Temporära Folkbiblioteket spanar efter debatten om biblioteksentreprenader

Kulturtidskriften 10TAL och det Temporära Folkbiblioteket ställer en rad frågor om biblioteksentreprenad i allmänhet och den i Nacka i synnerhet: ”vad hän­der om en lit­te­rär sto­rak­tör bestäm­mer sig för att inve­stera i de kom­mu­nala bib­li­o­te­ken? Kanske fylls varje hyll­plan av kok­böc­ker och kom­mer­si­ella själv­bi­o­gra­fier, kanske fylls varje rum av spel­kon­so­ler och DVD-spelare, kanske fylls varje läsesal av sprud­lande poe­si­verk­sam­het och läs­för­stå­el­sen skju­ter i höj­den. Det vet vi inte, men vi vill gärna veta, och und­rar vart debat­ten tog vägen.”

Lördagen den 13 april, kloc­kan 18.00 öpp­nar tid­skrif­ten 10TAL, i sam­ar­bete med Temporära konst­hal­len, det Temporära Folkbiblioteket.

10TAL vill lyfta fram dis­kus­sio­nen om för- och nack­de­larna kring att pri­va­ti­sera kom­mu­nala folk­bild­nings­verk­sam­he­ter och fyl­ler  det temporära folkbib­li­o­te­ket med sin sam­lade utgiv­ning. Besök dem och passa på att bläddra i deras tid­skrifter och böc­ker, teckna bib­li­o­tekskort, dis­ku­tera kul­tur­po­li­tik med bib­li­o­te­ka­rien och se konst­hant­verk av Olle Arbman och Sara Elggren.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s