Sharing and caring – en antologi om digitalt bevarande av kulturarvet

SHARING IS CARING : Openness and sharing in the cultural heritage är en antologi som utforskar de förändringar och möjligheter som uppstår genom digitalisering, digitala medier och internet för kulturarvsvärlden. Antologin innehåller 18 artiklar av danska och internationella experter.

Utgångspunkten för de olika artiklarna är att när kulturarvet blir digitaliserat finns det ingenting som står i vägen för att dela och återanvända det. Det kan utforskas och remixas,  man kan  illustrera nya berättelser och flytta in det i nya medier, det kan användas i böcker, på affischer och i offentliga utrymmen, det kan sätta igång  forskning och göra så att idéer och kreativitet blommar.

När kulturarvet är digital, öppen och delbar, blir det gemensam egendom, något som är till hands varje dag. Det blir en del av oss.

Det svenska bidraget är skrivet av enhetschefen vid Riksantikvarieämbetets enhet för informationsutveckling, Lars Lundqvist, som beskriver den svenska infrastrukturen för digitalt bevarande av vårt kulturarv – Swedish Open Cultural Heritage (SOCH) – mer känt som K-samsök.

Bland övriga författare märks Europeanas Jill Cousins om digitala allmänningar för kulturarvet. Smithsonians Michael Edson om trender i omvärlden som påverkar museum (och andra kulturinstitutioner). Shelley Bernstien om kollaborativ kuratering i brooklyn.

Ladda ner boken som i pdf-format eller epub.

Sharing and caring är också namnet på en seminarieserie som finns filmade på Vimeo för den intresserade.

Här pratar Jasper Visser om musernas framtid (känns det igen?): ”Audiences change, their expectations change, funding changes… Museums will have to adapt to this new reality and reinvent their role in society to remain relevant in years to come. However, this has more to do with dramatically changing their attitude than with an increased focus on the use of technology.”