Utmaningar för folkbiblioteken

Rising to the challange heter Aspen Institutes rapport om vilka utmaningar de amerikanska folkbiblioteken står inför framtiden. Rapporten har tagits fram i samarbete med Gates Foundation.

Rapporten konstaterar att folkbiblioteken har tre nyckeltillgångar allmänheten (people), platsen (place) och plattform (platform) – t ex som ”tredje plats”.

Rapporten är viktig läsning för den som är intresserad av utvecklingen för folkbibliotek. Den lyfter möjliga trender, lokala framgångsexempel (från USA)och tänkbara scenarios. Den ger ett stöd i argumenteringen för varför bibliotek kommer att vara relevanta för allmänheten även i framtiden, utan att de för den skull förlorar sin själ.

Rapporten avslutas med 15 aktiviteter för konkret handling för  bibliotekschefer, 15 aktiviteter för politiker och 15 för den samfällighet, den miljö, folkbiblioteket verkar i.

Som gjort för en studiecirkel!