Rapporten om unga svenskar på nätet är klar

Nu kan man ladda ner WII:s rapport om unga svenskars internetanvändning som jag skrev om härom veckan. Författare är Olle Findahl, sammanfattningsvis kommer han fram till följande

 • Internet ett naturligt inslag i småbarnens uppväxtmiljö
  Eftersom datorer och Internet finns i förskolebarnens hemmiljö blir de snabbt bekanta med Internet. De yngre har idag tidigt, redan i förskoleåldern, börjat använda Internet men deras användning är begränsad fram till dess att de börjar skolan. Den ålder då hälften av årsgruppen har bekantat sig med Internet har idag krupit ner mot fyra år. Många bekantar sig med Internet redan i treårsåldern.
 • Allt yngre internetanvändare
  Det innebär att nybörjaråldern, här mätt som 50 procent internetanvändare i en åldersgrupp, sjunkit med ett år för varje år som gått. På nio år, från år 2000 till år 2009, har nybörjaråldern på detta sätt sjunkit från 13 till 4 år.
 • Spel och video bland de yngsta
  Videosnuttar och enkla spel utgör barns första kontakter med innehållet på Internet. I takt med att de växer och utvecklas till läsande och skrivande varelser, börjar skolan, får nya vänner, kommer i puberteten, får egna intressen, sugs in i populärkulturen o.s.v., förändras också deras användning av Internet.
 • Föräldrarnas utbildning har betydelse under förskoleåren
  Föräldrarnas utbildningsnivå har betydelse för förskolebarnen. Det är betydligt vanligare bland välutbildade föräldrar att deras barn börjar använda Internet tidigt även om Internet finns att tillgå i de flesta familjer. Det är också de välutbildades barn som tidigare blir vardagsanvändare av Internet. Särskilt i skolstarten skiljer sig barnens Interneterfarenheter åt beroende på deras familjeförhållanden. Barn till välutbildade föräldrar kommer till skolan väl förberedda för att använda Internet, medan många barn till mindre välutbildade föräldrar börjar skolan utan större erfarenheter av Internet.
 • Kommunikation och sociala nätverk i skolåldern
  Ungdomarna i åldern 12–13 år utnyttjar i första hand Internet för kommunikation och underhållning. De använder sig dagligen av sms, e-post och instant messaging. De spelar också ofta spel liksom lyssnar på musik och ser på video. De nyttjar även Internet för kunskapsinhämtning.
 • Ökad mångfald och aktivitet i tonåren
  I takt med att tonåringarna lägger ned allt mer tid på Internet ju äldre de blir ökar också mångfalden i deras användning. Intresset för nyheter, samhällsinformation, e-handel, Internet som praktiskt hjälpmedel och faktakoll ökar. När det gäller att använda Internet för kunskap och fakta tycks ett ökat nyttjande av Internet ske vid 14–15 års ålder.
 • Pojkar och unga män spelar upp i 20-årsåldern
  Enkla spel på Internet utgör en dominerande aktivitet fram till 7–8 årsåldern då barnen börjar skolan. Flickornas spelande minskar och ersätts av andra aktiviteter redan i 10-årsåldern. Hos pojkar däremot ingår det dagliga spelandet som en dominerande aktivitet genom hela tonårstiden och två av tre pojkar spelar åtminstone 1–3 gånger i veckan ända tills de kommer upp i 20-årsåldern.
 • Daglig instant messaging hos de flesta tonåringar
  Att ”messa” till sina kompisar utgör den viktigaste kommunikationskanalen upp till 15 år, då instant messaging (IM) kompletteras med e-posten. Nästan alla i de yngre åldrarna använder IM, och man gör det ofta. Det ingår i de flestas vardagsanvändande. Däremot är inte många äldre över 45 år bekanta med detta sätt att kommunicera. De har vant sig vid e-posten. De yngre använder både och.
 • Tre av fyra är medlemmar i sociala nätverk
  Bland 12–15-åringarna är flickorna de mest aktiva i de sociala nätverken. Två av tre är flickor och Bilddagboken, där man laddar upp egna bilder, är populärast. Ännu vanligare är det att vara medlem i en webbgemenskap bland de lite äldre ungdomarna i åldern 16 till 25 år, då främst Facebook. Hälften av dem besöker sin community dagligen. Skillnaderna mellan unga män och kvinnor är små.
 • De nära vännerna dominerar i alla ungdomars kommunikation
  Instant messaging riktar sig i huvudsak till de nära vännerna, men även när det gäller bloggar och e-post är det de nära vännerna som helt dominerar kommunikationen via Internet.
 • Skillnader mellan pojkar och flickor uppstår i mellanstadiet
  Några skillnader mellan pojkars och flickors medieanvändning existerar inte i förskoleåldern. Flickorna och pojkarna gör samma saker: spelar spel, ser på video och chattar. Men vid 10–11 årsåldern börjar pojkars och flickors olika intressen göra sig gällande. Flickorna söker upp webbplatser med hästar eller mode och klippdockor, medan en del pojkar intresserar sig för spel som World of Warcraft eller sport eller handelsplatser som Blocket. Till en början skiljer sig inte heller tiden som ägnas åt Internet åt mellan pojkar och flickor. Det är först vid 11-årsåldern som tiderna för en del pojkar drar iväg när de börjar ett mer intensivt spelande.
