biblioteksarkitektur

Kampen mot de räta linjernas tyranni

Kampen mot de räta linjernas tyranni fortsätter i Kina! Muxin Studio har designat ett nytt barnbibliotek – Sissi’s wonderland – i Shanghai. Biblioteket beskrivs som en stor leksak. Inte en rak linje.

Det verkar inte vara jättestort, men ändå. Något att tänka på till hösten? – Svensk biblioteksförening delar årligen ut en rad stöd och stipendier i syfte att stimulera internationellt utbyte, främja biblioteksutveckling, möjliggöra forskning och stärka medlemmarnas kompetens.

Om den svenska kampen mot de räta linjerna och deras tyranni kan du läsa här .

Biblioteket som ”tredje” plats – besök Thionville (FR)

Nya biblioteket i franska Thionville tar avstamp dels i den förändringsprocess som folkbiblioteken är mitt i, dels en ambition att vara samhällets ”tredje rum” – ni vet metaforen för det  som inte är hemmet eller jobbet/skolan – utan den där platsen dit en går av fri vilja för att bara vara på oavsett ålder, tro, ekonomi – dvs barnvänligare än puben, roligare än järnvägsstationen, billigare än köpcentret.

Varning för starka scener! Ett par personer cyklar inne i biblioteket – jag vet inte om det är bara för den här filmen eller om det är normaltillståndet.

 

Att designa bibliotek för det 21:a århundradet

I sin rapport Designing Libraries in the 21 Century tar Gemma John oss med på en resa till framkantsbibliotek i USA och Europa. Rapporten är utgiven av The British Council och har följaktligen underrubriken ”Lessons for the UK” – men det kan nog finnas en och annan lektion även för biblioteksansvariga på våra breddgrader.

Syftet med hennes resa vara att undersöka hur biblioteksutvecklare och arkitekter tillsammans tagit sig an visionen av framtidens folkbibliotek. Hon har därför besökt och träffat biblioteksföreträdare i Kanada, USA, Nederländerna, Finland (Espoo och Helsingfors) och Danmark (Aarhus och Köpenhamn).

Teman som berörs:

  • Biblioteket som mötesplats och att skapa plats för möten
  • Biblioteket som en plats för lärande och att skapa en plats för lärande
  • Biblioteket som en plats för läsning och att skapa platsen för läsning

Tillgänglighet och inkludering: Ett tillgängligt bibliotek

-är lokaliserat nära ett resecentrum eller liknande
-är lokaliserat vid ortens stora torg
-är lokaliserat mära ett köpcenter
-är samlokaliserat med annat tjänsteutbud som vårdcentral eller medborgar- eller kommunalt servicecenter
– erbjuder någon form av uppsökande verksamhet

Lättöverskådlighet, ett bibliotek med

– ett atrium som ger beökarna en god överblick över loklalen
– en generöst receptionsområde med tydliga med tydlighet i hur besökaren ska röra sig i lokalerna
– en enkel sammanhängande möbel- och hylldesign.
– goda tekniska lösningar för skyltning, dvs ljussättningen
– få visuella hinder, dv låga bokhyllor

Flexibilitet

–  en inredningssturuktur som är enkel att förändra
– en möbel- och hylldesign som är enkel att förändra
– neutral dekor som inte är till för att tilltala specifika kön eller åldrar hos besökarna
– personal med ett gott bemötande

Så vad kan göras designmässigt?
– atrium med generösa utrymmen för besökarna att röra sig och se vad som sker på oloka platser på biblioteket
– öppna planlösningar som underlättar flexibla aktiviteter o
– flyttbara väggar så lokalerna kan förändars över tid
– mindre utrymmen för inre tjänst så att personalen blir mer aktiva i den yttre verksamheten
– enstaka kontaktpunkter för information och cirkulation
– flyttbara möbler så att besökarna lätt kan flytta runt
– låga bokhyllor så att besökarna kan se över dem

Läs mer på Gemma Johns blogg www.inspiringlibraries.com

 

 

Library at The Dock (AU)

Nej det är inte bara i Aarhus som placerat ett nytt bibliotek i anslutningen till hamnen. I Melbourne finns samma koncept – Library at The Dock.

Biblioteket beskrivs som Australiens mest hållbara samhällsbyggnad. Huset är byggt främst av massivträ (Cross Laminated Timber, CLT) och återanvänt ädelträ.  Byggnaden innehåller hållbara funktioner som:
– passiv ventilation
– full inglasning för att fånga dagsljus spar energi och ger 360 graders utsikt över omgivningarna
– Lågt utsläpp av flyktiga organiska föreningar och låg användning av material baserat på formaldehyd har gett en inomhusmiljö med hög kvalitet

Förutom en traditionell bibliotekssamling erbjuder biblioteket en interaktiv lärmiljö, digitala samlingar, studieplatser för allmänheten och en arena för uppträdanden och föreläsningar.

