Ännu mer om pojkars läsning

Pojkars läsning är i fokus sen Litteraturpropositionen från 2013 när det gäller bibliotekens läsfrämjande aktiviteter. För de som är intresserade av hur skola, men också folkbibliotek, kan öka motivationen att läsa skönlitteratur hos pojkar kan Lena Olins och Susanne Lövgrens kandidatuppsats från pedagogiska institutionen vid Göteborgs universitet ge värdefulla insikter. Uppsatsen heter  ”Pojkars läsning : En intervjustudie om hur man kan öka motivationen att läsa skönlitteratur hos pojkar i högstadieåldern”

Från slutsatserna (min kursiv)

”Det som motiverar 12 av pojkarna (40 %) är att de får tag på en riktigt spännande bok. Anmärkningsvärt är att nästan lika många uppger att de skulle läsa mer hemma om de inte hade tillgång till dator och Internet, de klarar alltså inte av att själva stänga av datorn för att sätta sig med en bok. Fyra pojkar (13 %) säger att tvång är motiverande och att de skulle läsa mer om de blev pressade till det. Sorgligt nog är det 20 % (6 pojkar) som inte har en aning om vad som skulle kunna få dem att läsa. Här finns verkligen utvecklingspotential, som vi ser det. Kan lärarna höja motivationen genom de didaktiska metoder vi föreslår, samt hitta litteratur som passar pojkarna, så kommer andelen som läser att öka drastiskt.”

”,,, är det tillgången till den digitala världen med datorer, spel och Internet som hindrar dem från att läsa. Det är roligare, snabbare och mindre ansträngande att istället använda sig av digitala medier. Hemmiljön kan lärare inte göra så mycket åt, däremot kan man nyttja och implementera den nya tekniken i undervisningen för att närma sig eleverna. Dels för dokumenthantering och kommunikation, men också för att lära känna elevernas verklighet. Vi rekommenderar verkligen starkt att lärare sätter sig in i den digitala teknik som finns tillgänglig, både inom och utanför skolans väggar.”

De metoder som författarna hittat för lässtimulans när man pratat med lärare är
– högläsning av läraren.
– boksamtal och diskussioner kring litteraturen i helklass.
– att hitta litteratur som relaterar till pojkarnas intressen.
– att jämföra boken med den filmatiserade versionen.
– läsloggar och loggbok.
– läsbeting som tävling, samt andra utmaningar som triggar elevernas tävlingsinstinkter.
– gruppläsning där 4-5 elever läser samma bok, tar till sig av innehållet och har fördjupade diskussioner utan att läraren är den styrande.
– rollspel.

”Viktiga faktorer är även att lärarna är tydligt positiva till läsning, visar att de själva är läsare och att de läser betydligt mer ungdomslitteratur…”

”Något vi verkligen önskar kunde utvecklas på skolorna är bättre läsmiljöer…Vi tror att det skulle kunna stimulera elevernas läslust samt öka läsningens status. Vi ser framför oss ett särskilt rum eller avskärmade platser på skolorna där det finns mysiga fåtöljer med kuddar, filtar och annat som påminner om en hemmiljö, då pojkarna själva angett att det är på en skön plats som de själva helst läser. Förutom en trivsam miljö för själva läsningen bör nya böcker vara skyltade på ett snyggt och tydligt sätt i glasmontrar, på en plats där många elever passerar varje dag. ”
Min kommentar: Jag tror att ett sådant rum beskrivs i Skollagen 2 kap. 36 §.

Mer om pojkars läsning finns här  och här

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.