Gästbloggare: Niclas Lindberg

Detta blogginlägg ingår i Centrum för lättlästs bloggstafett och språk, makt och demokrati.

BIBLIOTEK ÄR DEMOKRATI I PRAKTIKEN

Foto: Peter Axelsson

Demokrati. Detta stora, vackra ord som kan vara svårt att förverkliga men ack så lätt att förverka, förhindra och förstöra. Att förvägras makten över sitt liv, sina tankar och åsikter är ett sätt att kväsa demokratin. Likaså att begränsa informationsfrihet och rätt till kunskap. Att förvägras rätten till ett språk och att läsa och skriva är andra sätt att hålla tillbaka och trycka ner. Det är lätt att inse demokrati och mänskliga rättigheter måste omsättas i praktisk handling för att inte bli just bara fagra ord.

Biblioteken har en central roll i demokratin och är i grunden ett frihetsprojekt som ger fri tillgång till information och kunskap för att stimulera mänsklig kraft och tanke. Här kan var och en utifrån behov, vetgirighet, nyfikenhet och intresse lära och söka kunskap, inspireras och utvecklas, möta kultur och upplevelser, känna gemenskap och få en fristad. Biblioteken är till för alla och ska göra alla slag av kunskap och information tillgängliga för just alla. Och det utan censur och i princip utan avgifter. Grundtanken är att du ska få tillgång till det du behöver gratis och utan begränsningar för att det är viktigt för demokrati, utveckling och framåtsträvanden. En ”public bay” så att säga. En plats, fysisk och virtuell, som slår vakt om den intellektuella friheten. Om biblioteken inte redan fanns skulle de behöva uppfinnas som en plats där demokrati kan förverkligas i praktiken. UNESCO skriver i sitt folkbiblioteksmanifest: Frihet, välfärd, jämlikhet och personlig utveckling är grundläggande mänskliga värden. De kan bara förverkligas genom välinformerade medborgare med möjlighet att utöva sina demokratiska rättigheter. Medborgarnas deltagande i utvecklingen av demokratin är beroende av fullgod utbildning samt en fri och obegränsad tillgång till kunskap, tankar, kultur och information. Biblioteket utgör en grundförutsättning för ett livslångt lärande, ett självständigt ställningstagande och kulturell utveckling.

Biblioteken ska, enligt IFLA:s (The International Federation of Library Associations and Institutions) deklaration stödja, försvara och främja demokrati och den intellektuella friheten. Biblioteken och dess anställda har en förpliktelse att stå fast vid principerna om den intellektuella friheten samt den oförhindrade tillgången till information och yttrandefrihet.
•    Biblioteken ska tillhandahålla tillgång till information, idéer och uttryck för skapande fantasi. De ska tjäna som ingångsport till kunskap, tankar och kultur.
•    Biblioteken ska tillhandahålla stöd för livslångt lärande, självständigt beslutsfattande och kulturell utveckling både för individer och grupper.
•    Biblioteken ska bidra till vidmakthållandet och utvecklingen av den intellektuella friheten och hjälpa till att trygga grundläggande demokratiska värden och allmänna mänskliga rättigheter.
•    Biblioteken har ett ansvar för att både garantera och underlätta tillgången till uttryck för kunskap och intellektuell aktivitet. Därför ska bibliotek anskaffa, bevara och göra tillgänglig en så rik mångfald av material som möjligt för att avspegla samhällets pluralism och skiljaktigheter.
•    Biblioteken ska säkerställa att urvalet av och tillgången till material och tjänster styrs av yrkesmässiga överväganden och inte av politiska, moraliska och religiösa åsikter.
•    Biblioteken skall anskaffa, organisera och förmedla information fritt och motsätta sig varje form för censur.
•    Biblioteken ska ställa material, hjälpmedel och tjänster till förfogande för alla användare på lika villkor. Det får inte förekomma någon form av diskriminering på grund av ras, tro, kön, ålder eller annan orsak.
•    Biblioteksanvändare ska ha rätt till personlig ostördhet och anonymitet. Bibliotekarier och övrig bibliotekspersonal får inte för utomstående avslöja användares identitet eller det material som de använder.
•    Biblioteken ska upprätthålla principerna om den intellektuella friheten.
•    Bibliotekarier och andra anställda har en plikt att upprätthålla dessa principer.
•    Bibliotekarier och annan professionell bibliotekspersonal ska uppfylla sina förpliktelser både gentemot arbetsgivare och biblioteksanvändare. I händelse av konflikt mellan dessa förpliktelser har ansvaret mot användaren företräde.

Se där – en checklista för hur biblioteken ska agera för att omsätta ordet demokrati i praktiken. Tänk på det nästa gång du går till jobbet om du arbetar på ett bibliotek. Du är med och skapar demokrati. Tänk på det nästa gång du besöker ett bibliotek. Du är med och skapar demokrati. Tänkt på det nästa gång ett bibliotek läggs ner. Vad betyder det för demokratin?

Niclas Lindberg
Generalsekreterare
Svensk Biblioteksförening

Det här blogginlägget ingår i Centrum för lättlästs bloggstafett om språk, makt och demokrati. Mer information om bloggstafetten och blogginlägg som ingår i den hittar du på www.lattlast.se/bloggstafett

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.