gaming

Spelifiering och integration (NO)

I nummer 4/2016 av den norska bibliotekstidskriften Bibliotekaren  beskriver Anders Grønning hur en del norska biblioteks språkcaféer använder sig av spelifiering som metod för integration och språkinlärning- Det handlar specifikt om brädspelet New Amigos (som också kan spelas över nätet). Om jag förstått det hela rätt så handlar spelet om att lära dig ett annat språk än det du själv behärskar. T ex norrmän som lär sig arabiska eller arabisktalande som lär sig norska  – eller i princip vilken kombination av två språk som helst. Men just nu verkar det vara norska som är utgångspunkten. Det skulle vara intressant  med en svensk version!

 

Råd till föräldrar om e-sport

Hundratusentals svenska ungdomar ägnar sig åt e-sport varje vecka, ändå är vuxennärvaron i princip obefintlig. Därför har Sverok och några studieförbund tagit fram ett utbildningsmaterial för föräldrar föräldrar. Syftet är att ge ökad kunskap om e-sport och ge konkreta verktyg för att stödja barnens intresse och hjälpa till att förbättra spelmiljön.

Utbildningsmaterialet, ”Föräldrar och e-sport” kan laddas ner som pdf.

E-sportens plats i samhället är odiskutabel, den är numera en naturlig del av svenska ungdomars fritid. Den kan närmast liknas vid en folkrörelse, där i stort sett allt engagemang kommer inifrån. E-sporten har också en stor styrka jämfört med andra sporter – den kan utövas av människor med helt olika förutsättningar och från helt olika bakgrunder. Potentialen för att e-sporten ska vara inkluderande är enorm.

Samtidigt finns ett problem med bristande vuxennärvaro. Att e-sporten växt fram organiskt och utan några större influenser utifrån har byggt en stark känsla av ägandeskap, men har också gjort att den blivit svår att sätta sig in i. Många föräldrar har väldigt lite kunskap eller insyn i hur ungdomars e-sportande ser ut. Det är ett problem eftersom distansen mellan föräldrar och ungdomar när det gäller spelen skapar svårigheter att kommunicera kring dem och begränsar möjligheten för föräldrar att stötta och hjälpa till att skapa positiva mönster.

E-sporten är fortfarande ung och i behov av stöttning från vuxenvärlden för att forma en mer välkomnande miljö. Du som förälder har både ett ansvar och en stor möjlighet att bidra till en mer inkluderande e-sport i framtiden.

(Tack till Elza)

.

Tärningen är kastad! – om spelkultur som näring och kulturtuttryck

Allt fler människor ägnar sig  åt att spela spel och utöva spelkultur. Det ökade intresset har varit tydligt framför allt inom ideell sektor där det i dag finns många föreningar som bedriver verksamhet inom spelkultur i båda regionerna. Under vintern 2016–2017 genomförde Region Värmland tillsammans med Region Örebro län en förstudie – Tärningen är kastad! – om spelkultur som näring och kulturuttryck.

Syftet med förstudien var bland annat att öka kunskapen om spelkultur i regionerna och att lägga grunden för ett möjligt större spelkulturprojekt. Avsikten är att rapporten ska fungera både som en introduktion till spelkultur och som en inspiration för den som vill påbörja nya satsningar eller projekt inom spelkulturrelaterade områden.

För den spelintresserade vill jag annars rekommendera den internationella spelfestivalen Counterplay ’17 som inträffar i på DOKK1 i Aarhus i slutet av mars.

 

 

Sommartider är semestertider 1: It’s all about gaming at Aarhus Library (DK)

Det betyder dels sommarstädning i bloggen och dels att den annars går på lågvarv och gör återblickar på favoriter i repris. Det är inlägg som inte fått den uppmärksamhet de förtjänade som vi ska titta närmare på under några veckor.

2 juni 2012:

IT’S ALL ABOUT GAMING AT AARHUS LIBRARY (DK)

Biblioteken i Århus gör det igen! Den här gången med spelifiering på biblioteket:

Game Development

Gaming Community

Gaming Dissemination

 

 

 

 

Hur använder online-spelare bibliotek?

Lagom till Nordic Game Day 2014 landar Anna Rodebrands och Klara Jennisches  kandidatuppsats om onlinespelares användning av och uppfattning om bibliotek – Vad tycker Mario om bibliotek?

