i Bryssel som inte lämnat mig någon ro. Därför vill jag ägna mitt gästinlägg åt just det!

 Knowledge and learning: has the internet really changed everything?

Tony Bainton framhöll i sin inledning att det nu är dags att tänka på hur internet har förändrat förvärvandet av kunskap. Kunskapens råmaterial stavas – som vi vet – information.

Internet har försämrat sakernas tillstånd, menade han. Information ses nämligen idag som något lika värdefullt som kapitalet självt. Därför kommer kommersiella krafter att vara intresserade av att ta kontrollen (i den mån de inte redan har gjort det, min anm.). Detta är dåliga nyheter för oss. På den ljusa sidan kan vi notera tillgången på fri information.

Problemet är att viss information är tämligen svår att skaffa när den är digital. Åtkomsten till aktuellt material har förändrats på ett genomgripande sätt: vi förhandlar om licenser. Att begränsa tillgången till information är en ny uppgift för oss. De kommersiella aktörerna (bodies) är informationens väktare. Biblioteket kanske inte ens tillåts att erbjuda den senaste informationen (jämför karens på eböcker, min anm.).

Hur vill vi egentligen att det ska se ut i framtiden? Våra ursprungliga uppgifter (Tony Bainton talade här ur ett universitetsbiblioteks perspektiv) är att söka tillförlitlig information, göra den tillgänglig och bevara den för framtiden.

Folkbiblioteken då? Ja, vill en förläggare verkligen sälja till ett bibliotek?

Varför inte direkt till kunden?

Digital publicering förändrar det juridiska livet. När det gäller den fysiska boken, har copyrightägaren ingen juridisk kontroll över materialet, det är då brett tillgängligt. Om ett bibliotek har köpt det/boken, kan det göra vad det vill med den.

När det gäller det digitalt publicerade, är det en annan sak. Copyrightägaren

förlorar aldrig kontrollen över kommunikationskedjan. Varje åtkomst är en handling som kräver till tillåtelse. Detta är nytt i grunden! Själva läsandet är en handling som begränsas av copyright. Förlagen har kontrollen over bibliotekens förvärv.

Hur ska vi då ändra på detta? Jo, vi behöver övertala politikerna att ändra lagstiftningen.

Tony Bainton: ”So much information is being produced. We need to think about priorities. How can we preserve if we no longer have the information in the library, owned by us? “

Jag vet att inte folkbiblioteken har något bevarandeansvar, men vad säger de bibliotek som har det?

Själv bekänner jag mig till tron att det inte är samlingarna utan interaktionen som bör stå i fokus på biblioteken, men vill vi verkligen ha en framtid när en växande del av det vi kan erbjuda, det digitala materialet, är i grunden styrt och reglerat av copyrightägare? Externa aktörer som bestämmer in i detalj vad, hur och hur länge vi kan erbjuda materialet? Det känns som om de strandade samtalen om eböcker på bibliotek bara är toppen på ett isberg.

Vi måste beväpna oss, i bildlig bemärkelse: bilda förlag, digitalisera det material vi själva äger och göra det fritt tillgängligt, lyfta fram det som redan ligger fritt som t ex Projekt Runeberg och Litteraturbanken, verka för och samverka kring öppna system och öppna programvaror!

Det startas grupper på Facebook, men vem blir först med att (i överensstämmelse med ett förslag från Tony Bainton) överklaga ett fall – ” a case of access” – till Europadomstolen under åberopande av artikel 10 i Europakonventionen? Svensk Biblioteksförening?  DIK? Jag vet att Bo Westas var på samma föredrag som jag…

Ann Östman, bibliotekskonsulent, Länsbibliotek Gävleborg Uppsala

För er som inte var på plats men blev nyfikna på Tony Baintons föredrag så finns det här:

Gästbloggare: Niclas Lindberg

Detta blogginlägg ingår i Centrum för lättlästs bloggstafett och språk, makt och demokrati.

