bibliobloggosfären

Om biblioteksbloggar för att nå icke-traditionella studentgrupper

Det finns väldigt lite information om hur en biblioteksblogg kan användas för att nå icke-traditionella studentgrupper. Emy Nelson Decker, Monya D. Tomlinson har skrivit en artikel i Journal of Library Innovation om hur högskolebiblioteken kan nå ut med information: ”Using Blogs in the Library to Reach Diverse and Non-Traditional Student Groups”. Deras slutsatser kan också appliceras på folkbibliotek.

Författarna går in hur bibliotekarier kan utforma sina biblioteks bloggar för att bli mer inkluderande. De menar att bloggar kan fungera som utmärkt marknadsföringsverktyg för att kommunicera resurser, tjänster och evenemang med fokus på ”icke-traditionella” studentgrupper.

Med icke-traditionella studentgrupper avses olika former av identiteter som ligger utanför det normativa vita, över- och medelklass, heterosexuella, amerikanska WASP-perspektivet.

Varför håller man på, egentligen?

Ja, varför?

”Nä, nu lägger vi av – att blogga är så djävla 2005!” var avskedsorden från en av 00-talets viktigaste biblioteksbloggar, Biblioteksrelaterat när de la av för snart tre år sen. Jag vet inte om det är samma anledning som gör att Biblioteksbloggen går samma väg. Nej, det har nog helt andra orsaker.

Den svenska bibliobloggosfären förändras hela tiden, beroende på ork, intresse att följa och dela med sig – men också utvecklingen av andra, konkurrerande och anpassade kommunikationsverktyg. Själv saknar jag faktiskt en lång rad biblioteksbloggare  som bloggar mer allt mer sällan (ni vet vilka ni är) eller som tystnat helt (du vet vem jag menar) eller som hittat andra arenor för att uttrycka sig på. Samtidigt har KB startat ett gäng nya bloggar som är väl värda att hålla koll på sin egna omvärldsbevakning av biblioteksfältet.

(Dessutom har KB en intern funktion för Medie- och omvärldsbevakning där man iaf kan följa vilka länkar som tas upp. Tyvärr kan den utomstående inte prenumerera på RSS-flödet.)

Det är iofs kankse ingen brist på biblioteksbloggar i sig. Många bibliotek bloggar, twittrar och instagrammar. Men det jag saknar är kloka, välformulerade och lite längre, regelbundet återkommande inlägg som komplicerar tillvaron för en, lite Coypyriot, om ni förstår vad jag menar.

Mitt eget bloggande då?

Min blogg är eg en ekokammare.
Jag vidareförmedlar sånt som jag tycker är intressant kring biblioteksutveckling och som jag tycker borde vara intressant för andra. Det finns en röd tråd som kan vara svår att hitta, men den finns där. Jag ger mig sällan och tveksamt ut i debatter; ibland är det ett medvetet val. Under hösten har det funnits ett antal debatter att slänga sig huvudlöst in i, men jag har medvetet försökt att  avstå. Om jag skriver ett inlägg eller statusuppdatering om bibliotek som försvarare av det fria ordet, vilken risk finns då för missförstånd i tider av Tintingate och Lilla Hjärtat-debatter.?

