Dokk 1 är framtidens bibliotek!

Den inre fienden menar att det mest spännande  exemplet på nydanande biblioteksverksamhet kan hämtas från vårt södra grannland. Dokk 1 är namnet på det nya Urban Mediaspace som byggs i Aarhus. Följ med Rolf Hapel på en promenad på byggarbetsplatsen och få en bild av hur det kommer att bli någon gång 2016.

Next Library 2015 will be the International Opening of Dokk1/New library in Aarhus/Denmark

The themes of Next Library 2015 are:

LIBRARY BUILDINGS/
SPACE DESIGN/
CIVIC MEDIA/
SOCIAL INNOVATION/
SERVICE DESIGN/
PLAY & GAMIFICATION/
THE DARK SIDE OF THE INTERNET/
DATA-DATA-DATA/
INCUBATOR FOR CREATIVITY & LEARNING/
OPPOSITES ATTRACT

via Marie ø