Så ska KB stärka samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet

Nu börjar det röra på sig! Från regeringens webbsida:

Regeringen ger KB i uppdrag att ta fram förslag på former för stärkt samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet samt att bidra till den långsiktiga utvecklingen för vissa nationella digitala bibliotekstjänster för prioriterade målgrupper.

Det innebär bl.a. att se över hur samverkan såväl mellan myndigheter som med kommunal och regional nivå kan främjas. I uppdraget bör även beaktas hur samverkan med aktörer inom kultur, skolväsende, civilsamhälle, folkbildning och näringsliv kan utvecklas. I uppdraget ingår även att bidra till den långsiktiga utvecklingen för vissa nationella digitala bibliotekstjänster för prioriterade målgrupper enligt bibliotekslagen (2013:801), som exempelvis personer med funktionsnedsättning, personer som har annat modersmål än svenska och de nationella minoriteterna. Inom ramen för uppdraget bör Kungl. biblioteket verka för att befintliga digitala bibliotekstjänster kan samlas och konsolideras samt löpande utvecklas.

I dag sker en stor del av folkbibliotekens utveckling lokalt med stöd från den regionala biblioteksverksamheten samt med stöd från statliga aktörer som Kungl. biblioteket, Statens kulturråd och Myndigheten för tillgängliga medier. Regeringen ser att det är av betydelse att staten kan ha en stödjande roll och att ökad samverkan mellan bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet kan vara ett sätt att öka tillgången till landets samlade biblioteksresurser.

Staten fortsatt bör utveckla arbetet med nationella digitala bibliotekstjänster för att stödja kommunerna i uppgiften att tillhandahålla likvärdig biblioteksverksamhet för alla. Stödet bör i ett första skede handla om att samla och konsolidera befintliga tjänster (t ex Världens bibliotek, Bläddra) som riktar sig till de prioriterade målgrupperna enligt bibliotekslagen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.