 • Kvinnor bloggar och laddar upp foton
  De unga kvinnorna är mer aktiva och börjar tidigare än pojkarna. Redan i 12–13-årsåldern skriver var femte flicka på en blogg och majoriteten skriver på den åtminstone någon gång varje vecka. Andelen ökar inte men intensiteten ökar och kring 20-årsåldern är mer än hälften dagliga bloggare. Till dessa kommer sedan de som tidigare skrivit på en blogg, men inte gör det längre. Det sammanlagda resultatet blir att fyra av tio unga kvinnor skriver eller har skrivit en egen blogg. Det är 69 procent som läser andras bloggar.
 • Ungdomar står bakom merparten av det användargenererade innehållet
  Under senare år har innehållet på nätet i allt större utsträckning producerats av användarna själva. Här är det de unga som dominerar. 73 procent av de som lägger upp videos på nätet är yngre än 25 år och 65 procent av bloggarna är under 25 år. Detsamma gäller 60 procent av alla medlemmar i sociala nätverk och 54 procent av de som laddar upp digitala bilder. Höjer vi åldersgränsen till 35 år finner vi att omkring 80 procent av det användargenererade innehållet produceras av de som är yngre än 35 år. Mest aktiva på de sociala webbplatserna är kvinnor i de övre tonåren. Två av tre av dem bidrar med innehåll åtminstone någon/några gånger i veckan.
 • Män, unga som gamla, gillar nya tekniska prylar
  På frågan om man tycker om att testa nya tekniska prylar svarar många fler män än kvinnor ”ja”. Det var också männen som var mest aktiva vid Internets utveckling och användning till en början. Bland dagens ungdomar lever fortfarande denna skillnad, i synen på ny teknik, mellan män och kvinnor kvar. Men vi kan här också konstatera att tre av fyra kvinnor anser sig klara av att installera nya program, ladda ner musik och installera nya tillbehör. Vi får gå till lite mer komplicerade operationer, som att installera ett nytt operativsystem eller ett nätverk för att upptäcka stora skillnader mellan män och kvinnor. Det är samtidigt operationer som många män också har problem att utföra.
 • Unga män upplever sig mer kompetenta
  Tydligt är att de unga männen (16–25 år) enligt sig själva har en större teknisk kompetens än andra, inklusive föräldrar, och att de också uppskattar sin egen allmänna kompetens som hög.
 • Små skillnader i Internetkompetens mellan föräldrar och ungdomar
  När det gäller att arbeta med olika datorprogram är skillnaderna små mellan olika åldersgrupper och mellan ungdomar och föräldrar. Sammantaget visar detta att skillnaderna mellan föräldrar och ungdomar i Internetkompetens i de flesta fall är ganska små, med ett undantag som gäller pojkarna i de övre tonåren, som upplever sig mer tekniskt kompetenta. När det gäller förskolebarn och yngre skolbarn är föräldrarna fortfarande de som vet mest.
 • Visst samband mellan internetanvändning och andra fritidsaktiviteter
  Ser vi först på sambandet med andra medieaktiviteter finns det ett positivt samband mellan internetanvändning och musiklyssnande och tv-tittande. De som ägnar mycket tid åt Internet tenderar också att ägna mycket tid åt att lyssna på musik och se på tv. Ett samband är negativt. Det gäller bokläsning. Ju mer tid man ägnar åt Internet desto färre böcker läser man (min kursiv). Det gäller främst unga kvinnor. Ett annat negativt samband föreligger bland pojkarna mellan Internet och motion. Ju mer tid man ägnar åt Internet desto mindre idrottar och motionerar man. Men det kan också vara så att de som motionerar lite ägnar mer tid åt Internet.
 • Problem uppstår hos en del av de extrema användarna
  Två av tre ungdomar upplever att de ibland tillbringar för mycket tid med Internet. Men endast hos några få procent ställer detta till mer allvarliga problem, som att de kommer i diskussion med sin familj om att de ägnar för mycket tid åt Internet, att de känner sig oroliga och deppiga när de inte kan vara online, att de glömmer bort att äta och sova. Deras tid i hemmet med Internet uppgår till flera timmar dagligen och medeltalet är 30 timmar i veckan, d.v.s. omkring 4 timmar om dagen. Några är uppe i en daglig Internettid på 6 timmar eller mer. Musik och spel utgör en väsentlig del av deras Internetaktiviteter. Men det finns inget enkelt mönster som karakteriserar de internetanvändare som upplever problem med sin användning av Internet. Den enda gemensamma nämnaren är att de ägnar mycket tid åt Internet.

4 kommentarer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.