e-böcker

Brewster Kahle: en vision för framtidens digitala bibliotek

”Till 2020 kan vi bygga en samlad digital bibliotekssamling och ett cirkulationssystem där tusentals bibliotek låser upp sina analoga samlingar för en ny generation av elever, vilket möjliggör fri, långsiktig, allmänhetens tillgång till kunskap.”

Internet Archives digitala bibliotekarie Brewster Kahle om Open Library i Educase Review: Transforming Our Libraries from Analog to Digital: A 2020 Vision

Försäljningen ökar men intäkterna minskar när böckerna blir digitala

Förläggarföreningen har precis släppt sin statistik över sina medlemsförlags utgivning och försäljning av allmänlitteratur under 2016. Förlagens försäljning ökar medan intäkterna minskar!

De senaste årens uppåtgående försäljningskurva är bruten, försäljningen minskade med 4 % 206.  Det beror främst på en formatförskjutning från tryckt till digitalt format. De digitala formaten genererar mindre pengar till förlagen vilket slår igenom i statistiken, trots att totalt antal sålda exemplar ökar med 2,4 miljoner exemplar.

”Ofta påverkas den totala försäljningen av ett relativt litet antal titlars mycket stora försäljningsframgångar. Under 2016 saknades sådana exceptionella titlar.” Ingen Zlatan-bok eller Dylan-effekt således.

Den digitala utgivningen och försäljningen ökar kraftigt och förläggarna noterar att ökningen främst härrör från äldre titlar, s.k. backlist, och är särskilt påtaglig för skönlitteraturen och barn- och ungdomsböckerna. Det digitala formatet domineras av strömmande ljudböcker och prenumerationstjänster av olika slag. E-boken utgör fortsatt en relativt blygsam del av förlagens intäkter medan de utgör nära en tredjedel av antalet nya titlar.

Open eBooks – när staten stödjer tillgången till e-böcker för barn (US)

Som en del av ConnectED-programmet har den amerikanska Obama-administrationen har startat ett program som tillgängliggör e-böcker för barn, fritt för alla, till ett värde av 250 miljoner dollar enligt Upwothy.com. E-boksprogrammet, Open eBooks, innehåller en speciell app som ska laddas ner för att ta del av böckerna. Böckerna kommer från välkända förlag som Penguin Random House och National Geographic.

Michelle Obama presenterar programmet:

SSB: Normalisering av läsningen av eböcker

Iaf i Stockholm.
Digitala biblioteket vid Stockholms stadsbibliotek genomför årligen en enkätundersökning om biblioteksanvändarnas nedladdningar av e-böcker.

En trend är att e-boksläsaren blir allt mer lik läsaren av bibliotekets användare av pappersböcker: ”fler pensionärer och äldre läser e-böcker, medan andelen studenter minskar, vilket gör att e-boksläsarna generellt nu mer liknar de typiska biblioteksanvändarna”.
E-boksläsarna blir mer vana vid mediet –  87% tycker att det är enkelt att låna en e-bok.

När det gäller en för folkbiblioteken prioriterad målgrupp som barn är nedladdningssiffrorna fortsatt låga. Som förklaringarna till det finns det dåliga utbudet av e-böcker för barn.Barn behöver både ett förenklat e-bokslån och tydligare vägledning och presentation av e-böckerna för att låna. Bland respondenterna som anger att de skulle låna fler e-böcker om de fick bättre lästips skriver Digitala biblioteket på sin blogg.

BHS forskar om #eböcker i Sverige

Högskolan i Borås forskar sedan 2013 om hur E-boken påverkar vårt sätt att läsa, och hur den påverkar försäljningen och publiceringen av böcker på den svenska bokmarknaden. Projektet heter ”E-bokens framväxt i ett litet språkområde: Media, teknologi och effekter i det digitala samhället

Här berättar Elena Maceviciute och Kersti Nilsson om resultaten så här långt:

Projektets blogg hittar du här.

 

 

Doften av eböcker

OK, du avstår från att läsa e-böcker för att de inte luktar (som gamla, hederliga pappersböcker)? Nu finns räddningen: Vapor Communications, som har skapat en teknik – ONotes – som innebär att läsare kan lägga till dofter i sms – det innebär att man kan lägga till doftsensationer till e-böcker. För den som skulle vilja ha det.
Enligt uppgift blir den första e-boken ”Goldilocks and the Three Bears: The Smelly Version.” och ska enligt uppgift ställas ut på Museum of the Moving Image i New York från och med idag, 18 april-

Här presenteras tekniken

 

 

Axiell köper Elib

Dagens snackis ute på biblioteken lär vara nyheten som Svensk Bokhandel släppte igår: ”

Bonnierförlagen, Norstedts, Natur & Kultur och Piratförlaget säljer majoriteten i den gemensamma e-boksdistributören Elib. IT-företaget Axiell Group blir ny storägare”

”Affären mellan Axiell Group och Elib kommer få effekter för distributören Publit, som Axiell driver utlåningsplattformen Atingo tillsammans med.

Vi kommer kanske inte lägga ned Atingo helt. Snarare lägga i malpåse”

Kommentarerna på sociala media handlar om minskad konkurrens och ökad oro för Atingos framtid, men också en förhoppning att Axiells tekniska kunnande kan vara en fördel för alla.

Att läsa e-bok eller pappersbok?

I en B/I-uppsats från San José State University – Digital vs. Print: Reading Comprehension and the Future of the Book – konstaterar författaren M. Julee Tanner: ”…while printed books are most conducive to learning from longer, more difficult texts, e-readers and computer displays offer convenience and some distinct advantages to readers in particular situations.”

Från uppsatsens sammanfattning: ”Given that the most recent research brings
into question the efficacy of on-screen learning, librarians have a responsibility to ensure continued public access to the format best adapted to human cognition, the printed book.”