När jag började blogga var det viktigt att få så mycket sidvisningar och besökare som möjligt till min blogg. Numer är det viktigt att det är ”rätt” besökare. Dvs de som är intresserade av det jag lyfter fram. Det ska vara lite grädden på moset. Det är naturligtvis kul när folk kommer fram till mig och säger att de följer mina blogginlägg med visst intresse. Det är samtidigt lite generande för mig eftersom det inte är beröm jag är ute efter. Det jag är ute efter är förändring. Så därför blev jag extra glad över vad som hände efter mitt inlägg om gosedjursövernattning i våras, eftersom det fick effekt över hela landet (nu kanske inte allt berodde på mitt inlägg, men ändå).
På sätt och vis är den här typen av personligt, professionellt men aldrig privat bloggande både snobbigt och aristokratiskt. Jag bryr mig egentligen inte så mycket om interaktion och kommentarer som en del andra bloggare gör. Det kan bero på att från början har det mer handlat om en egen loggning av det som varit intressant för mig själv – om det sen varit intressant för andra, tja – visst, kul.
Det finns faktiskt mer kommentarer på bloggens Facebook-sida än här.
Jag är mer social och interaktiv på min Pinterest-sida. Pintererest är inte bara en utmaning när det gäller copyright, det är genuint kul att samla bilder tillsammans med andra. Enligt uppgift är Pinterest världens tredje största sociala nätverk och den som växer snabbast. 80% av deltagarna är kvinnor, ungefär som på biblioteken således. Den som vill höra mig berätta mer om Pinterest och viral marknadsföring är välkommen till Biblioteksdagarna i Örebro 20§13.

Årets…

Läsupplevelse: Rebecca Solnits fantastiska Gå vilse. En fälthandbok. En blivande Nobelpristagare enligt mitt förmenande. Och det bästa är att de,n tack vare Kulturrådets utgivnings- och distrbutionsstöd, numer borde kunna återfinnas på landets samtliga huvudbibliotek.

Citat 1: ”Nu blev det visst lite dålig stämning!” sa Özz Nujen på Biblioteksdagarna. Och det blev det vid flera tillfällen under sommaren och hösten. Förläggarföreningen och Biblioteksföreningen gjorde t ex sitt bästa för att skapa dålig stämning i samtalet om e-böcker på bibliotek. Och det tycke jag var bra, eftersom det visade vilka drivkrafter bibliotekens förmenta vänner har.

Och apropå bibliotek och böcker:
Citat 2: ”Libraries are not about books. In fact, they were never about books.” Thomas Frey

Årets utmaning: Prata om bibliotekets roll i samtiden på Media Evolution The Conference, iofs bara  som del av un-conferecen, men ändå.

Årets jobbansökan: Malmö Stadsbibliotek. Blev utslagen innan slutspelet, ingen stor sak. Jag hade ångrat mig om jag inte sökt.

Bloggstatistik

De här länderna är topp 10 när det gäller besök på min blogg:

 1. Sverige
 2. USA
 3. Norge
 4. Danmark
 5. Frankrike
 6. Finland
 7. Tyskland
 8. Nederländerna
 9. Belgien
 10. Canada

Delar man upp det regionalt blir det såhär

 1. Stockholms län
 2. Skåne län
 3. Västra Götaland
 4. Örebro län
 5. Östergötlands län
 6. Västmanlands län
 7. Jönköpings län
 8. Kalifornien!
 9. Värmlands län
 10. Södermanlands län

WordPress har sammanställt en statistisk överblick över den här bloggen för 2012.

Här är ett utdrag:

4,329 films were submitted to the 2012 Cannes Film Festival. This blog had 37 000 views in 2012. If each view were a film, this blog would power 9 Film Festivals

Click here to see the complete report.

Gott Nytt År, förresten till er som orkat läsa ända hit!

Skolbiblioteket – det obegränsade rummet

Skolbibliotek är ett ansvar för kommuner och skolor. I samband med den nya skollagens skrivningar om skolbibliotek uppstår frågor om vad ett skolbibliotek är, hur rummet ser ut, hur tryckt och digitalt innehåll ska erbjudas och på vilket sätt stimulans och inspiration till läsning ska fungera.
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är en medlemsorganisation för alla kommuner och landsting i Sverige och frågan om skolbibliotek är något som många kommuner behöver stöd för att hantera på ett bra sätt. På SKL:s uppdrag arbetar Mats Östling och Krister Widell  med en övergripande studie av ett modernt skolbiblioteks olika funktioner och uttryck. Syftet är att inspirera och lyfta fram en positiv vision för det moderna skolbiblioteket genom att beskriva ett skolbiblioteks funktionalitet utifrån skollagen, innovativa bibliotekslösningar och den tekniska utvecklingen. Perspektivet är fem år fram i tiden.

