100+ länkar

Över 100 av de mest intressanta länkarna inom tio områden som har bäring på biblioteksutveckling, just nu.
Ordningen är slumpmässig och subjektiv. 

Områden att förhålla sig till: Globala utmaningar, Demografi, Digitaliseringen och medieutvecklingen, Migration och språklig mångfald, Livslångt lärande, Open Science, Skola och skolbibliotek, Hälsa, Bibliotekens digitala infrastruktur och Upphovsrätt.

Tänk på att länkar är färskvara! Kommentera gärna om någon av länkarna är döda så kanske jag fixar det på något sätt

Saknar du någon favorit? Kommentera gärna!

 1. NMC Horizon Report
  – är ett initiativ av New Media Consortium (NMC) med syfte att kartlägga ny teknik för undervisning och lärande. Rapporten ska hjälpa lärare och kunskapsledare över hela världen att bygga vidare på de innovationer som sker på deras institutioner genom att hjälp med forskning och analys. NMC publicerar flera rapporter på nätet med detaljerade trender i användningen av teknik i undervisningen. De lämnar också en årlig rapport om bibliotektrender för främst akademiska bibliotek (2017 års rapport finns här).
 2. Pew Internet & American Life Project – Libraries – Publications
  Pew Research Center är en opartisk, amerikansk ”fact tank”, som ger information om sociala frågor, den allmänna opinionen, och demografiska trender som formar USA och världen. Pew genomför opinionsundersökningar, demografisk forskning, analyserar innehållet i media och genomför även empirisk samhällsforskning. Naturligtvis intresserad de sig för bibliotek också!
 3. ALA Top Tech Trends
  The Library and Information Technology Association (LITA) är en underavdelning av ALA, den amerikanska biblioteksorganisationen, ALA. LITA tittar närmare på de tekniska trender som gäller just nu (TTT). Det som de hittar summeras på ALA:s olika konferenser. I vänsterspalten kan du botanisera runt!
 4. Center for the Future of Libraries Trends
  ALAs framtidsspaning är ett lämpligt ställe att börja på för den som är intresserad av vilka aktuella trender som har påverkan på biblioteksverksamhet från drönare till urbanisering.
 5. Manual for the Future of Librarianship
  ALAs manual innehåller en hel del läsning för den som är intresserad av hur tankarna går när det handlar om biblioteksutveckling.
 6. IFLA Trend Report
  Internationella biblioteksfederationen, IFLA, har en utmärkt genomgång över relevanta och aktuella metatrender för biblioteken. En uppföljning kom häromåret. Rapporten finns också översatt till svenska.
 7. Next Library
  En av de mest spännande och innovativa bibliotekskonferenserna som du kan åka på. Har inträffat i Aarhus vartannat år sen 2009. Den brukar bli utsåld så det gäller att hänga på låset när biljetterna släpps.
 8. Internet Librarian International
  ”ILI remains Europe’s friendliest forum for exchanging ideas, learning new skills, hearing about new tools and tech, making unexpected connections, discovering practical solutions, and exploring new and interesting approaches – helping you make a difference to your organization, clients and communities.” Det finns naturligtvis fler liknande internationella årligen återkommande konferenser med liknande tema (Computers in Libraries, och systerkonferensen, den amerikanska varianten av ILI: Internet Librarian)
 9. The Conference
  är en årligen återkommande, just det, konferens arrangerad av den Malmöbaserade innovationsplattfomen och kunskapsgeneratorn Media Evolution. Den årliga konferensen lyfter det som är aktuellt i gränssnitten mellan media, kultur, design och teknik. Så nära TED Talks du kan komma i norra Europa.
 10. Gemma John Designing Libraries
  ”The aim of my project is to gather knowledge about the vision for public libraries in North America and Europe in light of the impact of new technology that challenges the need for physical books yet highlights the continued need for neutral community spaces.  I will establish how this vision is being realised by architects and interior designers in the construction of new library buildings, extensions, and refurbishment projects, and critically evaluate the success of their designs by examining how buildings are actually being used in practice.”
  Inte att förväxla med #37.
 11. OCLC
  är en internationell medlemsorganisation för olika typer av bibliotek: ”OCLC is a global library cooperative that provides shared technology services, original research and community programs for its membership and the library community at large. We are librarians, technologists, researchers, pioneers, leaders and learners. With thousands of library members in more than 100 countries, we come together as OCLC to make information more accessible and more useful.”
  På deras webb kan du hitta mycket intressant och uppbyggligt. Även om du inte är intresserad av de produkter som OCLC tar fram, finns en intressant blogg som du kan följa, om du är intresserad av biblioteksutveckling. OCLC medverkar i olika verksamhetsutvecklingsprojekt för bibliotek.
