digitalt bevarande

Skanna böcker med mobilen!

Ett smart, billigt och funktionellt sätt att digitalisera tryckta böcker med hjälp av din smarta telefon och bluetooth.

Construction requires parts mostly found at local hardware stores supplemented with a few ready made, inexpensive parts available on Amazon/Ebay and an absolute minimal amount of handiwork (just drilling 4 pairs of holes and 6 cuts with a hacksaw) with just a few basic hand tools (hand drill, hack-saw, file, vice or clamp, square, wire cutters, adjustable wrenches, etc.). Total cost is approx $120-$170 depending on optional items also incorporated.

  • Uses smart-phones with a blue-tooth remote shutter trigger.
  • Flattens pages so the full content (even text close to the spine) is imaged without text curvature for accurate OCR.
  • Scans paperbacks nearly as fast as hardbacks, with as good quality and without forcing the spine wide open to avoid damaging or creasing the spine.
  • Scans books up to 13″ x 10″ (i.e. all normal sized books and many oversized books).
  • Knock down, compact and portable enough to carry on a bus use unobtrusively in libraries, clamped to the end of a small table.
  • Solid with no finicky parts needing constant attention, adjusting and fiddling during operation.

Mer info, ritningar och grejer kan du hitta här.

Gilla Projekt Runeberg!

Projekt Runeberg har scannat årgång 1916-1937 av Biblioteksbladet. Nu är de redo att scanna 1938-1940 också, men väntar tills de får 1500 gilla-markeringar på den här Facebook-sidan

Ja, vad ska man säga. En kulturgärning är bara förnamnet. Jag fastande redan i 1916 år utgåga och hittade ett par dagsaktuella artiklar:

Några erfarenheter från arbetet vid Stockholms barn- och ungdomsbibliotek

Dewey’s klassificeringssystem och Cutter’s namntabeller. En kort översikt av Fredrik Hjelmqvist

Chefsbytet vid Kungliga biblioteket

Så min uppmaning till alla med Facebook-konton: Gå in på Projekt Runeberg på Facebook och gilla! Sprid till era vänner! Just nu fattas det 32!

 

Digitalt bevarande (DK)

Den danska webbplatsen digitalbevaring.dk syftar till att vara ett forum för kunskapsutbyte om just digitalt bevarande. Här kan du hitta artiklar om olika aspekter av digitalt bevarande. Man refererar och hänvisar till danska och utländska publikationer, evenemang och annat som kan vara intressant för allmänheten.
Här finns också beskrivningar av olika verktyg som kan användas när man ska arbeta med digitalt bevarande.
Digitalbevaing är ett samarbete mellan Det Kongelige Bibliotek, Statens Arkiver, Statsbiblioteket och Dansk Filminstitut.

LTR om digitalt bevarande

Februari/Mars-numret av Library Technology Reports är ett specialnummer om digitalt bevarande av fr a texter.
Man försöker definiera begreppet digital preservation. Det finns olika synsätt i USA och i Europa. Man tittar på olika staretgier, standards, format, användbar mjukvara, nationella projekt och lite speciellt kring arkiveringen av elektroniska tidskrifter.

Tillgång till artiklarna får man t ex via Ebsco Host Master File Elite som finns på en del folkbibliotek. Har du tur så sitter du på en uppkoplling med direktåtkomst, då är det bara att klicka här.