Du kan följa deras arbete på bloggen skolbiblioteket – det obegränsade rummet.

Via Skolverkets Omvärldsbloggen

Om bokbloggar och läsecirklar

Två intressanta magisteruppsatser från B/I-utbildningarna har kommit som handlar om folkbibliotekens läsfrämjande uppdrag:

1) Bloggarens val

Camilla Andersson och Agneta Holmgren gör en studie av lästips på bloggar: Bloggarens val

Följande bok- och biblioteksbloggar analyseras
Bokbloggen
Bokhora
Boktoka
En annan sida
Pocketblogg.se

Bibliotekstipset
Boksynt
Den sköna bloggen
Högsbo & Hisingens biblioteks blogg
Järfälla folkbibliotek Bloggen

Det finns snligt författarna tre perspektiv på bokbloggandet

 • Den sociala aktivismen som betonar vikten att nå ut till dem som inte själva kan eller vill ta del av det utbud som erbjuds.
 • Den konservativa responsen går ut på att bloggaren tipsar om det som bloggaren uppfattar som böcker av hög kvalitet.
 • Det populistiska initiativet betonar vikten av att efterfrågan ska bestämma utbudet. Bloggarna presenterar böcker som har höga försäljningssiffror och kan på så sätt öka intresset för sin blogg och därmed få högre besöksiffror.

Från slutsatserna: (Min kursiv)
”I sin funktion har de lästips vi studerat på de utvalda bloggarna flera likheter med den skyltning och förslag på läsning som bibliotekarier traditionellt har producerat för bibliotekets användare.”

”Generellt för bloggarna är att de väljer att skriva om nyutgiven litteratur.”

”Gällande biblioteksbloggarna kan frågan ställas om lästipsen representerar beståndet i biblioteket eller den personliga preferensen.”

”Majoriteten av lästipsen handlar om romaner

”Bloggarna använder sig av kategoriseringar där vissa genrer framgår tydligt: som deckare, Science-Fiction, fantasy. Men det finns också termer som är svåra att tyda. Och det blir problematiskt när ämnesorden inte förklaras.”

Camillas och Agnetas Råd till bloggare

 • Att bloggens upphovsman och skribenter är presenterade; d.v.s. att det tydligt framgår vem som står bakom bloggen och vad de väljer att publicera på bloggen. Här kan biblioteksbloggarna få inspiration av de privata bloggarna.
 • Att måldokument finns med; genom att i måldokumentet visa vad bloggen står för och vad de vill uppnå. Ett föredöme är Högsbo & Hisingens manifest.
 • Att bloggen har anpassningar för funktionshindrade t.ex. inspelade tips och tangentbordsnavigering.
 • Att bloggen har ett kronologiskt arkiv uppdelat på år och månader; vilket alla utom en blogg i vår undersökning hade.
 • Att bloggen har en tydlig pedagogisk struktur; för att hjälpa nya och ovana användare att lätt navigera på bloggen.
 • Att bloggen strukturerar och förklarar sin kategorisering; så att böckerna inte försvinner i alltför många etiketter.
 • Att välja böcker ur ett vidare geografiskt perspektiv – ha ett globalt perspektiv.
 • Att på biblioteksbloggarna uppmuntra till interaktivitet genom ha tävlingar och frågor riktade till bloggens besökare.
 • Att föra fram sitt bibliotek genom att visualisera böckerna, biblioteket och bibliotekarierna genom foton och Youtubeklipp.
 • Att på biblioteksbloggarna använda händelser i omvärlden, på biblioteket eller utanför, för att sätta in bloggens lästips i ett litterärt perspektiv eller i ett större sammanhang.
 • För biblioteksbloggarna tror vi också att kontinuiteten är viktig. Att biblioteken har en handlingsplan som sträcker.

2) Bibliotekariens roll i läsecirkeln

Nadja Bäckljung och Ida Granlund beskriver i sin magisteruppsats Bibliotekariens roll i läsecirkeln hur sju bibliotekarier ger uttryck för sin litteraturförmedlande roll i folkbibliotekens secirklar.

