Nu blev det visst lite dålig stämning: Biblioteksdebatt 2013

Nu blev det visst lite dålig stämning

”…pissar generalsekreteraren på alla folkbibliotek och bibliotekarier…”

Det tornar upp sig till storbråk i biblioteksbranschen, igen. Tonläget har dock inte varit så uppskruvat sen SAB sålde ut sina BTJ-aktier för drygt tio år sen.

Bakgrunden ligger bl a i synen på hur biblioteken ska förhålla sig till e-böcker. Är tillgång och åtkomst till dessa en förutsättning för bibliotekens framtid, eller ej. Det finns följdaktligen en bakgrund kring de havererade förhandlingarna mellan Svenska Biblioteksförening och Förläggarföreningen och därmed finns också en annan dimension: är det biblioteksföreningen eller förläggarna som ska ha tolkningsföreträde när det gäller att definiera folkbibliotekens uppdrag. Så tolkar jag det i alla fall.

I ena hörnan finns kulturchefen i Strängnäs och/eller författaren Christer Hermansson (det är ibland lite svårt att veta i vilken egenskap kan uttalar sig). I den andra hörnan finns Svensk Biblioteksförenings generalsekreterare Niclas Lindberg.

Detta har hänt

I fredagens DN publicerade Christer en debattartikel ”Drömmen om litteraturen” där han ger svar på frågan om varför folkbiblioteken finns till: ”Läsning och litteratur kommer alltid att vara det viktigaste i folkbiblioteken.”  Han går också till full attack på Niclas Lindberg som beskrivs som okunnig. Han skriver också om censurdebatt och fri tillgång till information i skvalpet efter höstens Tintingate och Lilla Hjärtat-debatter.
Inlägget fick Anna-Stina Takala, som reagerat mot rasistiska stereotypier i svenska barnböcker, att reagera i ett svar på BBL:s webbplats. Läs gärna kommentarerna.

Idag svarar Niclas Lindberg på Hermanssons artikel i DN. Den som har tillgång till ett Facebook-konto kan följa diskussionen och argumenteringen även där. Bl a har Christer Hermansson i en Facebookkommentar redan utlovat ett svar på Niclas svar. Jag gissar att han kommer att låna argument från den rapport – Biblioteken och bokmarknaden – från folkskola till e-böcker – som professor Johan Svedjedal gjorde om bibliotek för Förläggareföreningens räkning i höstas.

Det, som är sanning i Uppsala, är bara dåligt skämt i Lund

Innan dess har en annan professor, Olof Sundin, kommenterat Svedjedals rapport i BBL:  ”Begränsad syn på bibliotekens samtida uppgifter”: ”Som utbildare av framtida bibliotekarier tycker jag det är synd att rapporten avslutar sin i många stycken intressanta historiska första halva samt de många initierade kommentarerna om bokmarknaden i stort med en traditionell och begränsad syn på folkbibliotekets samtida uppgifter. Folkbibliotek behöver istället fortsätta arbeta med att skapa förutsättningar för människor att möta, dela och producera information, kultur och upplevelser genom de kanaler som finns tillgängliga och som människor använder sig av.”

Och vad tycker jag?

1) Jag tror att folkbibliotekens ägare, allmänheten, kan kräva mycket mer av sina bibliotek än att vara en pappersboksamling.

2) Jag tror att folkbibliotekens fortsatta starka ställning hos allmänheten är beroende av att biblioteken svarar mot de behov av kunskap, information och upplevelser som allmänheten har – oavsett förmedlingsformat.

3) Jag tror därför inte att e-boksfrågan nödvändigtvis är en ödesfråga.

4) Jag har jobbat på folkbibliotek under 5 decennier. Ju mer jag vet om bibliotek, desto mer svårtolkat, komplext blir dess uppdrag och roller för mig. Jag kommer därför aldrig att hålla med experter som förklarar för mig vad ett biblioteks kärna är, oavsett de säger litteratur eller förmedling. Bibliotek är för mig mycket mer komplexa organisationer som inte låter sig förklaras på ett kategoriskt sätt.

5) ”Bibliotek handlar inte om böcker. Faktum är att de aldrig handlat om böcker.” har Thomas Frey sagt. När jag läste det blev jag alldeles konfunderad, det vände på min värld. Jag tvingades fundera själv. Min subjektiva förklaring av vad bibliotek handlar om är fördela makten över tillgången till information, kunskaper och upplevelser mellan människorna i ett samhälle.
Att den normativa och främsta kulturbärande artefakten för denna tillgång de senaste 500 åren är tryckt på papper är en helt annan sak. Så kalla mig inte bokhatare för det är är jag inte och det är inte det som det handlar om. Men jag vågar påstå att alla författare inte vill mänsklighetens bästa och att alla böcker inte motiverar sin existens mer än möjligen för forskningen. Och det ska gudarna veta att det funnits (finns) en rad folkbibliotek som inte stått på de godas sida; t ex i Nazityskland, i Sydafrika under apartheid eller på andra håll.