BIBLIOTEK ÄR DEMOKRATI I PRAKTIKEN

Foto: Peter Axelsson

Demokrati. Detta stora, vackra ord som kan vara svårt att förverkliga men ack så lätt att förverka, förhindra och förstöra. Att förvägras makten över sitt liv, sina tankar och åsikter är ett sätt att kväsa demokratin. Likaså att begränsa informationsfrihet och rätt till kunskap. Att förvägras rätten till ett språk och att läsa och skriva är andra sätt att hålla tillbaka och trycka ner. Det är lätt att inse demokrati och mänskliga rättigheter måste omsättas i praktisk handling för att inte bli just bara fagra ord.

Biblioteken har en central roll i demokratin och är i grunden ett frihetsprojekt som ger fri tillgång till information och kunskap för att stimulera mänsklig kraft och tanke. Här kan var och en utifrån behov, vetgirighet, nyfikenhet och intresse lära och söka kunskap, inspireras och utvecklas, möta kultur och upplevelser, känna gemenskap och få en fristad. Biblioteken är till för alla och ska göra alla slag av kunskap och information tillgängliga för just alla. Och det utan censur och i princip utan avgifter. Grundtanken är att du ska få tillgång till det du behöver gratis och utan begränsningar för att det är viktigt för demokrati, utveckling och framåtsträvanden. En ”public bay” så att säga. En plats, fysisk och virtuell, som slår vakt om den intellektuella friheten. Om biblioteken inte redan fanns skulle de behöva uppfinnas som en plats där demokrati kan förverkligas i praktiken. UNESCO skriver i sitt folkbiblioteksmanifest: Frihet, välfärd, jämlikhet och personlig utveckling är grundläggande mänskliga värden. De kan bara förverkligas genom välinformerade medborgare med möjlighet att utöva sina demokratiska rättigheter. Medborgarnas deltagande i utvecklingen av demokratin är beroende av fullgod utbildning samt en fri och obegränsad tillgång till kunskap, tankar, kultur och information. Biblioteket utgör en grundförutsättning för ett livslångt lärande, ett självständigt ställningstagande och kulturell utveckling.

Biblioteken ska, enligt IFLA:s (The International Federation of Library Associations and Institutions) deklaration stödja, försvara och främja demokrati och den intellektuella friheten. Biblioteken och dess anställda har en förpliktelse att stå fast vid principerna om den intellektuella friheten samt den oförhindrade tillgången till information och yttrandefrihet.
•    Biblioteken ska tillhandahålla tillgång till information, idéer och uttryck för skapande fantasi. De ska tjäna som ingångsport till kunskap, tankar och kultur.
•    Biblioteken ska tillhandahålla stöd för livslångt lärande, självständigt beslutsfattande och kulturell utveckling både för individer och grupper.
•    Biblioteken ska bidra till vidmakthållandet och utvecklingen av den intellektuella friheten och hjälpa till att trygga grundläggande demokratiska värden och allmänna mänskliga rättigheter.
•    Biblioteken har ett ansvar för att både garantera och underlätta tillgången till uttryck för kunskap och intellektuell aktivitet. Därför ska bibliotek anskaffa, bevara och göra tillgänglig en så rik mångfald av material som möjligt för att avspegla samhällets pluralism och skiljaktigheter.
•    Biblioteken ska säkerställa att urvalet av och tillgången till material och tjänster styrs av yrkesmässiga överväganden och inte av politiska, moraliska och religiösa åsikter.
•    Biblioteken skall anskaffa, organisera och förmedla information fritt och motsätta sig varje form för censur.
•    Biblioteken ska ställa material, hjälpmedel och tjänster till förfogande för alla användare på lika villkor. Det får inte förekomma någon form av diskriminering på grund av ras, tro, kön, ålder eller annan orsak.
•    Biblioteksanvändare ska ha rätt till personlig ostördhet och anonymitet. Bibliotekarier och övrig bibliotekspersonal får inte för utomstående avslöja användares identitet eller det material som de använder.
•    Biblioteken ska upprätthålla principerna om den intellektuella friheten.
•    Bibliotekarier och andra anställda har en plikt att upprätthålla dessa principer.
•    Bibliotekarier och annan professionell bibliotekspersonal ska uppfylla sina förpliktelser både gentemot arbetsgivare och biblioteksanvändare. I händelse av konflikt mellan dessa förpliktelser har ansvaret mot användaren företräde.

