Wikipedias fel och brister – något för biblioteken?

Krister Hansson meddelar via Biblioteksbloggen att Regionbibliotek Stockholm har låtit Einar Spetz göra en förstudie om den svenska utvåvan av Wikipedia.

Jag anar redan i titeln ”Wikipedias fel och brister” en tankegång att ”information tryckt och på papper” är bättre än ”digital information på en bildskärm.
Skulle någon i vår branch öht tänka sig göra en förstudie om ”Nationalencyklopedins fel och brister”???

Förstudien är ändå intressant och försöker beskriva ett nätuppslagverk och dess användning och brukarnas attityder.

En slutsats som Spetz drar är ”…ett kvalitativt gediget innehåll på Wikipedia kan betraktas som en angelägenhet för biblioteken, kanske särskilt för bibliotek i utbildningssektorn.” Förstudien ger förslag till en rad projekt för bibliotek:

 • Förbättra kvaliteten av innehållet i artiklarna som ingår i Wikipedias kvalitetsgranskningslistor.
 • Skriva nya artiklar eller utöka befintliga artiklar med utgångspunkt från Biblist och Skolbiblist.
 • Skriva och redigera artiklar utifrån frågor som har riktas till referenstjänsten Fråga biblioteket
 • Folkbiblioteken kan i samarbete med föreningar skriva och redigera artiklar av lokalhistorisk art
 • Strukturera, det vill säga bestämma och ordna Wikipedias kategorier eller att ordna listor på den svenska språkversionen
 • Skriva och redigera presentationer av svenska författare, till stöd för länkningen från Libris katalogposter till den svenska språkversionen av Wikipedia.
 • Verifiera, det vill säga minimera antalet artiklar som inte har styrkts med angivna, pålitliga källor
 • Arbeta med frågor som rör saklighet
 • Utveckla Wikipedia:Gymnasiebiblioteksprojektet som en mötesplats på Wikipedia.

En del förslag är bra, kopplingen till lokalhistoria är självklar, samtidigt som man måste vara medveten om att det finns andra wiki-verktyg än wikipedia.
Själv tycker jag annars att den nationella Fråga biblioteket-tjänsten gott kunde utvecklas till att kvalitetssäkra svenska Wikipedia. Interaktiviteten med allmänheten, andra experter och redaktörer skulle öka.  Det skulle innebära en ökad ödmjukhet inför det faktum att biblioteken inte alltid har svaren, men kan vara duktiga på, att tillsammans med frågeställaren och andra experter, hitta svaren. Svar som sen blir en del av en kunskapsmängd som delas. Som det är nu så går det inte att ta del av tidigare frågor som ställts eller kommentera svaren, om man skulle ha ett bättre svar.

Erik Hörstadius om Wikipedia i DN-artikel.

Vladimir Nemeshajmer och Karin Stjärne Nordqvist: I mötet mellan tradition och förändring : Om Wikipedia som encyklopedi (Bivil magisteuppsats)

Leo Lundberg: Uppslagsverkens diskursordning. En diskursanalytisk studie av Nationalencyklopedin och Wikipedia
D-uppsats, Biblioteks- & Informationsvetenskap, Uppsala Universitet

Kvalitetsarbete i Wikipedia


Henrik Johansson och Johan Stiel: Kognitiv auktoritet och Wikipedia – En analys av gymnasieelevers källkritiska granskning av Wikipedia (BHS 2008)

2 comments

 1. Jag kommenterar gärna, Peter. Det su skriver är bra och klokt. Wikipedia är sketabra, men man måste kunna sin källkritik. Bra är också att Wikipedia talar om när något är osäkert, inte tillräckligt uppbackat av referenser. Engelska varianten är suverän i det sammahanget, kanske för att den finns i en betydligt större vetekskaplig kontext. I min själ äslkar jag Wikipediaiden, en demokratiskt encyklopedi i tiden! Kram grabben, stå på dejj!

 2. Ett år senare meddelar Biblioteksbloggen: Gymnasiebibliotekarie Einar Spetz har följt upp förra årets undersökning av elevers syn och användning av Wikipedia med att titta på lärarna och Wikipedia. I elevundersökningen framkom att eleverna trodde att lärarna var väldigt skeptiska till att använda och skriva i Wikipedia. I lärarundersökningen framkommer att lärarna är mer positiva än vad eleverna trodde: http://www.regionbiblioteket.se/upload/_Dokument/Wikipedia%202.pdf

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.