7 kommentarer

 1. Redan i december kunde man på Biblist ta del av min kritik mot Svedjedals rapport och igår publicerade också Biblioteksbladet välförtjänt kritik mot den:
  http://biblioteksbladet.se/2013/01/21/begransad-syn-pa-bibliotekens-samtida-uppgifter/

  Jag står för en bibliotekssyn som sätter människan i centrum. Det är hans eller hennes behov, vetgirighet, nyfikenhet och intresse som ska styra innehåll och utbud. Bibliotek och biblioteksanställda ska stå fast vid principerna om den intellektuella friheten och den oförhindrade rätten till information, kunskap, åsikts- och yttrandefrihet. I IFLA:s riktlinjer för utveckling av folkbiblioteks-verksamheten understryks vikten av att biblioteken interagerar aktivt med sina användare och icke-användare för att klargöra vilka behov de har och på vilket sätt det ska återspeglas i samlingarna. Bibliotek som gör detta hänger sig inte åt något misshagligt marknadsagerande. Man gör det man ska göra. Arbetar för att ge människor fri tillgång till den information och kunskap de vill ha och behöver.

  ” Medborgarnas egna deltagande i utvecklingen av demokratin är beroende av….en fri och obegränsad tillgång till kunskap, tankar, kultur och information. Folkbiblioteken skall som lokalt kunskapscentrum göra alla slag av kunskap och information lätt tillgängliga för sina användare. Samlingar och tjänster skall omfatta alla slag av lämpliga medier, förmedlade genom modern teknologi såväl traditionell material.”

  Så står det i Unescos folkbiblioteksmanifest. Världens bibliotek har givits ett gemensamt uppdrag att garantera människor fri och obegränsad tillgång till information och kunskap i de format de behöver och efterfrågar. Svedjedal har i sin rapport inte förhållit sig till folkbiblioteksmanifestet och de uppgifter världens folkbibliotek ges i det. Att ta avstamp i sockenbiblioteket och försöka förstå var folkbiblioteken befinner sig idag utan att förhålla sig till det som Unesco beslutade 1949 är inte görligt.

  För den som kan sitt folkbiblioteksmanifest är det uppenbart att dagens situation på e-boksmarknaden inte håller utan slår direkt mot folkbibliotekens uppgift i informationsfrihetens tjänst. Det Svensk Biblioteksförening har gjort är att peka på att de karenser förlagen infört står i strid mot bibliotekens uppdrag att självständigt och oberoende göra urval och ge användarna fri tillgång till information och kunskap. Idag är det förlaget, inte biblioteket och bibliotekarien, som avgör om och när en e-bok ska kunna tillgängliggöras av biblioteken. Vi har krävt förlagens respekt för bibliotekens grundläggande uppdrag. Vi vill att en långsiktig modell väger förlagens kommersiella intressen av nyutgiven litteratur mot bibliotekens uppdrag att fritt tillgängliggöra aktuell information och kunskap. Vi har också varit konstruktiva och presenterat en kompromissmodell som vi menar balanserar bibliotekens möjlighet att fritt tillgängliggöra information och kunskap till sina användare i anslutning till publiceringen av en e-bok och förlagens behov av att kunna få avsättning för titeln på en kommersiell marknad. Mer om det kan man läsa om här: http://www.biblioteksforeningen.org/var-verksamhet/opinion/e-boksfragan/

  För övrigt; jag är stolt över allt det fantastiska som bibliotek och biblioteksanställda gör varje dag och har ägnat nära nog ett decennium åt att försvara och argumentera för deras sak. Jag pissar inte på någon, det vet jag bestämt. Hurvida jag är en idiot och okunnig (som Hermannsson menar i sin artikel) lämnar jag till andra att bedöma. Mina personliga åsikter om Hermansson håller jag mig för mig själv.

 2. Bara 2 synpunkter. Under 4) tar du inte alls upp den forskning som finns, i Sverige och utomlands om vad ett bibliotek är och dess betydelse, historiskt och i nutid. Forskningsfientligt skulle man kunna kalla det. Tråkigt. Under 5) vill jag bara säga: Trams! Böcker och tidningar o tidskrifter var informationsbärare långt in på 1900-talet, före datorernas inmarsch. Och datorer och dess information har ju snart varenda svensk hemma. Så vad ska vi då ha biblioteken till kan man undra? Ibland tror jag att en del bibliotekarier vill avskaffa sig själva.

  1. Jag tar inte upp forskningen eftersom jag in har det perspektivet. Det är faktiskt mitt eget, personliga tyckande det handlar om. Det är min blogg och jag ger uttryck för mina åsikter utifrån mina erfarenheter och min omvärldsbevakning. Det betyder att det är subjektiva uppfattningar som du som läsare får förhålla dig till. Om du tycker att det är tråkigt så är du mer än välkommen att dela med dig av dina kunskaper kring denna forskning i ett gästinlägg här på bloggen! Om du tycker att det känns besmittande att synas på min blogg tycker jag att du skulle kunna utveckla det du skriver om på t ex bis blogg eller någon annanstans.
   Det jag menarär att folkbibliotek är i en ständig förändringsprocess och att de därför utvecklas hela tiden.
   När det gäller 5) så läser du in något som inte står där.

 3. Jag tycker mycket om din definition av bibliotek.
  ”bibliotek handlar om är fördela makten över tillgången till information, kunskaper och upplevelser mellan människorna i ett samhälle”
  Den är radikal och på pricken. Kan skriva under på den.

  1. Egentligen hade jag velat skriva att ”biblioteket är en process för att fördela..” för att visa på att det inte är statiskt, men jag tror inte jag just nu har den pedagogiska förmågan att förklara vad jag menar.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.