folkhälsa

Låna anti-stressredskap på biblioteket

Låna anti-stressredskap på biblioteket. I alla fall om du har anknytning till MIT:s universitetsbibliotek i USA! Deras pilotprojekt ”Calm-to-go” erbjuder personal och studenter att låna utrustning som ljudavbrytande hörlurar, lavalampor, nack-kuddar, redskap för aromterapi, fidget-boxar, stressbollar och färgläggningsböcker med mera.
Och allt är sökbart i bibliotekets katalog.

Om Hälsokompetens – ”Health literacy” – på skotska bibliotek

En undersökning i Storbritannien visar på att 43% av den vuxna befolkningen har svårt att läsa och förstå bipackssedelsinformationen och därmed doseringen av t ex paracetamol för sina barn. Risken för överdosering är påfallande. Det finns således stort behov av ”health literacy” – hälsokompetens. Det vill säga förmågan att hitta, förstå och använda information för att kunna fatta beslut om hälsa och välbefinnande för oss själva och våra anhöriga.

I Skottland har hälsomyndigheterna i sin handlingsplan identifierat bibliotek som viktiga nyckelfunktioner i att göra allmänheten hälsokompetenta: ”Libraries can be key partners in tackling the problems of social isolation, inequality, disadvantage, fractured communities and ill health. Libraries provide an important space and resource for many disadvantaged people in a non-judgmental, public space, open to all.”

…och nu med squash-racket!

Biblioteket vid Yale Law School har naturligtvis de flesta typer av biblioteksmedier till utlån för sina studenter.

Men också olika spel, frisbees, fotbollar, fotbollsmål, cyklar och cykelpumpar, laddare till telefoner och surfplattor av olika slag, slankets – dvs filtar med ärmar och mycket annat. Det senaste nyförvärvet är utrustning för att spela squash; racketar och bollar.
Man har det för att studenterna önskat att det ska finnas på biblioteket. I Sverige skulle man kanske sagt att det befrämjar studenthälsan, eller om det är ett folkbibliotek – folkhälsa.

De flesta svenska kommunerna jobbar med just folkhälsa, men jobbar alla bibliotek med det? Kan biblioteken göra någon skillnad? Eller räcker det med att låna ut böcker om fitness eller bantning?

Bibliotek, läsning och hälsa

Här är några länkar som jag samlat kring kopplingen mellan läsning och hälsa:

Bibliotek och välbefinnande

I Sverige skulle vi kanske heller använda begreppet ”folkhälsa” för att beskriva det som de på de brittiska öarna kallar ”wellbeing”. Hur som helst, de walesiska kollegorna har tagit fram en inspirationsskrift som också fungerar på våra breddgrader.

The First Incomplete Field Guide to Wellbeing in Libraries’ –  jag tycker om anslaget, rapporten är inte komplett och ska förmodligen inte bli det eftersom verksamheten ständigt förbättras. Lite evig Beta, om ni förstår vad jag menar. Exemplen tas från verksamhetsformer som visar på aktiviteter där biblioteket påverkar samhället som sagostunder, jobbsökarkurser och bokläsning på recept.

Bibliotekets sanna värde kan inte enbart mätas i statistiska siffror, sägs det i förordet. Biblioteken ska också bedömmas utifrån hur deras verksamhet bidrar till en positiv social påverkan på allmänhetens livskvalitet.

CILIP Libraries Change Lives Award till skotskt fängelsebibliotek

CILIP – Chartered Institute of Library and Information Professionals är en biblioteksorganisation som är baserad i Storbritannien.
Varje år delar man ut CILIP Libraries Change Lives Award. I år gick priset till fängelsebibliotek i Edinburgh.

Kanske något för Svensk Biblioteksförening att ta efter – ett pris till det bibliotek som är bästa på att hjälpa sina brukare att förändra eller förbättra sina liv?

Vodpod-video är inte längre tillgängliga.