Även här handlar det till stor del om marknadsföring; dels om marknadsföring av bibliotekens läsecirklar själva men också:

 • Marknadsföring av bibliotekets verksamhet och bestånd genom läsecirkelverksamheten.
 • Marknadsföring av bibliotekspersonalens kompetens
 • Marknadsföring gentemot kollegor och ledning.

Hur ger då bibliotekarierna uttryck för en pedagogisk roll i sitt arbete i läsecirkeln?
Författarna ser två läger, en där vikten av att ha läst boken poängteras och en linje där kravfullheten har släppts. Det betonades att läsecirklarna inte var en del av en skola utan uppfattades som något man gjorde för sin egen skull på sin fritid där det inte fanns något prestationskrav.
”Bibliotekarierna som håller i läsecirkeln är en resurs som deltagarna har tillgång till. Det kan också vara en pedagogisk tanke att låta deltagarna känna att de har något att säga till om, att de känner sig delaktiga.”

Hur ger bibliotekarierna uttryck för en marknadsförande roll i sitt arbete med läsecirkeln?
Läsecirkeln blir en ingång in till biblioteket och dess övriga verksamheter. Författarna menar att det inte räcker med marknadsföringen som punktinsats som vid enstaka tillfällen när en ny läscirkel startas. För att visa upp vad biblioteket kan vara och stå för bör läsecirkeln finnas med kontinuerligt på exempelvis bibliotekets hemsida och övrigt informationsmaterial som ett påvisande om vad biblioteket har att erbjuda i stort.

Hur ger bibliotekarierna uttryck för en litteraturkännande roll i sitt arbete med läsecirkeln?
Enligt författarna kan de intervjuade informanterna kan inta alla tre de rollerna: bibliotekarien som pedagog, bibliotekarien som marknadsförare och bibliotekarien som litteraturkännare.

Dock ser man två sysnätt i arbetet med läsecirklar:

 •  Dels att utmärka bibliotekariens egna unika  litterära kompetens.
 • Dels en efterfråganstyrd litteraturförmedling, som mer ville lyfta upp gruppens tycke och smak.

En kommentar från mig:
Undersökningen handlar om bibliotekens egan läsecirklar. Många av informanterna säger att det inte behöver vara en bibliotekarie som håller i läsecirkeln. Och då funderar jag på varför i hela världen biblioteken inte samarbeter mer med folkbildningen om läsecirklar. Nu kommer ni säkert att säga att det gör vi visst det. Och det är ju alldelses förträffligt i så fall. Men ni andra då? Det här är ju ett exempel på vinna/vinna. Biblioteken når ut med sitt busdkap och innehåll, studieförbunden har stor erfarenhet och mångårig kunskap att arrangera den här typen av icke formellt lärande, de har pedagogiska metoder och brinnande cirkelledare och marknadsföringskanaler.
Ta in bibliotekskompetensen i läsecirkeln när den behövs. Gör inte allt jobb själva!

Gästbloggare: Anna-Stina Takala

Att biblioteksblogga – en betraktelse

Ända sedan Peter frågade mig om jag kunde tänka mig att gästblogga här, så har jag våndats lite över uppgiften. Inte därför att jag inte vill skriva, jag skulle tvärtom gärna vilja skriva något läsvärt och det känns hedrande att bli tillfrågad.

Men det här med biblioteksbloggande har liksom knutit sig för mig sedan i vintras.

Jag startade min blogg BiblioBuster i början av sommaren 2007. Det var i samband med att jag fick en heltidstjänst på Regionbibliotek Stockholm och tyckte att nu hade jag både ”rätt att” och möjlighet att tänka övergripande vad gäller biblioteksfrågor.