Klippt från slutstaterna (min kursiv):

”De funktioner som onlinespelare anser att bibliotek har i samhället idag är att fungera som informationsbank. Det ges tillgång till äldre litteratur och litteratur som ej finns tillgänglig digitalt vilket kan ses som en funktion som passar in på biblioteken som institutioner för lärande och kunskap. Andra funktioner som respondenterna anser att bibliotek har är att vara mötesplatser ”

”…. Bibliotek är också platser för arbete och studier

”Respondenterna tycker att den mesta informationen idag finns tillgänglig på Internet och ser därför att bibliotek kan vara lite av en förlegad institution i samhället i dess nuvarande form. Det är en anledning till att våra respondenter menar att de sällan eller aldrig besöker denna samhällsinstitution. De ser dock att bibliotek skulle kunna bli mer relevant i samhället om det erbjöds ett onlinebibliotek där alla funktioner finns
tillgängliga. En virtuell referenstjänst där det dessutom finns tillgång till ett bredare litteraturutbud, främst engelsk sådan, är något som efterfrågas…”

”… med ett onlinebibliotek skulle datorspel kunna bli ett mer relevant medium samt bibliotek bli mer relevant för datorspelare…”

” De intressen som respondenterna använder bibliotek utifrån är bland annat att delta i event men även att låna böcker och läsa tidningar. En anledning till lån av böcker är att undersöka ifall historiska fakta i spelen stämmer överens med de verkliga historiska händelserna.”

Två reflektioner och en bonus från mig:

1) Ett användningsområde för onlinespelare som kommer allt mer är lån och läsning av böcker av karaltären fortsättning och komplettering till spelen. Typ böckerna i Mass Effect-serien. Förr handlade det om att se filmen och sen läsa boken. Numer handlar det om att spela spelet och få tillgång till fler äventyr och berättelser i bokversionerna som kan fungera som prequels till spelen.

2) Ett onlinebibliotek för dataspel finns via Internet Archive, OK, det är gamla spel, men ändå. Det är bara att länka från biblioteket webb!

Sverok wants to play with the swedish libraries (SE)

Absolut, javisst!

Nordic Game Week

Sverok är Sveriges största ungdomsförbund. 80.000 medlemmar i 1.200 föreningar över hela landet samlar, utvecklar och sprider spelhobbyn.

Sverok-gul-RGB

PEG_5067

I Sverok startar och driver ungdomar sina egna föreningar på egna villkor och skapar verksamhet tillsammans.
Rollspel, lajv, brädspel, figurspel, e-sport och LAN utgör de huvudsakliga verksamheterna bland många andra.

Sveroks föreningar är spridda över hela landet med aktiva och engagerade medlemmar. Föreningarna visar också väldigt gärna upp sin verksamhet och bjuder in folk att testa allt från kortspel och brädspel till TV-spel och cosplay.

Om ert bibliotek skulle vilja ha kontakt med era lokala spelföreningar, t ex för att anordna spelträffar, workshoppar eller spelturneringar, mejla oss på Sverok på info@sverok.se eller ring 013-140600 så hjälper vi er!

Visa originalinlägg

Minecraft Mania på biblioteken

Ni känner säkert till Minecraft, äventyrs- och byggspelet som byggts av svenske Markus Persson, med flera miljoner användare runt hela världen.

Visst kan ditt bibliotek göra som Poudre River Public Library District? Nämligen arrangera ett event för ungdomar där de bjuda in att  bygga tillsammans och hjälpa varandra bygga i datorspelet!

Ingredisenser till ett framgångsrikt Minecraft Mania: en bra plats, ett LAN-system för typ 20 datorer, arbetstid för personalen,  programvaran (rabatt kan biblioteket ansöka om att  få genom MinecraftEdu), godis och chips.

Gaming som stöd för biblioteksarkitektur

Vad skulle industrimagnaten och biblioteksbyggaren Carnegi e bygga för slags bibliotek 2013?
Kanske konceptet Libri? Libri bygger på lokalt samarbete, en fysisk plats och  en ”e-hub” och är utvecklat för länder som i stor utsträckning saknar utbyggt bredband som t ex Ghana i Afrika.

Idén om Libri inspirerades av speldesigneren Jane McGonigals TED-föreläsning “Gaming can make a better world

Och apropå spel på bibliotek: Silver Lake Public Library, Kansas i USA erbjuder workshops i Minecraft. Här kan man säkert också bygga framtidens bibliotek med hjälp av barn och unga.

Versu – Interaktivt digitalt berättande

Kanske Versu är gränssnittet mellan bok och datorspel? Det är människorna bakom Second Life, om ni kommer ihåg den virtuella världen som var hajpad för typ fem år sen, som har tagit fram fyra olika interaktiva äventyr i bokform där läsaren, spelaren också blir medförfattare under själva spelet/läsningen/skrivandet. Verkar dock begränsad till maskiner med äpplen på och osäkert om det fungerar utanför USA och om det kostar Linden dollars. Kolla filmen iaf.

Man kan välja mellan

  • The House on the Cliff  – gotisk, romantik vad det verkar
  • A Family Supper – Agatha Christie x P.G. Woodehouse, eller?
  • An Introduction to Society, Nancy Mitford, typ
  • The Unwelcome Proposal – skriv om ett kapitel i Stolthet och fördom

V