Integration, mötesplats och demokrati – Om folkbibliotekens arbete för och med nyanlända flyktingar

På uppdrag av länsbiblioteken i Dalarna och Uppsala har BHS-forskarna Ola Pilerot och Frances Hultgren tittat närmare på hur folkbiblioteken tagit sig an de förändringar, ut,aningar och svårigheter som ett ökat antal nyanlända flyktingar.

Rapporten – Folkbibliotekens arbete för och med nyanlända – om förändring, svårigheter och inspirerande utmaningar – är en del av ett större forskningsprojekt och bygger på en enkätundersökning riktad till samtliga anställda vid folkbibliotek i de båda länen.

I sin undersökning har forskarna hittat tre parallella  argument för varför folkbibliotekets arbete på det här området är viktigt. Bibliotekets arbete med nyanlända är viktigt därför att:

  • Det bidrar till integration; integrationsarbetet framställs som att det framförallt tar avstamp i samlingarna på så vis att språket är centralt för integrationen och språket och orden ryms i samlingarna
  • Det erbjuder en kravlös mötesplats; i denna kapacitet är det framförallt biblioteksrummet som betonas
  • Det är demokratifrämjande; här är det framförallt bibliotekarieprofessionens kapacitet och potential som betonas.

De förändringar på biblioteken som forskarna har sett, har att göra med att den nya användargruppen har fört med sig behovet av att kommunicera på andra språk än svenska. Efterfrågan på litteratur på andra språk än svenska har ökat markant.
De nya användarna resulterar i nya behov och önskemål; efterfrågan av tjänster och material som traditionellt inte har erbjudits av bibliotek har ökat. Den nya användargruppen innefattar fler besökare utan kunskap om eller erfarenhet av vad ett bibliotek är eller kan erbjuda.

De svårigheter som särskilt har betonats av deltagarna i studien har sammanfattningsvis att göra med den språkförbistring som uppstår. Därtill är det svårt att både hitta och skaffa den litteratur som efterfrågats. Det får till effekt att personalen upplever en känsla av att inte räcka till och att det inte sällan uppstår situationer i
arbetet som kan vara känslomässigt påfrestande.

De inspirerande utmaningar som deltagarna vittnar om innebär framförallt att bibliotekspersonalen upplever ”en känsla av att göra nytta på riktigt” och de berikande möten över kulturgränser som kan äga rum. Annat som nämnts är mer kopplat till professionen – utmaningen av att söka upp, belägga och anskaffa material som efterfrågats.
Bibliotekspersonalen har också vittnat om att de hittar kreativa lösningar på språkliga utmaningar. De i personalgruppen som behärskar andra språk än svenska får tillfälle att dra nytta av dessa kunskaper.

Deltagarna  i enkäten uppfattar det som angeläget att erbjuda kvinnor och barn särskild uppmärksamhet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.