Över tid så hittade jag ett slags fåra som handlade om bibliotekens användande av sociala medier. Eller webb 2.0 som det hette då i början. Jag har också skrivit om bibliotekspolitik, biblioteksutveckling och bibliotekarieyrket. Och en hel del annat. Det har blivit 650 texter och nästan 2000 kommentarer. Med andra ord har jag tänkt och skrivit mycket om bibliotek.

Men i vintras tappade jag sugen. Det var dels vissa konkreta saker som hände och dels en allmän känsla av att inte ha något mer att säga. En brist på inflöde av energi. Och den energin har inte kommit tillbaka, annat än i kortare perioder.

Mitt engagemang idag gäller framförallt bibliotekarieyrket och bibliotekariers kompetens. Jag tycker att det är ett fint yrke att vara bibliotekarie och att arbeta på bibliotek. Bibliotek och bibliotekarier ska arbeta för att förbättra samhället, jag tycker det.

Jag ville gärna få tillbaka lusten att skriva om biblioteksfrågor, men jag har inte hittat min energikälla för det ännu. Det finns så mycket annat som engagerar, främst på det privata planet. Jag ska t ex snart äntligen bli förälder. Och det på ett sätt som ligger lite utanför normen. Det tar all fokus när jag är ledig.

Jag vill avsluta detta ofokuserade gästinlägg med några ord om privat/personligt/professionellt. I min twitterbio skriver jag att jag är privat, personlig och professionell. Nånstans är vi den vi är, hela tiden. Hemma och på jobbet. Det finns så mycket som jag har lärt mig utifrån privata intressen och som jag har nytta av på jobbet. Jag tänker till exempel på digital bildbehandling och olika bloggverktyg. Och jag har utan tvekan haft nytta i jobbet av mitt bloggande, eftersom det har tvingat mig att tänka till.

Alla människor har kunskaper och erfarenheter som de har förvärvat på fritiden och som de kan använda sig av i sitt jobb. Kanske tar jag avstamp just där i ett fortsatt bloggande nångång i framtiden.

Anna-Stina Takala

aka BiblioBuster

Gästbloggare: Christian Hauschke (D)

How German librarians communicate (not)

Main:
Peter invited me to write a guest posting in his blog. Thanks a lot! I decided to make a roundup of the most interesting (to me!) debate in German biblioblogs in 2010. I beg for pardon if this posting is a bit too muddle-headed. The discussion went in different directions, it still does.
I tried to catch the most important views.

In May 2010 I wrote a posting about professional communication (ger) between librarians. It was the posting with the most comments that Infobib – the blog I’m usually writing in – ever had. It obviously hit a nerve in the German biblioblogosphere.

What was it about? Two studies about how librarians communicate were published. Petra Marker wrote her diploma thesis (ger) about the reception of biblioblogs in Germany. Her key finding was that a lot of librarians still not use blogs, neither reading nor writing.

A few weeks before Irene Barbers, Heike Gennermann and Sabine Hack held a speech at Inetbib Conference about ”IT-related trends for the mailing list InetBib and their reflection on the Inetbib Conference 2010” (ger). They found out that most trend topics were mentioned in blogs a long time before they are discussed in Inetbib or in common journals. The most impressive example is the discussion about open source library systems. This was discussed Koha, for example, was mentioned in Germany oldest biblioblog Netbib) in 2001. It took only 7 years since the mailing list seriously adopted this topic. The library journals still ignore open source library systems.

It seems to be obvious: There’s a gap between biblioblogs and printed journals and their authors. But how can we come together? The discussion is still very active. I’d like to share some of the most approaches.

Written

Planet Biblioblog

To put it simply, Planet Biblioblog is a RSS aggregator which contains more than 90 biblioblogs. It’s my daily answer to the question: What’s up in libraryland?

The pearl diver

The Perlentaucher
(pearl diver) is an online magazine that delivers a daily overview about the most interesting newspaper articles in german newspapers. Liane Haensch decided to try something similar with blog postings. Each week since June 2010 (ger) she collects some postings that seem interesting to her. She describes (ger) her approach as an offer for unfrequent blog readers, who could be overwhelmed by the amount of postings in Planet Biblioblog.