Se där – en checklista för hur biblioteken ska agera för att omsätta ordet demokrati i praktiken. Tänk på det nästa gång du går till jobbet om du arbetar på ett bibliotek. Du är med och skapar demokrati. Tänk på det nästa gång du besöker ett bibliotek. Du är med och skapar demokrati. Tänkt på det nästa gång ett bibliotek läggs ner. Vad betyder det för demokratin?

Niclas Lindberg
Generalsekreterare
Svensk Biblioteksförening

Det här blogginlägget ingår i Centrum för lättlästs bloggstafett om språk, makt och demokrati. Mer information om bloggstafetten och blogginlägg som ingår i den hittar du på www.lattlast.se/bloggstafett

Gästbloggare: Kalle Laajala

Webben är medel, inte mål. Diskutera detta i övning 6.

Kan det vara så olyckligt att kollegor runtom i landet idag, 2012, sitter och diskuterar bibliotekens webbarbete som något som lagts på allt annat – som tar tid från ”andra verksamheter”? Har inte bestånd, kunnande och bemötande relevans också i det virtuella? Hur ska man annars korrekt bedöma och utvärdera webbtjänster som Bibblan svarar, sökguider, integrerade kataloger, lästipsbloggar, arbetet med Digidel 2013 och annat?

Detta tänkte jag när jag sent omsider läste Biblioteksföreningens Olika syn på saken : folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal (2011) med tillhörande studiehandledning (pdf). Läsvärt och intressant. Rekommenderas, även om jag alltså har invändningar som jag ska utveckla. Är du bekväm av dig ser du författaren Anna Kåring Wagmans sammanfattande videopresentation.

Kortkort: användare (inklusive icke-användare) och personal tillfrågades hur de värdesätter olika biblioteksaspekter. Mest värdesätter användarna kunnig personal och gott bemötande, följt av bra tillgänglighet och utbud och så vidare i en fallande skala. Slutsats: det finns en klyfta, användarna är mer ”traditionella” än personalen. Mest syns det i värderingen av ”en bra hemsida”: mycket viktigt enligt 22 % av användarna mot 83 % av personalen. Rapporten poängterar att inte ens de yngre användarna (18-34 år) lägger särskilt stor vikt härvidlag. Utifrån resultaten togs så ett studiepaket fram för resonemang om folkbibliotekens uppdrag och framtid.

Övning 6 häri rör ”hemsidan” och föreslår diskussionspunkter. De inleds utmärkt men landar dessvärre i ett par rätt icke-konstruktiva frågor: ”Hur mycket tid och resurser lägger ni på hemsidan i jämförelse med andra verksamheter?” och ”Har hemsidan fått ett symbolvärde?”

”Fysisk bias”

Jag vill alltså dröja vid studiens två webbrelaterade frågor till användarna. Författaren har vänligt låtit mig ta del av datat kring dessa. Jag menar att studien har en ”fysisk bias” som gör svaren om webben svårjämförbara med de övriga. Ser man studiens frågor som helhet, tycks lokalen utgöra navet som allt kretsar kring. De två webbfrågorna ställdes så här:

  • ”Vad tycker Du? Hur viktigt är följande när Du besöker ett bibliotek? Att biblioteket har en bra hemsida”
  • ”Vad tycker Du? Hur viktigt är följande när Du besöker ett bibliotek? Att Du kan sköta biblioteksärenden själv på bibliotekets webbplats”

Redan formuleringarna antyder ett fysiskt besök vilket riskerar underminera värderingen av webbaspekten som sådan. Ett större problem är att frågorna saknar innehåll. För vad innebär ”en bra hemsida”, eller hemsida överhuvudtaget i bibliotekssammanhang? Ska respondenten bedöma katalogen, webbplatsen eller eventuella bloggar? Summan av dessa? Och på vilken nivå ska värderingen göras, om sidorna – som så ofta – är del av en kommunsajt? Vilka ärenden mer exakt är det man ska kunna sköta?

