Bråk om bibliotek

Snarare bråk om bibliotek än på bibliotek den här gången. Vad säger ni om ett storbråk inom den akademiska delen av biblioteksfältet? Så greppa popcornspåsen luta dig tillbaka och håll i hatten. För nu flyger smockorna i luften och invektiven haglar. (Nu med rätt länkar)

Det började med en artikel av Johan Sundeen och Roger Blomgren i Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift nr 2/2020: Offentliga bibliotek som arena för aktivism – En fallstudie av vänsterpolitisk biblioteksideologi på 1970- och 2010-talen. ”Föreliggande artikel belyser formeringen, och gestaltningen, av aktivistiska idéer inom bibliotekssektorn på 1970-och 2010-talen. I fokus står socialistiska och identitetspolitiskt laddade övertygelsers betydelse för uppfattningen av professionsidentitet och professionspraktiker.”

I en svarsartikel – Den som sa det han var det. En kritisk blick på Johan Sundeens och Roger Blomgrens ”Offentliga bibliotek som arena för aktivism”. i samma tidskrift nr 1/2022, ville Jonas Aghed ge svar på tal. Med tanke på rubriksättningen anar ni kanske vart det barkar åstad: ”Jag menar att Sundeen och Blomgren har en tydlig bias i sin användning av begreppen ”aktivistisk” och ”neutral” och att deras citathantering och redovisning av empiri är problematisk på flera sätt. Min huvudpoäng är att för att Sundeens och Blomgrens analys ska bära måste de förbigå med tystnad det sedan länge etablerade, kompensatoriska arbetssättet hos svenska folkbibliotekarier. En annan poäng är att Sundeens och Blomgrens analys om den fick allmän acceptans skulle kunna medföra allvarliga problem för svenska folkbibliotekarier och -bibliotek.”

Redaktionen för Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift misstänker jag anade att det här kan skapa reaktioner och bjöd in Johan Sundeen och Roger Blomgren till en replik i samma nummer: En serie redaktionellt sanktionerade insinuationer. ”Föreliggande artikel är en replik på Jonas Agheds alster. Hans främsta syfte är att misskreditera våra vetenskapliga utgångspunkter, vilka enligt författaren präglas av influenser från såväl neoliberalt som högerradikalt håll. Aghedsalster borde inte ha publicerats då den saknar vetenskapligt värde och inte lever upp till tidskriftens uttalade krav för en så kallad perspektivartikel.”

Det slutar inte där. För att gjuta olja på vågorna kommenterar Bibliotekshögskolans i Borås Åsa Söderlind och Karen Nowé Hedvall i samma nummer: Om vetenskapligt grundande diskussioner:

”Att orientera sig i och förhålla sig till dagens, ibland högt politiserade debatt, om t e x folkbibliotekens verksamhet och förutsättningar är inte helt enkelt, och ska kanske inte heller ara det. Inom den breda, inkluderande verksamhet med högt i tak som vi värnar om och önskar oss inom utbildning och forskning finns också alltid en risk att vara uppmärksam på, risken för att hårda principer, alltför högt ställda ideal eller kanske tappad distans överskuggar mänsklig och intellektuell lyhördhet och nyfikenhet, självständig reflektion. Det vi i våra roller som företrädare för en akademisk institution främst och med all tänkbar tydlighet vill ta avstånd ifrån är de uttryck för utfrysning och misstänkliggörande, ibland också rent hat eller hot riktat mot enskilda forskare och lärare (eller grupper av forskare) som kan förekomma, både inom och utom akademin. Det är vare sig värdigt en vetenskaplig verksamhet eller förenligt med de förhållningssätt som bör råda i alla sociala sammanhang. Med den utgångspunkten välkomnar vi en kritisk extern granskning och diskussion av vår institutions utbildning och forskning, inom sakliga ramar och med bibehållen respekt för den enskilde forskarens eller lärarens integritet.”

To be, som man säger nu för tiden, continued. Nu ska jag fortsätta läsa om ”Dansk kulturpolitik set gennem tre udgivelser i 60-året for oprettelsen af Ministeriet for Kulturelle Anliggender – Kulturministeriet”.

Heder till Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift att de erbjuder öppen tillgång till sina artiklar!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.