Journal of the future

Heinz Pampel and Lambert Heller subsequently postulated Eight criteria for a Journal of the Future. They believe that common LIS journals should (really!) move to the web. This would be a sustainable and striking approach, if the journal editors would move themselves out of the print age.

Social Bookmarking

In 2008 I suggested to create something like a global library news collection. Working title was LibNews:

Idea: Bibliobloggers from all over the world are making news compilations every now and then, tagging them in a special way. English language as a scientific lingua franca would be first choice for such articles. Now, there are two ways to realize this:

Suggestion A: the manual approach
The article authors are tagging their articles in a social bookmarking tool. I would suggest bibsonomy, it’s much faster than del.icio.us. But any service will do.

Spoken

There are a lot of traditional LIS conference in Germany. I already mentioned the Inetbib conference. Others are Bibliothekartag with thousands of participants, more regional events like the Verbundkonferenzen or conferences on special topics, for example the Open Access Days. Some people were unsatisfied with these conferences for
different reasons.

 • Experts seldom learn something new on these conferences
 • Some project news are kept like a secret for no other reason than that someone wants to present them on special conferences

As it’s a commonplace that the most important aspect of conferences is meeting people, the idea of unconferences or barcamps, being held and discussed in other countries, was widely appreciated. Soon the name Bibcamp (ger) was found and until now it was held three times. First in Potsdam and Berlin (2008), second in Stuttgart (2009) and the last one was in Hannover (2010). It’s by far my library-related highlight, and I’m looking forward to the fourth in Hamburg in March 2011.

So what’s exactly going on in Germany?

To tell the truth: I have no idea. The pearl diver is still active and I recommend it on a regular basis to other librarians. And just a few days ago Peter Mayr explored (ger) how often blogs were cited in some LIS publications. His first results leave us a bit more optimistic than the research mentioned above.

Anyway: There has to be a greater change in librarianship to gather the print librarians, the online librarians and (the biggest part) those that live in both worlds together. Librarianship changes on a monthly, weekly, daily basis. To get along with these changes we need the experiences of elder librarians as well as the dynamic and the curiosity of the younger ones. I’m slightly optimistic that these changes will happen. And what’s up in Sweden?

2010 in review

The stats helper monkeys at WordPress.com mulled over how this blog did in 2010, and here’s a high level summary of its overall blog health:

Healthy blog!

The Blog-Health-o-Meter™ reads Wow.

Crunchy numbers

Featured image

A helper monkey made this abstract painting, inspired by your stats.

About 3 million people visit the Taj Mahal every year. This blog was viewed about 32,000 times in 2010. If it were the Taj Mahal, it would take about 4 days for that many people to see it.

 

In 2010, there were 285 new posts, growing the total archive of this blog to 974 posts. There were 74 pictures uploaded, taking up a total of 13mb. That’s about a picture per week.

The busiest day of the year was April 1st with 494 views. The most popular post that day was Kungl. Biblioteket och det nationella uppdraget 4.

Where did they come from?

The top referring sites in 2010 were networkedblogs.com, facebook.com, twitter.com, google.se, and netvibes.com.

Some visitors came searching, mostly for peter alsbjer, peter alsbjers blogg, facebook applikationer, ungdomsprojekt, and vad är information.

Attractions in 2010

These are the posts and pages that got the most views in 2010.

1

Kungl. Biblioteket och det nationella uppdraget 4 April 2010
4 comments

2

Gör din egen Facebook-applikation October 2007

3

Storytel – Spotify för ljudböcker June 2009
3 comments

4

Gästbloggare: Siska Humlesjö December 2010
3 comments

5

Till Thente-dabatten September 2010
12 comments and 2 Likes on WordPress.com

Blogg (UK) för bibliotek om unga vuxna

En av de knepiga grupperna att marknadsföra bibliotek mot är ungdomar och unga vuxna.
YA Library UK
heter en ny engelsk blogg som ger handfasta tips på utvecklingsidéer och länkar.