 12. TED Talks Libraries
  Ni känner säkert till företeelsen TED Talks (jag brukar kalla det för Folkbildning 2.0), där världens skarpaste hjärnor presenterar forskning, idéer och tankar på max 20 minuter. Naturligt finns det många som har pratat om bibliotek, bibliotekarier och biblioteksutveckling också.
 13. Europeana
  är en gemensam europeisk söktjänst vars mål är att göra Europas kulturella och vetenskapliga arv tillgängligt för allmänheten på internet. I september 2016 fanns 54 miljoner objekt (bilder, texter, ljud och video) tillgängliga via Europeanas portal från cirka 3 500 europeiska institutioner. Sverige är en av de största leverantörerna av data till Europeana. Riksantikvarieämbetets K-samsök är den viktigaste källan för bidrag från oss.
 14. Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling 
  är ett forum för forskning inom informationsvetenskap och kulturförmedling över sektorergränser, institutioner, ämnen och teorier.  Tidskriften utgår från forskningen vid danska Det Informationsvidenskabelige Akademi och andra nordiska universitet. Den innehåller informationsvetenskapliga artiklar i ett tvärvetenskapligt spektrum mellan information, kommunikation och kultur. Ämnena rör sig inom  områden som digitalisering, medier, kultursociologi, informationsarkitektur, litteraturförmedling.
 15. EDUCASE
  är en ideell organisation vars uppdrag är att främja högre utbildning genom användning av informationsteknik. ll organisationen hör The EDUCAUSE Library där den intresserade kan få information om aktuella ämnen och forskning som stöder användning av teknik inom högre utbildning.
 16. Thomas Frey
  är en framtidsforskare som emellanåt intresserar sig för hur bibliotek förändras. Bland annat har han beskrivit vad som kan erbjudas i framtidens bibliotek. I ett anat inlägg skrev han välgörande omskakande: ”Libraries are not about books. In fact, they were never about books” – men sen gäller det att läsa vidare för att förstå sammanhanget.
 17.  Weave – Journal of Library User Experience
  Lite under radarn finns den här intressanta webbtidskriften om användarvänlighet på bibliotek av olika slag.
 18. Regionbibliotek Stockholms skriftserie.
  Det finns en del aktörer på det Svenska folkbiblioteksfältet som med regelbundenhet ger ut idéskrifter av olika slag. Naturligtvis är Svensk Biblioteksförening en viktig sådan, även om organisationens lobbyuppdrag emellanåt skiner igenom i deras rapporter. BTJ Förlag har också utgivning av hög kvalitet. Men  jag vill lyfta fram Regionbibliotek Stockholm, som sedan flera år tillbaka ger ut en skriftserie till stöd för verksamhetsutvecklingen för folkbibliotek – inte bara i det egna länet – utan i hela landet. Naturligtvis finns det fler regionala biblioteksverksamheter som ger ut facklitteratur på det här sättet, men inte så konsekvent och med så hög kvalitet. Internationella motsvarigheter är till exempel ALAs utgivning av uppbyggelselitteratur  eller det engelska förlaget Facet Publishing.
 19. Slots- og Kulturstyrelsen  Biblioteker
  Jag brukar bestämt hävda att det som sker i Danmark kommer förr eller senare hit också, oavsett om det handlar om den 9-piggade krattan, folkhögskolor, kriminella MC-gäng, främlingsfientliga politiska rörelser eller för den delen meröppna bibliotek. Så, om du vill ha koll på nästa bibliotekstrend kan det vara en god idé att kolla av vad som sker i vårt södra grannland. Och det här är en bra startpunkt. Inte minst är deras sajt för folkbiblioteksutveckling Modelprogram for folkebiblioteker värdefull. Här kan de som vill utveckla sina folkbibliotek få inspiration med olika cases att fördjupa sig i.
 20. Martzoukou & Elliot: The Development of Digital Literacy and Inclusion Skills of Public Libraries (Communication in Information Literacy 10(1) 2016
  En undersökning om amerikanska folkbibliotekarier är förberedda för att engagera lokalsamhället i området digital kompetens och inkludering – i stort det som kommer att hända i Sverige. Undersökningen visar att de amerikanska kollegorna identifierar ett antal kunskapsklyftor mellan vad som lärdes ut på utbildningarna och det som behövs på arbetsplatserna, biblioteken. Klyftorna handlade främst om e-böcker, PC-hantering, sociala media och kommunikation.
 21. Chris Weller: Libraries of the future are going to change in some unexpected ways (Business Insider)
  Framtidsvisioner är antingen roliga eller frustrerande att läsa. De rör sig mellan Science Fiction och dystopier. Chris Weller har intervjuat David Pescovitz från  Institute for the Future. Han menar att om 50 år kommer biblioteken att vara redo att bli allt-i-ett utrymmen för lärande, konsumtion, delande, skapande och upplevelser genom att enorma databanker kommer att tillåta människor att ”låna” helt nya verkligheter, oavsett om det är skala ner Mount Everest eller att leva en eftermiddag som en hund.
 22. Biblioteksstatistik
