Gästbloggare: Arne Gundersen

Rom for dannelse – Rum för bildning

25. oktober skrev Peter på sin blogg: ”Idag är jag på konferens i Tønsberg inom ett Nordplus-projekt som heter ”Rum för bildning”. Noen av leserne undret kanskje: Hva er dette for prosjekt? Hvorfor er Peter der? Hvem andre er med? Hvorfor i Tønsberg? Jeg skal forklare.

Utgangspunktet

For vel et år siden var det to personer i Norge som registrerte at i Sverige og Danmark foregikk det prosjekter som så på samarbeidsmuligheter mellom bibliotekene og folkbildningen. Prosjektet Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta pågikk i Örebro og Dalarna. Århus bibliotek hadde nettopp fått prosjektmidler fra Styrelsen for bibliotek og medier til Den kompetente borger.

De to personene var undertegnede og generalsekretæren i Voksenopplæringsforbundet (VOFO), Sturla Bjerkaker. Vi tenkte at her lå det godt til rette for et felles nordisk prosjekt. Vi kontaktet de ansvarlige i Örebro og Dalarna og Århus og formulerte en søknad om prosjektmidler fra programmet Nordplus Horisontal. Resultatet er prosjektet Rom for dannelse – Rum för bildning.

Prosjektinnhold

Dette er det planlagte innholdet i prosjektet:

  • Utveksle ideer og erfaringer om samvirke mellom bibliotek, studieforbund og andre voksenopplæringsorganer for å styrke voksnes basisferdigheter
  • På dette grunnlag utvikle og utprøve modeller for samarbeid, og identifisere suksessfaktorer for gode samarbeidsmodeller
  • Utforme en nordisk modell for uvikling av voksnes basisferdigheter, basert på samarbeid mellom bibliotek og organisasjoner i voksenopplæringen
  • Produsere en fellesnordisk idékatalog og holde en avsluttende erfaringskonferanse vinteren 2012

Folkbildningen har lange og sterke tradisjoner i Norden. Vi nordboer er like nok til å kunne snakke sammen, men tilstrekkelig ulike til at vi har noe å snakke sammen om … Vi forstår hverandre, og erfaringsutveksling gir mening. Vi ønsker med prosjektet å styrke folkbildningen i Norden tverrsektorielt, som en forutsetning for å oppnå hovedmålet om lik rett og tilgang til kunnskap.

Mens Sverige og Danmark hadde nasjonale prosjekter på plass som grunnlag for det nordiske samarbeidet manglet vi dette i Norge. Vi valgte Vestfold fylke som testlaboratorium. Tønsberg kommune har nå etablert prosjektet Fortell meg og Larvik kommune Den digitale borger.  Dette betyr imidlertid ikke at vi er ukjente med samarbeid mellom bibliotek og voksenopplæringen i Norge. Slett ikke.

Bibliotek og voksnes læring i Norge

Det kanskje beste eksemplet på samarbeid er de såkalte Læringsdagene for voksne, en årlig felles kampanje for å synliggjøre det mangfoldige læringstilbudet for voksne. Kampanjen ble først introdusert i Norge i 1998, og det foregår en lang rekke arrangement i norske bibliotek i den uka som kampanjen varer.

I år var vignetten for Læringsdagene ”lesing åpner nye verdener”, og bakgrunnen for dette var det nasjonale Leseåret, som koordineres av Nasjonalbiblioteket. Leseåret 2010 markerer starten på et nasjonalt leseløft og hovedmålgruppen for Leseåret 2010 har vært voksne som leser lite. Koblingen til Læringsdagene for voksne var derfor svært naturlig.

Et av satsingsområdene i Leseåret har vært familielæring, en tilnærming til læring med familiens kompetanse som utgangspunkt, og et konsept som egner seg godt for bibliotek. Tønsberg bibliotek prøver som nevnt familielæring i prosjektet Fortell meg. I Norge er det nasjonale fagorganet for kompetansepolitikk, Vox, ressurssenteret for familielæring og leder et nasjonalt nettverk der flere bibliotek er med. Foregangslandet innenfor familielæring er trolig England, der The Museums, Libraries and Archives Council har gode ressurser tilgjengelig for bibliotek som ønsker å bli kjent med metoden.

Digital inkludering

Den norske bibliotekmeldingen fra 2009 understreker at biblioteket som læringsarena må være et selvsagt perspektiv for folkebibliotekene. Spesielt er dette knyttet til bibliotekenes rolle i å styrke befolkningens digitale kompetanse. Prosjektet DIGIKOMBI har vært viktig i denne forbindelse, og i oppfølgingen av dette prosjektet vil kontakt med det svenske IKT-lyftet være interessant.

Bibliotekenes bidrag til digital inkludering er i det hele tatt et svært aktuelt tema over hele Europa, noe en får et godt inntrykk av gjennom en konferanse som fant sted i Brussel i september. Delivering digital Europe in public libraries, initiert av NAPLE (foreningen for europeiske bibliotekmyndigheter) og EBLIDA (foreningen for europeiske bibliotekforeninger) konkluderte med følgende:

  • The public library offers major added value and this should be made clear to the outside world.
  • The librarian will be given a new role as a guide who makes users familiar with the internet and how they can use the web to learn new skills. The users and their questions are the focal point.
  • The public library should look beyond its borders and enter into partnerships in which everyone can contribute their own knowledge and skills.

Og ved ordet partnerships er vi tilbake ved utgangspunktet for prosjektet Rom for dannelse – Rum för bildning, samvirke mellom bibliotek og folkbildning.

Arne Gundersen, Nationalbiblioteket, Oslo

Arne Gundersen är seniorrådgivare i norska Nationalbiblioteket från 1 juli i år och tidigare i ABM-utvikling. Han arbetar med biblioteksutveckling generellt och sysslar speciellt med bibliotek somarena för lärande, kompetensutveckling och internationellt samarbete.

2 kommentarer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.