Om etik som en yrkeskompetens på forskningsbibliotek

Regionbibliotek Stockholm släppte tidigare i höst sin rapport Bibliotekariens praktiska kunskap som tog upp berättelser från fältet om situationer på folkbiblioteken som kan definieras som etiska dilemman.

Som ett komplement till rapporten går det alldeles utmärkt att läsa Magdalena Sandahls B/I-uppsats ”Etik som en yrkeskompetens: En studie av bibliotekariers resonemang kring etiska dilemman i mötet med användare”. Poängen att det Sandahl undersöker är forskningsbiblioteken.

De är egentligen lite oroande, skriver författaren,  att inse att ingen av respondenterna kopplade sina resonemang
kring de etiskt svåra scenarion till interna eller externa riktlinjer, regler eller organisationer. ”Den etiska färdigheten kan aldrig delegeras till någon annan. Bibliotekarier bör inte endast lita på sitt eget personliga omdöme.”

Från slutsatserna:

  • bibliotekarier har relativt svårt att skilja mellan den personliga och den professionella etiken. Även bemötande förväxlas ofta med etik.
  • En utveckling av den etiska färdigheten kan bidra till högre professionell status, hjälpa i etiskt svåra situationer och höja arbetsplatsens kvalité.
  • Etik som yrkeskompetens ses som viktigt men det råder oklarhet om exakt på vilket sätt kompetensen är viktig.
  • Det finns behov av att fördjupa sig på arbetsplatsen i både etik generellt och särskilda etiskt svåra situationer som uppstår i mötet med användare.
  • Bibliotekarierna föredrar oftast att förlita sig på egna bedömningar i dessa situationer.
  • Bibliotekarier förhåller sig  tveksamma till djupare etiska diskussioner med hänvisning till att diskussionerna i sig upplevs som ett känsligt ämne att beröra med sina kollegor. Detta pekar mot en osäkerhet i yrkesrollen gällande etik. Möjligen beror det på en brist i teoretisk och praktisk skolning gällande etik för bibliotekarier.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.