e-böcker

Att nå nya läsare med digital litteratur – Turn on Litterature

Med stöd av EU:s program Creative Europa bedriver tre europeiska bibliotek – Bergen (Norge), Ramnicu Valcea (Rumänien) och Roskilde (Danmark) – projektet Turn on Litterature. Syftet med projektet är att svara på frågan hur kan bibliotek introducera ny digital litteratur för allmänheten. Det kommer att ske genom att arbeta med litterära installationer, utställningar och workshops i de tre länderna. Målgrupper kommer att vara unga vuxna och traditionella bokläsare på biblioteken.

I den digitala litteraturen kombinerar författarna sitt språkliga uttryck med digitala redskap (t.ex. datorer, plattor, sensorer, RFID-chips, smarta telefoner etc) för att skapa samtida litteratur. I projektet kommer de tre deltagande biblioteken att arbeta nära författarna för att skapa innovativa presentationer av interaktiva litterära verk. På så sätt skapas förutsättningar för att även sådana media som skapas direkt digitalt får en plats för att möta sin publik. Författarna som medverkar i projektet är just nu digitala poeter.

Det finns tre huvudkomponenter i projektet (vi tar det på engelska – annars risk för Lost in Translation, du vet)

Priority: Capacity Building – Digitisation
Key Component 1: Production of interactive literature installations involving users in the creation of digital literature at the library. As part of our audience development plan the installations will be designed to be used in co-creation workshops with young adults.

Priority: Audience Development
Key Component 2: Digital literature exhibitions. Making new European literature publicly accessible and giving traditional readers a new perspective on digitization.

Priority: Capacity Building – Training and Education
Key Component 3:  Best Practice Kit – including material from capacity building workshops, exhibition videos, website and printed material – will work as a tool of dissemination of experiences and results and will be targeted towards cultural professionals.

Resultatet såhär långt är en spännande och kreativ blandning av poesi, dataspel, berättande. Se exempel här.

En film som gjordes i Roskilde i samband med att utställningen med digitala litterära verk kom dit i höstas.

 

Om den svenska e-boksmarknaden

Ett antal forskare från Högskolan i Borås och Göteborgs universitet har undersökt den svenska e-boksmarknaden i ett forskningsprojekt. Nu har projektet släppt en analys av den aktörerna på den svenska e-boksmarknaden: Books on screens: players in the Swedish e-book market

Boken finns att köpa i fysisk form eller ladda ner gratis i digital form från Nordicom.

The music and film industries have long come to terms with the digital, and now the traditional printed book is challenged by digital formats. The e-book has become established in most countries, but is still a small part of the book industry. In this book a group of researchers follow the actors involved in the Swedish e-book market, from authors and publishers to libraries, booksellers and readers during 2012-2016. Using surveys, interviews and other sources the main actors were researched and it is shown how they act and react towards the e-book and towards each other. While the main focus in on Sweden as a small language country, several international comparisons are made.
Are printed books disappearing soon? How are reading habits changing when the book becomes digital? Which forces are driving radical change and which are holding it back? The book discusses these and related questions and shows that after a period of rapid increase in the production and use of e-books, several factors slow down the rate of adoption, but digitisation of the book is an ongoing process and the current e-book is not the end of the story.

Varför älskar inte alla e-böcker?

Varför älskar ingen e-böcker?  Bibliotekarien vid karolinska Institutets universitetsbibliotek Caroline Myrberg ger svar på frågan varför studenter på högre utbildningar verkar föredra papper i stället för bytes i en artikel i UKSG Insights: ”Why doesn’t everyone love reading e-books? 
De problem med e-läsning som studenterna upplever har att göra med:

  • ögonen blir ansträngda av att läsa på skärm
  • distrasktioner i form av pushade meddelanden och sms
  • svårt att få överblick
  • otillräckliga navigationsredskap och klumpiga möjligheter för anteckningar och understrykningar
  • det är ofta komplicerat att ladda ner DRM-skyddade e-böcker

Några av problemen kan lösas med hjälp av bättre fungerande tekniskt format eller bättre programvara. DRM-skyddade e-böcker tillåter inte alltid läsning på olika tekniska plattformar vilket gör att akademiska bibliotek bör fortsätta köpa pappersböcker några år till.