Alltså: vilka sysslor ska användaren tänka in i de två ”tomma” frågorna, när övriga frågor är så pass mer konkreta och uttryckligen nämner saker som: kunnig personal, lätt att hitta material, snabb kontakt, aktiviteter för barn, tydligt uppvisat utbud, samhällsinformation, lästips, föredrag, debatter med mera? Frågeställaren tvingas förlita sig på respondentens eventuella förkunskaper om bibliotekswebbar – eller på vederbörandes fantasi. Det kan inte att uteslutas att de två webbfrågornas ospecifika karaktär påverkat svaren och därmed klyftan i resultaten: att den för personal tydliga nyttan faktiskt var oklar för användare (och icke-användare, märk väl).

Fråga rätt

Men oavsett. Är ”hemsidan” – och bibliotekens nätvaro i bredare mening –  verkligen något som står jämte dessa sysslor? De är väl snarare en samling metoder att göra även detta traditionella arbete – och i vissa fall utveckla det. Nära nog alla sysslorna är ju relevanta också (eller särskilt) i webbsammanhang. Egentligen är det bara frågorna som rör lokalen, miljön och närheten till biblioteket som strikt hör till den fysiska domänen. Arbetet via webben respektive lokalen är inte väsensskilda, men deras förutsättningar ser olika ut, vilket också måste beaktas när man studerar dem. Frågorna måste ställas på rätt sätt.

Det är möjligt att man i en prioriteringsdiskussion på ett bibliotek måste komma fram till att viss nätvaro ska minska. Men det kan inte ske urskillningslöst, betraktande ”hemsidan” som en monolit. Grunda det snarare på en analys av typen nej, vi når inte just denna målgrupp, vi löser inte denna specifika uppgift särskilt bra via webben, så vi omfördelar enligt X.

Prognostisering ändå

Om man ändå skulle visualisera svaren på de två webbfrågorna som stapeldiagram baserat på användarnas ålder, uppenbarar sig två trendlinjer. Extrapolerat för uppväxande grupper antyds ett minskande svarsbortfall rörande webbfrågor (man vet allt säkrare vad man tycker i ämnet?), samtidigt med en klart positivare värdering av webbaspekterna (man förväntar sig och uppskattar bra webbtjänster i allt högre grad?).

Frågan om att sköta ärenden via webben gav fler positiva svar än frågan om ”bra hemsida”. Kan det vara för att ärendefrågan är snäppet mer konkret? Vad hade hänt om man lagt till en ännu konkretare fråga, till exempel dagsaktuella: hur viktigt är det att enkelt kunna ladda ned en e-bok via webbplatsen? Hade siffrorna skjutit i höjden? Kanske. Kanske inte. En sådan fråga hade i alla fall tydliggjort att webben är medel och inte mål.

Diskussionsförslag

Jag vet inte hur mycket studiepaketet hunnit användas men om det fortfarande är aktuellt, och ni står i begrepp att fördjupa er i skriften, föreslår jag att ni i marginalen plitar dit några alternativa diskussionspunkter till övning 6:

  • Varför tycks så få användare värdera en bra bibliotekswebbplats om nu studier visar att uppväxande generationer menar sig hitta den information de behöver via just internet?
  • Varför ska biblioteken jobba på och via webben?
  • Vad händer om biblioteken låter bli?
  • Hur kan ”rummet” och webben samverka?

Gästbloggare: Maria Lundqvist

Biblioteket säljer inte sig själv!

Hur kan man påverka bilden av biblioteket i samhället? Det är en fråga som Länsbibliotek Sydost och Regionbiblioteket i Kalmar län tillsammans med de 25 kommunbiblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län jobbat med sen början av 2010 i projekt Futurum.kom. Med hjälp av löftet Låna dig rik har vi arbetat med utveckling av verksamheten och marknadskommunikation. Vi är inne på sista projektåret och kan nu börja dra lärdomar av vårt arbete.

