Digitala infödingar

Om bibliotekspersonalens attityder till digitala verktyg

Många anställda på folkbibliotek är, och kommer att under de närmaste åren att vara, involverade i fortbildningsinsatser kring digitalisering och i digitala verktyg i det landsomfattande projektet Digitalt först med användaren i fokus. I ett nytt examensarbete – Anställdas attityder till digitala verktyg inom biblioteksbranschen –  från Luleå Tekniska Universitet undersöker Gabriela Christiansen och Maria Fellnäs bibliotekspersonalens inställning till de digitala verktyg som de måste förhålla sig till.

Undersökningen av det aktuella biblioteket  visar

 • att de anställda har en positiv attityd till digitala verktyg.
 • att de anställda upplever att digitala verktyg är stressande när de inte fungerar och när de saknar kunskap.
 • att de anställdas självförmåga att hantera digitala frågor är låg.
 • att de anställda blir mindre stressade av att hantera digitala frågor när de har tillräcklig kunskap om vardagsteknik.
 • att ju bättre kunskap de anställda har om digitala verktyg och ju mer tid de har att lära sig nya digitala verktyg, desto mer positiv är deras attityd.
 • att den yngre åldersgruppen har mer kunskap om digitala verktyg, än den äldre.
 • att den yngre åldersgruppen blir mindre stressad av och har en bättre förmåga att hantera digitala frågor

Om aspekter på digitala biblioteksanvändares engagemang på webben

Amerikanska OCLC har släppt en rapport – The Many Faces of Digital Visitors & Residents: Facets of Online Engagement.

Rapporten utmanar den förgivettagna slutsatsen att yngre personer (”digitala infödingar”) föredrar digitala informationssökningar medan äldre personer (”digitala immigranter”) enbart förlitar sig på tryckta källor.

Slutsatser från rapporten:

 • Andra människor är värdefulla informationskällor.
 • Bekvämlighet är prioriterat när en fattar beslut om vilka verktyg och källor som ska användas.
 • Sammanhang och situation påverkar beteende och beslutsfattande.
 • Deltagarna i undersökningen rapporterar omfattande användning av sökmotorer, särskilt Google, och tar sökmotorerna för givet.
 • Wikipedia används i alla utbildningsstadier, främst för att bekanta sig med ett ämne men används mer sällan för citerat eller nämnts i referenser.

International Children’s Digital Library

International Children’s Digital Library (ICDL) mission är att främja tolerans och respekt för olika kulturer genom att ge tillgång till den bästa barnlitteraturen från hela världen. ICDL har startat från ett samarbete mellan University of Maryland och Internet Archive.

Här hittar ni lite bakgrundsinformation, plus lite filmer att ladda ner. Bibliotek med barnfokus kan bli medlemmar och bidra till forskning och utveckling.

SCB: Två av tre barn träffar vänner på nätet

SCB har undersökt barns levnadsförhållanden.
De kommer fram till att datorer är en naturlig del av de flesta barns vardag. En stor del av tiden vid datorn spenderas på internet. Ungefär hälften av barnen, och fler flickor än pojkar, ägnar minst en timme per dag åt att mejla, chatta eller surfa på nätet. Andelen stiger med barnens ålder.

Nordic Journal of Digital Literacy

Tidskriften Digital Kompetense har bytt namn till Nordic Journal of Digital Literacy.

NJDL beskriver sig som ett  pedagogiskt forum för informations-och kommunikationsteknik (IKT) i lärande och utbildning. material och recensioner.

NJDL:s målgrupp är forskare, skolmyndigheter, skolledare, lärare vid universitet och högskolor, och andra som intresserar  sig för utbildning och skolor. Rent allmänt är den intressant för omvärldsbevakning även för bibliotek och andra intresserade.

Nr 1/2010 har ett tydligt barn och ungdomsperspektiv. Och kan laddas ner här.

Innehåll:

 • Understanding Children’s and Young Adolescents’ Media Practices: Reflections on Methodology av Ulrika Sjöberg
 • From Chat in Public to Networked Publics Childrens Online Communication and Changing Technologies av Vebjørg Tingstad
 • Young Boys Playing Digital Games From Console to the Playground av Pål Aarsand
 • Educating the Digital Generation Exploring Media Literacy for the 21st Century av Ola Ersta
 • A Critical Perspective on Online Safety Measures av Elza Dunkels

Gå en kurs i ungas medieanvändning

Är du nyfiken på ungdomarnas medieanvändande? Gå en kurs!

Medierådet berättar att Sveriges universitet och högskolor erbjuder en mängd fortbildningstillfällen för lärare och andra som vill öka sin kompetens när det gäller ungas medieanvändning och de sociala mediernas funktion och betydelse. Vissa av dem handlar om mer allmän digital kompetens, medan andra har en specifik inriktning på t.ex. biblioteksverksamhet eller spel.

Digitala infödingar och Zipfs lag

För dagens digitala infödingar (=ungdomar med stor nätvana) går bekvämlighet före kvalitet enligt Derek Law som skrivit en intressant artikel för FUMSI:
Convenience Trumps Quality: How Digital Natives Use Information

”we need to consider how we can manage information and access to it and not simply store it.”
” …librarians are trusted as impartial, even-handed and good at getting appropriate information. This provides an obvious building block where resources validated by librarians or kite-marked on websites will become preferred sources. The very Ranganathan-like concept of the right information to the right user at the right time becomes a perfect response to this discontinuity.”

George K. Zipf myntade begreppet minsta motståndets lag 1949.

Via