Om bibliotekets demokratiska uppdrag i den digitala samtiden

Lisa Olsson Dahlquists avhandling i biblioteks- och informationsvetenskap, Folkbildning för delaktighet. En studie om bibliotekets demokratiska uppdrag i en digital samtid, handlar om folkbibliotekets demokratiska och folkbildande roll i ett samhälle som präglas av förändringar kopplade till digitaliseringens utmaningar.

Biblioteken är en plats dit allmänheten ofta vänder sig för att få hjälp att hantera vardagliga digitala ärenden som kommunikation med myndigheter och andra offentliga verksamheter, men också för att delta i olika former av lär- och skapandeverksamheter.  Den här avhandlingen visar att biblioteken fått en betydelsefull roll i att tillgängliggöra wifi och digitala kommunikationsredskap för t ex nyanlända flyktingar vilket bl a blivit ett sätt för biblioteken att arbeta med mänskliga rättigheter i praktiken.

I tider av ökade klyftor och polarisering kan den folkbildande identiteten och biblioteket som en del av en social infrastruktur behöva framhävas ytterligare, menar Dahlqvist. Folkbiblioteket är en institution med flytande gränser där flera identiteter existerar och görs parallellt. Delaktighet kan förstås både som en möjlighet och som ett krav i relation till bibliotekens arbete med att öka den digitala delaktigheten.

”När demokrati förstås som en process som sker i vardagen krävs en ständig diskussion om hur det demokratiska uppdraget kan införlivas – skapas och återskapas – på olika sätt. Det handlar således om att inta ett reflekterande förhållningssätt, inte att komma fram till en lösning en gång för alla.

Samtal och dialog kring demokratiuppdraget, såväl mellan bibliotekarier och bibliotekspersonal som mellan personal och användare, kan också fungera som en form av civic talk, det vill säga som en form av samtal som sker i vardagen som också kan ha en politisk och förändringsmässig potential. Min studie visar att det finns goda möjligheter för biblioteken att i sina lärsatsningar initiera den typen av samtal kring demokratiaspekter av informationsrelaterade frågor, men att det också kräver att bibliotekspersonalen är villiga att ta sig an det folkbildande uppdraget med utgångspunkt i ett kritiskt informationskunnighetsperspektiv. Ett sådant uppdrag öppnar för frågan kring huruvida biblioteken bör ta sig an en mer problemformulerande roll i samhället. Det är en roll som i sin tur öppnar för frågor kring bibliotekens neutrala position i samhället och vad som händer med den om biblioteken i större utsträckning involverar sig i samhällsfrågor och intar rollen som
förändringsagenter.”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.