copyright

Borås, Borås

I dag är jag gästföreläsare på min gamla alma mater, Bibliotekshögskolan i Borås.

Temat jag pratar kring är en subjektiv tolkning av bibliotek och dess uppdrag: ”Utforska, dekonstruera och rekonstruera biblioteket” – med speciell koppling till folkbibliotekens uppdrag.

Och såhär gick det till när vi workshoppade:

BHS nov 13

Open and Libraries Class Journal

Elyssa Kroski tipsar om resultatet av en kurs hon hållit på amerikanska San Jose State University, School of Library and Information Science. Studenterna beskriver sina forskningsresultat i en egen tidskrift ”Open and Libraries Class Journal”.

Bland artiklarna
Open Tools and Public Libraries/ Erwin Magbanua
The Librarian As Essential Key to Connecting Open Educational Resources/ Nan L Singh
Copyright, Open Access, Creative Commons impacts on library services and budgets/ Stacey DeMatteo
OPACs, Open Source and Patron Perceptions: a look at what happens (and what can happen) when open source software is a library’s public face/ Kitty Luce