Förankring
Att bara skaffa lite snygga affischer och PR-material räcker inte långt. Det är personalen som är biblioteket, inte byggnaden, och därför är det personalen som är den viktigaste resursen. Det var där vi ville börja. Därför gav vi samtlig bibliotekspersonal möjlighet att delta på dialogseminarier för att ge alla möjlighet att påverka inriktningen. Att få till bra förankring bland personalen är en avgörande framgångsfaktor. Det är viktigt att få acceptans för budskapet så att så många som möjligt vill ställa sig bakom det. Ingen kan sälja något om man själv inte tror på det och kan tala för varan.

Samarbete
Det är i samarbetet vi utvecklar vår verksamhet. Varje kampanj har tagits fram av arbetsgrupper med bibliotekspersonal från olika bibliotek, alltså både kommun- och länsöverskridande. Det kollegiala samarbetet i planering och genomförande är uppskattat, både i arbetsgrupper och på lokal nivå. Tillsammans har vi kompetensutvecklat oss och lärt oss metoder. Samarbetet inkluderar också kommunikationsbyrån som framställer material och hittar marknadsföringskanaler. Här har ett ömsesidigt lärande skett. Byrån har fördjupat sina kunskaper om bibliotek och vi har lärt oss ställa krav utifrån våra behov.

Användarna
Arbetet har gett oss ökade insikter om användarnas behov och vanor och att vi inte alltid känner till allt om användarna. Vi har blivit mer medvetna om de kunskapsluckor vi har. Att arbeta målgruppsinriktat gör att vi kunnat snäva in oss på specifika grupper och på så sätt kunna hitta rätt budskap, rätt material och rätt kanaler för att nå fram. Att välja är samtidigt att välja bort något annat. Detta var särskilt märkbart i början av projektet men det går inte att göra allt för alla på en gång. Vårt arbete är ett långsiktigt arbete. Det går inte att förändra attityder på kort tid. Att nå nya målgrupper och göra sällan-användare till regelbundna användare tar tid. Därför är det viktigt att fortsätta upprepa sitt budskap igen och igen. Men vi måste också se till att våra trogna användare fortsätter att vilja vara det. Att det hela tiden finns något som är angeläget för de olika målgrupperna.

Marknadskommunikation
Tillsammans med kommunikationsbyrån har vi ökat vår professionalitet när det gäller marknadsföring. I projektets inledning hördes röster om lämpligheten att marknadsföra bibliotek. Nu har vi har insett behovet av marknadsföring. Biblioteket säljer inte sig själv. Projektet har gjort oss medvetna om vikten av att synas utanför bibliotekets väggar. Kampanjandet har ägt rum på platser i samhället där människor rör sig, som gågator, stormarknader, köpcentra, bensinmackar. Biblioteken har synts på oväntade platser och givande möten har uppstått. Bibliotekspersonal vittnar om glädjen i att möta invånarna utanför de egna väggarna.


När vi började planera projektet var det en bibliotekschef som sa: ”Vi har inte råd att inte vara med i projektet.” Jag hoppas att den chefen fortfarande resonerar så när vi nu börjar tänka på framtiden. När projektet är över kommer vi att ha genomfört två stora, övergripande kampanjer och sex målgruppskampanjer. Det har varit intensivt arbete med många engagerade. Vi har utvecklat våra kunskaper inom området och när projektet är över vill vi fortsätta arbeta med marknadskommunikation som en del i ordinarie verksamhet. Då gäller det att hitta sätt att hålla uppe engagemanget och fortsätta utveckla vår kompetens. Och för det har vi en plan!

Maria Lundqvist
Länsbibliotek Sydost

(Vår ”informationsbroschyr” för dem som inte är involverade i projektet finns på http://www.lanadigrik.se/.
Projektbloggen för oss som arbetar med projektet finns på http://futurumbibl.wordpress.com/.)

Språken>sv YahooURerror
Marknadskommunikation