Det finns också en hyfsat ny magisteruppsats från BHS om folkbibliotekens marknadsföring av sin ungdomsverksamhet som är värd att kolla upp.

Integrerad katalog och delaktiga användare förutsättningar för litterturfrämjande arbete på webben

Charlotte Berling har i sin magisteruppsats från BHS undersökt hur biblioteken arbetar med förmedling av skönlitteratur via sina webbplater. Hon har tittat närmare på åtta folkbiblioteks webbplatser och bloggar: Lund, Oxelösund (Biblioteksbloggen), Västerås (Allt om biblioteket), Älmhult (Boksynt), Biblioteket.se (Stockholm), Östgötabibliotek, Bibblo.se och minabibliotek.se.

När biblioteken jobbar på webben prioriterar man

 • Boktips
 • Temalistor
 • Temaartiklar
 • Författarporträtt/Intervjuer med författare
 • ”Sök liknande titlar”
 • Rekommendationer på läsning
 • Filmklipp (fr a författarintervjuer)
 • Användarnas betyg och kommentarer
 • Etiketter/Nyckelord
 • Externa länkar
 • Egna boktipsbloggar

Enligt författaren finns det många likheter mellan den litteraturförmedling som förekommer på de fysiska biblioteken och på bibliotekens webbplatser. Litteraturförmedling på nätet bedrivs ofta i ganska traditionella former (boktips, listor, temaartiklar och författar-porträtt), vilket är helt naturligt eftersom Internet, är ett medium som har många likheter med äldre medier.

Andra intressanta slutsatser:
”När det gäller litteraturförmedling ser jag användarnas delaktighet på bibliotekens webbplatser som något som har stor potential att skapa läslust och att öka intresset för såväl biblioteket som litteratur. Ett exempel på en kommersiell webbplats som har lyckats mycket bra med att få igång användarsamtal kring böcker är Bonnier- och TV4-ägda boktipset.se. På denna webbplats genereras boktips utifrån de böcker användaren har lagt in och betygsatt i sin virtuella bokhylla, men framför allt fungerar det som en social mötesplats för litteraturintresserade där användarna diskuterar, kommenterar och tipsar varandra om böcker. Ett sådant levande samtal har jag inte sett några exempel på att någon bibliotekswebbplats har lyckats få igång.” (Min kursivering)

”Om biblioteken vill att deras webbplatser ska vara ställen dit användarna söker sig för att få läsinspiration måste det litteraturförmedlande materialet uppdateras ofta och hålla hög kvalitet. Likaså måste rekommendationsfunktioner av typen ”Om du gillade det här…” och ”Sök liknande titlar” ha hög kvalitet och relevans för att användaren ska återvända och använda sig av tjänsten igen.” (Min kursivering)

Enligt Berling finns det såväl stora möjligheter som stora hinder för att utveckla den litteraturförmedlande funktionen på bibliotekens webbplatser:

Hindren består av

 • tekniska begränsningar i redan befintliga system
 • brist på resurser i form av kompetent personal, tid och pengar.

Samtidigt har en integrerad katalog och delaktiga användare stor betydelse för möjligheterna att skapa en levande litteraturförmedlande webbplats

Introvert

Anna-Stina Axelssson a.k.a. Bibliobuster intervjuar bloggande bibliotekschefer på sin blogg och nu har turen kommit till mig.
Jag tycker att det är kul initiativ från Anna-Stina dels för att det är spännande att jämföra hur vi, som bloggar, tänker. Dels för att det höjer själva boggandet en nivå. Det är ett metabloggande som är väldigt ovanligt, i den svenska bibliobloggosfären iaf.

Anna-Stina har också gjort en genomgång om Bibliobusters eget bloggår 2009. Det är också en kul idé som jag ska ta efter under mellandagarna. Bl a för att jag gjort en ”Hot or not”-analys via bloggen Hot Stuff 2.0 för min egen blogg.

Sen har jag att utvärdera en spaning jag gjorde förra året samt producera en ny…