Om barns delaktighet i biblioteksverksamheten

I sin hyperaktuella B/I-magisteruppsats ”Att främja barns delaktighet: En studie av barnbibliotekariers syn på barns delaktighet i folkbibliotekets barnverksamheter” konstaterar Anna Lagerström och Anette Lundgren att det kan vara svårt att involvera barn i verksamheten, så att dessa blir delaktiga i planerandet och i genomförandet av aktiviteter.

De har därför valt att undersöka hur förutsättningar till barns delaktighet kan skapas på folkbiblioteken. Det sker dels genom analys av hur barnbibliotekarier ser på barns delaktighet, dels genom analys av maktrelationerna mellan barn och vuxna.

Rutchbanan på barnavdelningen i Hjörring

Rutchbanan på barnavdelningen i Hjörring

Intressant att reflektera mer över (min kursiv):

  • ”begreppet barns delaktighet … verkar handla mer om ett förhållningssätt, som skapar förutsättningar för barn och unga att använda biblioteket och känna sig välkomna där. … i det ligger även frivillighet, man kan inte helt sonika bestämma att barn ska vara delaktiga i olika aktiviteter. Ett medvetet arbete som innebär lyhördhet och ett förhållningssätt gentemot barnen, som främjar barns möjligheter att delta i bibliotekets aktiviteter och ta del av den information och litteratur som finns är förutsättningar som behövs.”
  • ”Att arbeta för barns delaktighet är i sig vare sig negativt eller positivt, det är olika tillfällen, förutsättningar och förberedelser som avgör om och när det är lämpligt att försöka engagera barn i aktiviteterna. Kontentan blir att olika vuxna har olika ingångspunkter, olika barn har olika behov, olika verksamheter har olika ekonomiska, fysiska och personella förutsättningar som styr förutsättningarna till barns delaktighet i arbetet. 
  • ”Det inbyggda maktförhållandet som finns i relationen mellan barn och vuxna, där vuxna i sina yrkesroller till exempel som barnbibliotekarier, har ett strukturellt övertag så till vida att de har ett uppdrag att utföra. För att uppnå att barnen får komma till tals och bli lyssnade på behöver barnbibliotekarierna reflektera över det förhållandet och ibland släppa kontrollen lite grann.
  • ”Det saknas även klart uttryckta mål för arbetet. Ingen av informanterna säger att begreppet barns delaktighet är klart uttryckt som ett uppdrag i de mål- och styrdokument som finns, där hänvisas istället mer övergripande till paragraferna i barnkonventionen och idén om barns bästa…”
  • ”…folkbibliotekens barnverksamhet handlar om att ge barnen möjlighet till en biblioteksvistelse och verksamhet där ett barnperspektiv styr, snarare än att man arbetar utifrån barns perspektiv för att möjliggöra barns inflytande och delaktighet. Barn blir lyssnade på och respekterade av barnbibliotekarierna, men man tar inte in barnens synpunkter i planering av verksamheten. ”
  • ” bibliotekspersonal, inte bara barnbibliotekarier, får möjligheter att diskutera vad barns delaktighet är. På så sätt kan de utveckla insikter om vad de faktiskt redan gör men också förstå att delaktighet också hänger ihop med den människosyn man har.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.