datorspel

Fredagsmys 28 Datorspelet The Librarian

”Det är något skumt som sker i biblioteket” Det okända – spöken från bibliotekarien Liz mardrömmar –  hotar henne. Hon måste genast undersöka vad som händer. Hon är ändå en bibliotekare!

Varför inte ladda ner ett datorspel för enbart skoj skull? Spelet heter The Librarian och är i pixligaste laget, men det är gratis å andra sidan och ganska kort – en kafferast typ:

Mer fredagsmys hittar du här

 

 

 

Bibliotek i TV och datorspel

TV  och datorspel på bibliotek är knappast en nyhet, men visste du att att det finns en blogg om bibliotek i TV- och datorspel? Bloggen heter Libraries In Video Games.

Tjusiga screenshots från spel från välkäda Skyrim till mer obskyra Dragon Warrior VII. En Minecraftspelare har gestaltat om Wikipedia till ett bibliotek:

Och det bästa är att du kan själv bidra till samlingarna.

Borås, Borås

I dag är jag gästföreläsare på min gamla alma mater, Bibliotekshögskolan i Borås.

Temat jag pratar kring är en subjektiv tolkning av bibliotek och dess uppdrag: ”Utforska, dekonstruera och rekonstruera biblioteket” – med speciell koppling till folkbibliotekens uppdrag.

Och såhär gick det till när vi workshoppade:

BHS nov 13

Versu – Interaktivt digitalt berättande

Kanske Versu är gränssnittet mellan bok och datorspel? Det är människorna bakom Second Life, om ni kommer ihåg den virtuella världen som var hajpad för typ fem år sen, som har tagit fram fyra olika interaktiva äventyr i bokform där läsaren, spelaren också blir medförfattare under själva spelet/läsningen/skrivandet. Verkar dock begränsad till maskiner med äpplen på och osäkert om det fungerar utanför USA och om det kostar Linden dollars. Kolla filmen iaf.

Man kan välja mellan

  • The House on the Cliff  – gotisk, romantik vad det verkar
  • A Family Supper – Agatha Christie x P.G. Woodehouse, eller?
  • An Introduction to Society, Nancy Mitford, typ
  • The Unwelcome Proposal – skriv om ett kapitel i Stolthet och fördom

V

Nordiska speldagen

Lördag den 10 november inträffar den Nordiska Speldagen på ett 70-tal bibliotek i Norge, Danmark och Sverige. Initiativet är norskt och arrangemangen innehåller allt från föreläsningar, spelturneringar till filmvisning.

Sju svenska bibliotek har anmält sitt intresse och har aktiviteter:

Tidaholms stadsbibliotek

Stadsbiblioteket i Halmstad

Biblioteket i Ekerö centrum

Lerums bibliotek (mästerskap i Angry Birds!)

Karlskoga bibliotek (Turnering i Dirt Showdown på Xbox)

Smedjebackens bibliotek

Örebro stadsbibliotek

Ungar & Medier 2008

Medierådet presenterade förra veckan Ungar & Medier 2008 (pdf 2,9 Mb) . 2 000 barn och unga 9-16 år samt 2 000 föräldrar har tillfrågats om ungas medievardag.
Rapporten visar att föräldrar alltjämt oroar sig för dataspelandet trots en mer positiv bild än tidigare. Den visar också vilka skillnader som finns i pojkars och flickors medievardag, och att fler mår dåligt av verkligt våld än spelat våld.

Skilda världar

”Skilda världar” heter årets undersökning från SOM-institutet, och som vanligt är det mycket intressant material som presenteras. Några av rubrikerna visar att det handlar om attityder och förändrade livsmönster inom t ex kultur (folk ser mer film, men inte på bio), miljö (synen på vindkraft och kärnkraft) och politik (synen på EU och partiledare).

 

Som banligt finns det ett par kapitel som är speciellt intressanta för biblioteken. Dels om svenskarnas läsvanor (”De senaste årens ökning har avstannat” ”… läsningen kan komma att försvagas de närmaste åren”)och onlinepelande (inte bara killar som är soffpotatisar). Det finns t o m ett kapitel om webb 2.0 och om internetanvändning.

Kaplitlet om bibiblioteken gör att man kastas mellan hopp och förtvivlan: ”… tyder det starka sambandet mellan förtroende och biblioteksanvändning på att verksamheten fungerar bra för dem som faktiskt använder biblioteken.

Om inte nuvarande trender bryts eller om man på andra sätt kan nå icke-användare verkar det sannolikt att förtroendet för biblioteken kommer att sjunka över tid…”

Om skillnaderna när det gäller läsning, utbildning och informationskompetens i samhället ökar – vilket är trenden – så har biblioteken misslyckats med sitt uppdrag att nå ut till alla.

Beställ boken här.