Om barnbibliotekariens kompetenser

Vilka kompetenser ska en barnbibliotekarie besitta för att utföra sitt uppdrag 2015? Amerikanska biblioteksföreningens (ALA) avdelning för barnbibliotekarier (ALCS) har precis uppdaterat sin lista på relevanta kompetenser för de som betjänar barn 0-14 år.

ALSC har identifierat sju områden där barnbibliotekarien där barnbibliotekariens arbete synliggörs och vilka kompetenser som förväntas finnas inom respektive område och vad en barnbibliotekarie ska göra. Och det är inte små krav! (Nedan är ett urval, ni hittar resten här)

 • Engagemang för målgruppen
  1. visar respekt för mångfald och integration av kulturella värden, och kontinuerligt utvecklar kulturell medvetenhet och förståelse för sig själv och andra.
  2. erkänner att det finns rasism, etnocentrism, klassdiskrimiering, heterosexism, könsfördomar, fördomar om funktionsnedsättning och andra system för diskriminering och utanförskap i samhället och dess institutioner – däribland biblioteket – och avbryter dem med hjälp av kulturellt kompetenta tjänster.
  3. erkänner effekterna av samhälleliga faktorer som ny kunskaper och verktyg, ojämlikhet när det gäller inkomst, hälsa och osäker livsmedelsförsörjning, etc, som utgår från barnens behov.
  4. förstår nuvarande undervisningsmetoder, särskilt de som rör läskunnighet och undersökande arbetssätt.
  5. utvärderar och på regelbunden och systematisk basis svarar  till de behov och önskemål hos barn, deras anhöriga, lärare och andra vuxna som använder resurserna på barnavdelningen, inklusive såväl de som inte använder biblioteket, som de som inte prioriteras av biblioteket.
  6. odlar en trevlig och bekväm miljö för användninge av bibliotekets resurser, särskilt viktigt är avlägsna hinder som beror på socioekonomiska förhållanden, kultur, privilegier, språk, kön, fysisk förmåga, och andra skillnader.
 • Referens- och användartjänster
  1. skapar och upprätthåller en fysisk och digital biblioteksmiljö som ger bästa möjliga tillgång till material och resurser för barn i alla kulturer och förmågor och deras anhöriga.
  2. instruerar och stödjer barn i den fysiska och digitala användningen av bibliotekets verktyg och resurser, informationsinsamling, och forskningskompetens, samt ger barnen möjlighet att välja material och tjänster på egen hand.
  3. bedriver referens- och läsrådgivningsintervjuer för att hjälpa barn och deras vårdgivare med att identifiera och välja material och tjänster, oavsett format och i enlighet med barnens intressen och förmågor.
  4. identifierar behoven av digitala medier hos barn och deras anhöriga genom formella och informella interaktioner och väljer strategier för att stödja dessa behov.
  5. tar fram modeller för kundservice till barn och deras vårdgivare som är kulturellt respektfull och överensstämmer med barnets utvecklingsnivå och arbetar för att övervinna system för diskriminering, utanförskap och etnocentrism.
  6. Respekterar biblioteksanvändarnas rätt att leta efter media oavsett ålder, och ger ickedömande svar på hans eller hennes frågor.

 • Programmeringskunskaper
  1. designar, främjar, presenterar och utvärderar en mängd olika program för barn med hänsyn till utvecklingsstadier och behov, intressen och mål för alla barn, deras anhöriga och lärare i samhället.

7. levererar program utanför eller innanför biblioteket för att möta användarna där de är, vänder sig till samhället för att möta utbildningsbehov, inklusive såväl de som inte använder biblioteket, som de som inte prioriteras av biblioteket.

 • Kunskap, kuratering, och hantering av material
 1. upprätthåller en varierad samling som inkluderar behoven hos alla barn och deras vårdgivare i samhället, och erkänner barns behov av att se och lära sig om människor, lika och olika dem själva, i det material de har tillgång till

3. Är förespråkare för att det köps in material av och om underrepresenterade delar av samhället, tar ansvar för behovet av mer representation av marginaliserade grupper i bibliotekets bestånd.

 • Uppsökande och opinionsbildning
 1. Definierar och kommunicerar vikten av folkbibliotekets roll  för barnverksamhet till administratörer, andra delar av bibliotekspersonalen och medlemmar av samhället i stort.
 • Administrations och förvaltningskunskaper
 • Professionalism och professionell utveckling

Om vanliga bibliotekariers kärnkompetenser har ALA sammanfattat här.

One comment

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.