Förändringsarbete genom utvärdering

Ett gäng forskare på BHS  har genomfört en studie för att studera hur utvärderingar systematiskt kan användas i utvecklings- och förändringsarbete vid svenska bibliotek: Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering.

De projekt de har tittat närmare på är

Folkbiblioteken som kulturhus, region Skåne
Läskonster och Litteraturhus, Sandviken
• Digidel, lokalt projekt, Falköping
Hur gör jag? En utmanande 7-stegskur för medvetet bemötande på bibliotek, Stockholm, Karolinska Institutets UniversitetsbibliotekI

I studiens intressanta resultat finns (min kursiv):

  • Utvärderingar definieras som skriftliga rapporter av en avslutad verksamhet av ganska stor omfattning som genomförts av extern utvärderare.
  • Det är är processen, där deltagare kan lära sig att reflektera systematiskt, som har mest effekt över tid.
  • De utvärderingar där de externa utvärderarna främst kommunicerade sina resultat i form av en slutrapport har den inte lett till användning i någon större utsträckning.
  • I materialet framkommer endast några enstaka exempel på hur en utvärdering har lett till en förändring av verksamheten.
  • Verksamhetsnära interna utvärderingar leder oftare till ny kunskap eller ett förändrat agerande medan deskriptiva slutrapporter används för extern informationsspridning

Några av de slutsatser som dras i rapporten är:

  • På nationell nivå bör aktörer tydligare prioritera utvärderingsinsatser när de tilldelar medel samt ställa tydligare krav på att utvärderingen planeras så att den leder till lärande och utveckling.
  • På regional nivå bör biblioteken fortsätta att vidareutveckla kompetens i hur de kan planera en utvärderingsinsats för att nå ställda mål. Dessutom bör de systematiskt stödja och utbilda chefer och medarbetare vid lokala bibliotek i hur de planerar, utför och använder sig av projektutvärderingar och andra utvärderingar på ett sätt som bidrar till kvalitativ utveckling.
  • Beställare av en utvärdering på lokal nivå bör explicit planera utvärderingen tillsammans med utvärderaren. Biblioteks- eller projektledning bör klart och tydligt förmedla de externa och interna krav som föranleder ett systematiskt arbete med att genomföra och använda utvärderingar som verktyg. Biblioteksledningen bör analysera de behov av och beredskap för utvärdering som biblioteket har och utifrån dessa planera på vilket sätt man kan involvera medarbetarna aktivt i själva utvärderingsprocessen.
  • Bibliotek på lokal nivå kan bli bättre på att samspela med den regionala nivån och att själva uttrycka vad det är de behöver ha mer kunskap om för att kunna arbeta verksamhetsutvecklande med stöd av utvärderingar.
  • Studien visar att flera av de undersökta biblioteken redan idag arbetar på ett genomtänkt och systematiskt sätt med att utvärdera verksamheten och att utvärderingar inspirerar, motiverar och leder till eftertanke och nya färdigheter hos individer och grupper, vilket banar väg för utveckling.

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.