Om chefsperspektiv i folkbiblioteket under Covid-19-pandemin

I sin färska uppsats från Institutionen för tillämpad IT vid Göteborgs universitetet – Demokrati och digital utveckling – undersöker Ann Bergermo folkbibliotekschefens perspektiv under Covid-19-pandemin.

Från sammanfattningen: ”Mot bakgrund av möjligheter och utmaningar svenska folkbibliotek ställs inför i samband med digital transformation är syftet med denna studie att undersöka hur bibliotekschefer ser på bibliotekets digitala utveckling i förhållande till det demokratiska uppdraget.

Resultaten visar att omställningen som skett under perioden har påskyndat bibliotekets digitala utveckling, invånarbehov har synliggjorts och kraven har ökat till exempel kring kompetensutveckling. Medarbetares kreativitet och mod att utveckla har varit en positiv reaktion som många upplevt.

Klyftor på grund av ökat digitalt utanförskap hos delar av befolkningen har blivit synligt men det finns potential att möta problematiken genom medveten utveckling av digitala tjänster i kombination med ordinarie verksamhet. Förutom möjligheten att ta en ny roll, som arrangör av digitala aktiviteter, finns det behov av samordning av system och digitala plattformar.

Slutsatsen är att cheferna ser demokrati som en stark gemensam värdering men förhållandet mellan det demokratiska uppdraget och teknologi är komplext. Kopplingen mellan teknologi och demokrati är inte entydig men det förekommer exempel på aktiviteter som uppfyller sambandet och dessa upplevs ha potential att utvecklas vidare.”

Annat noterbart (mina kursiveringar):

  • Cheferna menar att digital utveckling har påskyndats vilket inneburit stora förändringar för bibliotekens medarbetare och användare. De beskriver att biblioteken behöver möta nya behov, vara relevanta och utnyttja den potential som ny teknologi möjliggör.
  • Konsekvensen av att medarbetare har tvingats in i snabbt lärande beskrivs ha inneburit positiva känslor men också oro, oro till exempel på grund av osäkerhet kring vilka lagar och regler som gäller.
  • Att erbjuda biblioteksanvändare interaktion i aktiviteter är ett område som chefer ser kommer utvecklas vidare och att detta är ett smart sätt att använda resurser och en möjlighet att ge service till alla.
  • Under pandemin har det blivit viktigare att medarbetare inte hjälper invånare utan handleder menar cheferna. De beskriver att medarbetare behöver ha ett pedagogiskt förhållningssätt för att individen ska få möjlighet att tänka själv innan personalen guidar. Detta för att invånaren ska klara sig själv på sikt.
  • Insikten om att många kommer i kläm och upplevelsen av att det är bibliotekets ansvar innebär problematiska känslor menar chefer, för många medarbetare är det en utmaning att möta invånare med stora behov av hjälp.
  • En läsfrämjande aktivitet som kallas ”Shared reading” beskrivs av chefer på flera platser
  • Digitala mötesplattformar som Teams och Zoom har också använts för språkträffar, på så sätt har personer med särskild risk för Covid-19-smitta ändå kunnat ta del av bibliotekets utbud säger chefer.
  • Medarbetarnas syn på biblioteket som arbetsplats menar cheferna ser olika ut, för många är det fortfarande den traditionella bilden av vad ett bibliotek är som gäller, till exempel att biblioteket lånar ut fysiska böcker och arrangerar författarbesök. Chefer beskriver att biblioteksyrket till stor del är ett serviceyrke idag och att långt ifrån alla inom biblioteket delar den bilden, men reflektionen är också att uppfattningen om yrket skiljer sig mycket åt. Flera chefer beskriver att det handlar om att folkbiblioteken ska fortsätta vara relevanta, för att vara det måste en anpassning till omvärldstrender ske och vilka tjänster som efterfrågas mest behöver analyseras.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.