Bokbussar

Om biblioteksbussar, bibliotekscyklar och marknadsföring

För oss som tycker att uppsökande och mobil biblioteksverksamhet tillhör den mest inspirerande och intressanta  verksamhetsformen för folkbibliotek är Bengt Jonssons masteruppsats Bibliotek på vift En studie om mobila bibliotek med fokus på bokcykel en trevlig läsning. Bara det faktum att det är första gången jag läst en uppsats om bibliotekscyklar, gör den läsvärd i sig.

”Ett cykelbiblioteks främsta uppgift visade sig vara att visa upp sig, att utföra marknadsföring och påminna om bibliotekets existens genom att synas bland folk utanför biblioteket.”

”Bokbussen ursprungliga syfte har varit att öka tillgängligheten såväl utanför en kommuns centralort som för olika institutioner som förskolor, skolor och äldreboenden. I detta sammanhang har bokbussen ofta fått ett utrymme i media och därmed fungerat som marknadsföring. ”

Trender för framtidens biblioteksbussar

WebJubction beskriver tre trender för biblioteksbussar internationellt:

  • Miljöanpassning av biblioteksbussarna – små eldrivna fordon som kan dyka upp lite var som helst
  • Den mobila samlingsplatsen- exemplet är från Oakland PL och dess MOVe
  • Biblioteksbussen som maker space (som t ex MākMō som det rullar fyra stycken av i och utanför Los Angeles)

Bonus: The Relevance of Bookmobiles and Mobile Libraries in 2018

 

225 mnkr: Biblioteksbussar och vad de kan användas till

I dessa tider när många biblioteksansvariga funderar på vad de söka statliga projektpengar för, så är det många som har planer på att utveckla den mobila verksamheten. Då kan det vara bra att fundera på vilka roller biblioteksbussen kan ha för att bidra till en bättre framtid för medborgarna i lokalsamhällena.

Om bokbussens roller – och speciellt för den som rullar i Västerås – har nämligen My Pärsdotter beskrivit i sin kandidatuppsats från Linnéuniversitet med den något klämkäcka titeln Hej bokbussen!

Hon utgår från Skot Hansens modell – ni vet den det med rutor och cirklar med ord som Erfarenhet/Empowerment/Innovation/Engagemang som förklaringsgrund för folkbibliotekens raison d’être. Hon identifierar ett antal roller som även bokbussen kan ta

  • Kulturcentrum
  • Kunskapscentrum
  • Informationscentrum
  • Socialt centrum

Så vill du ha hjälp att hitta formuleringar till kommunens ansökan till kulturrådet så kan du säkert hitta några formuleringar och  ingångar i hennes uppsats.

Mobibblan – modernt och mobilt bibliotek

Jag vet inte om Mobibblan ska stå för ”Mobilt bibliotek” eller Modernt bibliotek” – men jag gissar på det senare. Har ni tänkt på att bokbussar och bokbilar är det smartaste sättet att ha tillfälliga, pop up-bibliotek på? Och samtidigt vara en viktig del av stads- och landsbygdsutvecklingen!

Hur som helst, här presenterar Sundsvalls stadsbiblioteks Janken Åkerström och Birgitta Ingebrand Mobibblan:

Kan den digitala klyftan överbryggas med mobila bibliotekslösningar?

Frågan ställs ungefär så av en amerikansk nyhetsorganiation med inriktning mot pedagogik och teknik – The Hechinger Report (”Can ed-tech inequality be solved by roving buses with Wi-Fi and loads of equipment?”)

Och ja, trenden handlar om en renässans för folkbibliotekens bokbussar där biblioteken för ut redskap för kunskapssökande ungdomar till platser där användarna finns, dvs till ungdomsgårdar, kyrkor och parker. Vad det handlar om är metodutveckling och empowerment för att höja kunskapsnivån inom det som i engelskspråkiga länder kallas STEM dvs naturvetenskap, teknik och matematik. Att bibliotek finns med i denna rörelse ses som självklart utifrån biblioteket som plats för kunskapande.

Bokbussarna utvecklas till mobila teknik lab (Washington DC) eller TechMobiler (San Fransico) mer utrustade med datorer, 3.D-skrivare och wifi än andra media.

En mobil föregångare i USA är annars Estella’s Brilliant Bus – som är ett rullande klassrum inriktad mot programmering och datoranvändning för ungdomar i missgynnade områden i Palm Springs. Du kan läsa mer om Estella Pyfrom här. Det hela bygger, som så ofta i USA, på volontärarbete och donationer. Bl a har man ekonomiskt stöd från Microsoft (som valde att använda sig av verksamheten för sin reklamfilm som visades i samband 2015 års basebollfinal – Super Bowl)

Och samtidigt på annan plats på planeten finns ju

(och när trender uppstår på fler ställen brukar det vara intressant och hållbart)