 

 

Brewster Kahle: en vision för framtidens digitala bibliotek

”Till 2020 kan vi bygga en samlad digital bibliotekssamling och ett cirkulationssystem där tusentals bibliotek låser upp sina analoga samlingar för en ny generation av elever, vilket möjliggör fri, långsiktig, allmänhetens tillgång till kunskap.”

Internet Archives digitala bibliotekarie Brewster Kahle om Open Library i Educase Review: Transforming Our Libraries from Analog to Digital: A 2020 Vision

Försäljningen ökar men intäkterna minskar när böckerna blir digitala

Förläggarföreningen har precis släppt sin statistik över sina medlemsförlags utgivning och försäljning av allmänlitteratur under 2016. Förlagens försäljning ökar medan intäkterna minskar!

De senaste årens uppåtgående försäljningskurva är bruten, försäljningen minskade med 4 % 206.  Det beror främst på en formatförskjutning från tryckt till digitalt format. De digitala formaten genererar mindre pengar till förlagen vilket slår igenom i statistiken, trots att totalt antal sålda exemplar ökar med 2,4 miljoner exemplar.

”Ofta påverkas den totala försäljningen av ett relativt litet antal titlars mycket stora försäljningsframgångar. Under 2016 saknades sådana exceptionella titlar.” Ingen Zlatan-bok eller Dylan-effekt således.

Den digitala utgivningen och försäljningen ökar kraftigt och förläggarna noterar att ökningen främst härrör från äldre titlar, s.k. backlist, och är särskilt påtaglig för skönlitteraturen och barn- och ungdomsböckerna. Det digitala formatet domineras av strömmande ljudböcker och prenumerationstjänster av olika slag. E-boken utgör fortsatt en relativt blygsam del av förlagens intäkter medan de utgör nära en tredjedel av antalet nya titlar.

Open eBooks – när staten stödjer tillgången till e-böcker för barn (US)

Som en del av ConnectED-programmet har den amerikanska Obama-administrationen har startat ett program som tillgängliggör e-böcker för barn, fritt för alla, till ett värde av 250 miljoner dollar enligt Upwothy.com. E-boksprogrammet, Open eBooks, innehåller en speciell app som ska laddas ner för att ta del av böckerna. Böckerna kommer från välkända förlag som Penguin Random House och National Geographic.

Michelle Obama presenterar programmet:

SSB: Normalisering av läsningen av eböcker

Iaf i Stockholm.
Digitala biblioteket vid Stockholms stadsbibliotek genomför årligen en enkätundersökning om biblioteksanvändarnas nedladdningar av e-böcker.

En trend är att e-boksläsaren blir allt mer lik läsaren av bibliotekets användare av pappersböcker: ”fler pensionärer och äldre läser e-böcker, medan andelen studenter minskar, vilket gör att e-boksläsarna generellt nu mer liknar de typiska biblioteksanvändarna”.
E-boksläsarna blir mer vana vid mediet –  87% tycker att det är enkelt att låna en e-bok.

När det gäller en för folkbiblioteken prioriterad målgrupp som barn är nedladdningssiffrorna fortsatt låga. Som förklaringarna till det finns det dåliga utbudet av e-böcker för barn.Barn behöver både ett förenklat e-bokslån och tydligare vägledning och presentation av e-böckerna för att låna. Bland respondenterna som anger att de skulle låna fler e-böcker om de fick bättre lästips skriver Digitala biblioteket på sin blogg.

BHS forskar om #eböcker i Sverige

Högskolan i Borås forskar sedan 2013 om hur E-boken påverkar vårt sätt att läsa, och hur den påverkar försäljningen och publiceringen av böcker på den svenska bokmarknaden. Projektet heter ”E-bokens framväxt i ett litet språkområde: Media, teknologi och effekter i det digitala samhället

Här berättar Elena Maceviciute och Kersti Nilsson om resultaten så här långt:

Projektets blogg hittar du här.

 

 

Doften av eböcker

OK, du avstår från att läsa e-böcker för att de inte luktar (som gamla, hederliga pappersböcker)? Nu finns räddningen: Vapor Communications, som har skapat en teknik – ONotes – som innebär att läsare kan lägga till dofter i sms – det innebär att man kan lägga till doftsensationer till e-böcker. För den som skulle vilja ha det.
Enligt uppgift blir den första e-boken ”Goldilocks and the Three Bears: The Smelly Version.” och ska enligt uppgift ställas ut på Museum of the Moving Image i New York från och med idag, 18 april-

Här presenteras tekniken