Till Thente-dabatten

Jag var inte på seminariet ”Sociala medier och bibliotek” på bokmässan, så jag ska väl inte kommentera vad som sas eller inte. Och borde heller inte kommentera Jonas Thentes krönika i DN om folkbiblioteken och nätet. Dessutom har många andra redan gjort det.

Men ett par reflektioner:

Frida Carlgren och Charlotta Ekman presenterade sin BIVIL-uppsats ”Det älskade biblioteket – en diskursanalys om debatten kring Malmö stadsbiblioteks visioner” i Svensk Biblioteksförenings hörna på mässan.

Författarna menar att debatten om Malmö stadsbiblioteks utvecklingsarbete inte är en unik företeelse utan något som ingår i en större diskussion om bibliotekets roll. En diskussion som förts  sedan folkbiblioteken etablerades. ”Detta visar på att folkbiblioteket inte är något som står fast oberoende av yttre påverkan utan att dess verksamhet berörs av samhällsutvecklingen i övrigt.”

De menar att det fanns två förhållningssätt i debatten; bevarande kontra förändring. Och det är bibliotekspersonalen som står för förändringsdiskursen. En slutsats som dras:

”Om allmänheten har andra förväntningar på folkbiblioteket än beslutsfattarna kan det uppstå en konflikt som innebär att biblioteket förlorar besökare då dess verksamhet inte motsvarar användarnas förväntningar. Biblioteket behöver därför finna ett sätt att förhålla sig till båda diskurserna för att kunna utvecklas och förnyas utan att förlora användarnas förtroende.”

Såväl Thente-debatten som Darling Library-debatten har dominerats av ett samtal mellan ett kulturetablissemang av författare och journalister som debatterat med bibliotekarier. En hyggligt exklusiv klubb som inte nödvändigtvis inte själva är biblioteksanvändare, iaf inte som ”allmänhet”.
I de fall allmänheten beskriver sina förväntningar på biblioteken blir det mer intressant, tex i utvecklingsinriktade fokusgrupper och i besöksenkäter.
Jag tror inte att allmänhetens förtroende för folkbiblioteken försvinner om biblioteket erbjuder e-böcker, videospel eller om det finns på Facebook. Snarare tvärtom. Jag tror heller inte allmänhetens förtroende minskar om biblioteken aktivt håller på med ”book stock management” och medieplanering.  Bibliotekspersonalen är ju proffs på det – och på förvärv, för den delen också. Som många andra påpekat finns det en falsk motsättning här: Biblioteken behöver faktiskt inte välja bort pappersböcker bara för att det finns nya medier och informations- och kunskapskanaler.

Däremot finns det ett konstant hot mot bibliotekens utbud och tjänster med tanke på ett förändrat medielandskap och allmänhetens förändrade mediekonsumtion. ” Den tunna linjen mellan boken och internet håller på att försvinna” säger t ex Hugh McGuire i O’Reilly Radar (min kursiv):

”We are a long, long way from publishers thinking of themselves as API providers — as the Application Programming Interface for the books they publish. But we’ve seen countless times that value grows when data is opened up (sometimes selectively) to the world. That’s really what the Internet is for; and that is where book publishing is going. Eventually.

I don’t know exactly what an API for books would look like, nor do I know exactly what it means.

I don’t know what smart things people will start to do when books are truly of the Internet.

But I do know that it will happen, and the ”Future of Publishing” has something to do with this. The current world of ebooks is just a transition to a digitally connected book publishing ecosystem that won’t look anything like the book world we live in now.”

Den här förändringen har med folkbibliotekens uppdrag att göra oavsett om man är bevarare eller förändrare. Vi som har möjlighet att påverka kan välja om biblioteken ska finnas som aktiva aktörer i samhället eller om vi är arkiv för en daterad kommunikationsteknik.
Det viktigaste betydelsebärande elementet i ”folkbibliotek” är ordet ”folk”, iaf som vi känner dem i Skandinavien. ”Vi bygger inte nya bibliotek för böcker, utan för människor”, sa Helsingfors Stadsbibliotekarie Maija Berntson i Bibliotekspressen 2008. Det stämmer fortfarande.

12 kommentarer

 1. Mycket bra! Det blir skevt när kulturjournalister och bibliotekarier diskuterar bibliotek. Journalisterna/skribenterna är färgade av sin bakgrund och framhåller sin barndoms bibliotek som förebilden. Precis som du skriver är det allmänheten som borde tillfrågas och som tillsammans med bibliotekspersonalen kan skapa visionen om det framtida biblioteket och vad ett bibliotek egentligen är.