RESHAPE – Designing the future of the library

Som en del i planeringen av det nya folkbiblioteket i Helsingfors bjöd de finländska kollegorna in till konferensen RESHAPE – Designing the future of the library, 26-27 september.  Nya bibliotekskoncept från England, Frankrike, Sverige (Kista), Danmark (Aarhus) och Finland presenterades.

För oss som inte hade möjlighet att delta finns nu inspelningarna från föreläsningarna att titta på Biblioteken.fi:s Bibliotekskanal. Några presentationer är långa andra korta.

En sammanfattning av konferensen gavs av Jens Lauridsen från Danmark (de andra filmerna får du botanisera i själv)

Välkommen till Cedar Rapids

Bland det värsta som kan hända ett folkbibliotek är en naturkatastrof. Eller, kanske, att det inte händer en naturkatastrof. 2008 drabbades Cedar Rapids, Iowa, USA av en översvämning som dränkte centrala staden. Biblioteket blev mer eller mindre totalförstört. 2013 var det nya biblioteket färdigt och åren efter fick biblioteket arkitektpris.

Framgångssagan återberättas av Bradd Brown, en av arkitekterna som ritade biblioteket. Fokus för biblioteksverksamheterna har flyttats från samlingarna och det fysiska material som biblioteket äger till interaktionen med och mellan samhällsmedborgarna.

”Ett bibliotek definieras inte längre enbart av de konkreta material som det äger. En bok har kapacitet för att skapa minnen, men biblioteken erbjuder också oändliga möjligheter för drömmar, för att växa, för att planera, upptäcka och undersöka. Ett bibliotek är en fast byggnad, men varje besök, varje interaktion erbjuder en distinkt upplevelse.”

Årets bästa nya bibliotek är danskt! Grattis Aarhus!

Grattis till Aarhus och Aarhusborna till Systematics fina pris för bästa nya bibliotek i världen! Vinnare av det internationella  2016 Systematic Public Libararies Award utsågs på IFLA i Columbus, USA igår och det blev Dokk1! En lågoddsare enligt min mening.

IMG_20150912_093732

Priset vanns i konkurrens med bibliotek från USA och Australien. Så grattis igen till Rolf, Marie och Knud!

Förra årets vinnare var vårt svenska Kista bibliotek – Nordiska bibliotek är heta just nu!

Det här kommer att göra att det blir än mer intressant att åka till Next Library-konferensen 11- 14 juni 2017.

Att skapa en god ljudmiljö på biblioteket

Utformning och design av god akustik i bibliotek handlar inte främst om att sänka bullernivåerna, utan snarare om att möjliggöra effektiv kommunikation i områden där det krävs och minska störningar i områden för koncentration och tyst kontemplation. Som ett stöd i din planering av en god ljudmiljö på ditt bibliotek har Designing Libraries tagit fram en guide: Designing libraries & learning centres for good acoustics

tyst ljudmiljö

Hur hittar användarna på biblioteket?

Hur ska användarna hitta det de letar efter på biblioteket? Och hur kan biblioteksansvariga förstå sig på folks beteendemönster för att underlätta? Om biblioteksansvariga och inredningsarkitekter tog större hänsyn till hur människor orienterar sig, när nya bibliotekslokaler planeras, skulle det innebära en större möjlighet att det skapas rum där användarna själva, intuitivt kan hitta det de letar efter.

Lauren H Mandel har undersökt fenomenet ”wayfinding” på bibliotek. (Jag skulle vilja översätta det med ”orienteringsförmåga, men behåller det engelska begreppet än så länge) Enligt Mandel är wayfinding studiet av hur människor använder en mängd olika informationsbaserade medier för att orientera sig och navigera i ett utrymme, oavsett om det är i en naturlig miljö eller i en uppbyggd miljö som t ex städer eller anläggningar.
Hon har speciellt intresserat sig för folkbibliotek och presenterar sin forskning i en artikel i Journal of Librarianship and Information Science – Understanding and describing users’ wayfinding behavior in public library facilities.

Hon menar att de strategier en biblioteksbesökare använder sig av för att förstå och hitta i biblioteket är närbesläktade med t ex Kuhlthaus strategier för informationssökning. Det handlar om att skaffa sig en överblick och därefter begränsa sig, det handlar om att undersöka och att samla in information. Mandel beskriver också de två metoder för wayfinding som besökarna använder sig av: Linjär metod som bygger på lokalens signalsystem och Rumslig metod som bygger på besökarens egna förmåga av att läsa av och förstå den rumsliga gestaltningen av lokalen.

Mandel har undersökt hur teorierna kring wayfinding stämmer på ett amerikanskt folkbibliotek, byggt 1965, genom att diskret observera besökarnas beteenden samt intervjua besökarna. Resultatet i hennes undersökning blir att just hennes respondenter använder såväl olika metoder som strategier för att orientera sig på biblioteket.

Mer lästips som berör svenska förhållanden:

Malin Ögland: Från Kalix till Ystad – observationer på folkbibliotek (Regionbibliotek Stockholm)

Daniel Koch: Spatial systems as producers of meaning: the idea of knowledge in three public libraries