Kan man låna vaförnåt, på biblioteket? Nu med bilar!

Förutom böcker och andra traditionella biblioteksmedia…

vad kan biblioteken inte låna ut?

Nytt: Bilar (det handlar om bildelning) på Brooklyn Public Library där biblioteksanvändarna får rabatt i bildelningssystemet zipcar.

Ann Arbor District Library har en hel hög med saker du kan få låna.