 2. Klok som alltid Peter. Och varför en så klok person som du borde avstå från att kommentera artikeln i fråga (om du nu skulle vilja kommentera den) förstår jag inte, den behöver man inte ha varit närvarande på mässan för att ta del av?

 3. Jag tror att vi bör tänka på liknande sätt inför många av våra företeelser, bl a Fråga biblioteket. Dvs att man bör förhålla sig både till användares förväntningar om kontinuitet och till bibliotekens behov av att vara med i sin samtid.

 4. Man kan ju också fundera på hur en diskussion mellan bevarare och förändrare är inom journalistiken.
  Varför ska en dagstidning finnas på internet? Det är ju papperet och trycksvärtan i tidningen som garanterar innehållet, eller hur? Dessutom passar tabloidformat bara för lättare kvällstidningar och enklare läsning!
  Och så undrar man varför antalet prenumeranter stadigt minskar.

 5. Mycket bra reflekterat, vill bara poängtera att debatten inte enbart skulle handla om folkbibliotek utan bibliotek i allmänhet. Intressanta ord av Hugh McGuire i O’Reilly Radar, tål att tänkas mer kring de.

 6. Cecilia, att debatten skulle handla om bibliotek i allmänhet gör det än mer intressant. Då är det mer tankekonstruktionen ”bibliotek” som det handlar om. Biblioteket som metafor.
  Och det är just det som är det intressanta: KB har ett helt annat (bevarande) uppdrag än ditt eget folkbibliotek. KB:s uppdrag är, enligt min uppfattning, inte att tillgängliggöra samlingarna – utan snarare att skydda dem (från sin ägare, medborgarna).
  Detta gör att bibliotekspersonalen på de olika bibliotekstyperna behöver utveckla olika kompetenser. Folkbibliotek kanske inte längre behöver kunna katalogisering – men däremot visa ett gott värdskap.

 7. Ett nyanserat och välbehövligt inlägg! Ett förtydligande bara: Frida Carlgren och Charlotta Ekman skrev sin masteruppsats vid ABM-programmet med inriktning mot b&i. Det är efterföljaren till BIVIL.

  Jag vill också tipsa om Åse Hedenmarks avhandling ”Det föreställda folkbiblioteket” där hon just utforskar biblioteksdebatter. Bl a konstaterar hon att det främst är författare som hörs i den debatten.

 8. Diskussionen om bibliotekets roll är viktig och handlar naturligtvis om mer än gallring och Facebook. Den närmaste tiden är viktig för bibliotekens framtid, det är skrämmande att vi relativt passivt låtit en arkivmyndighet ta över ansvaret för biblioteken. Biblioteken bör inte ödsla kraft på diskussioner med författare och journalister, utan på diskussioner mellan förändrare och bevarare inom vår egen kår och naturligtvis med våra skattebetalande kommuninvånare. Vad ska skattepengarna gå till? Gör vi mest nytta genom att sitta på vår kammare och katalogisera? Eller gör vi mest nytta med att finnas tillgängliga, arbeta uppsökande och bjuda in kommuninvånarna själva? Hur hanterar vi motsättningarna inom kåren och hur ska vi göra för att möjliggöra diskussionerna mellan bibliotekarierna? Här har kanske länsbiblioteken en viktig roll? Problemet måste luftas, komma upp till ytan och genomlidas så att vi kan gå vidare och också ha en någorlunda samsyn utåt. Är en nationell biblioteksplan lösningen ? Och vem gör den då, KB? På vårt bibliotek har vi svårt att se motsättningarna mellan verksamheterna och arbetssätten. Vi finns där våra låntagare och andra kommuninvånare i vår stora glesbygdskommun är och det innebär att vi värdesätter digitalt arbete lika mycket som fysiskt. Det fysiska arbetet sker lika mycket utanför huset som i. Vid nyrekryteringar har vi chefer en viktig uppgift om vi vill vara med och påverka bibliotekets roll i framtiden, de vi anställer är inte bara bibliotekets ansikte utåt utan också de som kan bidra till att förändra bilden av biblioteken, vilket ju uppenbart är nödvändigt! Hoppas bara att det finns fler förändrare än bevarare bland cheferna…

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.