  KB är statistikansvarig myndighet för den officiella biblioteksstatistiken. Utifrån publicerad data finns möjligheten att ta fram verksamhetsrapporter för biblioteksverksamheten för alla offentligt finansierade bibliotekstyper för hela landet. Det är ett nödvändigt verktyg för verksamhetsansvariga, bibliotekschefer och politiker som vill förstå vad som sker på de svenska biblioteken. Årliga rapporter och annan statistikinfo finns här. En hel del finns också att hämta från KB:s webbsida för utredningar och rapporter. Motsvarande statistik för Danmark.
 23. Integrating the Library in the Life of the User: An Annotated Bibliography of Practical Ideas
  För den som vill fördjupa sig i ett synsätt där biblioteket engagerar sig i sina användares liv och välbefinnande på ett proaktivt sätt finns en spännande litteraturlista att förkovra sig i. Den utgår från det arbete som OCLC (nr 11) tidigare gjort. The Library in the Life of the User:Engaging with People Where They Live and Learn och Shaping the Library to the Life of the User: Adapting, Empowering, Partnering, Engaging (se 39)
 24. Koh & Abbas: Competencies Needed to Provide Teen Library Services of the Future: A Survey of Professionals in Learning Labs and Makerspaces (The Journal of Research on Libraries and Young Adults Volume 7, No. 2: June 2016)
  Vilka kompetenser behövs i framtidens ungdomsbibliotek? Tekniska färdigheter, vilja att lära nytta och sociala kompetens och god kommunikationsförmåga!
 25. R. David Lankes
  OK, det här är det närmaste en levande biblioteksguru du kan komma. Här kan du få information om hans böcker och föreläsningar. Se också #109 nedan.
 26. Design Thinking for Libraries – A Tool Kit For Patron-Centered Design
  IDEO och Bill and Melinda Gates Foundation har tagit fram en verktygslåda för bibliotek som vill jobba med medarbetarnas och besökarnas kreativa potential för verksamhetsutveckling.
 27. Library Leadership for the Digital Age”
  Deanna Marcum är kopplad till ITHAKA – ett amerikanskt företag som bl a jobbar med service till olika bibliotekstyper t ex biblioteksdatabaser för fr a forskningsbibliotek.
 28. Library Stories
  New York Public Library vill inspirera sina användare till livslångt lärande, det vill säga öka individernas kunskaper och samtidigt stärka samhället. Biblioteket påverkar livet för tusentals New York-bor varje dag och varje interaktion skapar en berättelse. NYPL samlar berättelserna på YouTube.
 29. After Access: Libraries & Digital Empowerment – Building Digitally Inclusive Communities
  Amerikanska ALA har tittat på bibliotekens strategier för att jobba med digitalisering.
 30. Aspen Institute:  Dialogue on Public Libraries
  The Aspen Institute är ett opartiskt forum för värdebaserat ledarskap och idéutbyte.  I samarbete med Bill & Melinda Gates Foundation arbetar de med att ge stöd till folkbibliotek för att a sig an de utmaningar som finns i det digitala samhället. De har tagit fram en rapport om utveckling av folkbibliotek ”Rising to the Challange: Re-Envisioning Public Libraries” och en handlingsguide ”Action Guide for Re-Envisioning Your Public Library” – för den som vill jobba praktiskt med biblioteksutvecklingsarbete utifrån rapporten.
 31. Euopeisk Deklaration om ALLAS rätt till läs- och skrivförmåga
  Det här dokumentet borde rimligen vara ett av flera styrdokument för folk och skolbibliotek. Den svenska översättningen finns här.
 32. Arkitekturell alignment
  I sin magisteruppsats ställer Anna Larsson frågan ”Hur väl främjar bibliotekens samverkansarkitekturer samhällets kunskapsutveckling?”.
  -Den här uppsatsen skrev jag därför att jag vill titta närmare på de olika typer av söksystem för vetenskapligt material som finns på marknaden idag, säger Anna. Jag ville se hur väl de stödjer bibliotekens efterfrågan på informationsresurser och dess förmåga och resurser att uppfylla denna efterfrågan. Jag ville även titta närmare på hur de påverkar användarnas behov av och förmåga att utföra meningsfulla informationsrelaterade handlingar.
  Arkitekturell alignment förutsätter att de ingående parterna är någotsånär jämnstarka. Så var det inte i de undersökta casen. I casen hade innehållsleverantörerna övertaget vilket ledde till en obalanserad relation som i sin tur påverkar den utbildning och forskning som bedrivs vid universiteten och de informationsrelaterade handlingar som hör dit samt att i ett längre perspektiv främja samhällets kunskapsutveckling på ett negativt sätt. Samverkansarkitekturerna som var tänkta att stödja biblioteken, deras verksamhet, användare och huvudmän stödjer istället snarare externa vinstdrivande aktörers affärsmodeller och lönsamhet.
 33. Open Library of Humanities (OLH)
  Open Library of Humanities erbjuder open access-publicering för tidskrifter inom humaniora, med målsättningen att i framtiden även omfatta publicering av böcker. Till skillnad från de flesta open access-lösningar, där författarna betalar en publiceringsavgift, finansierar Open Library of Humanities verksamheten i stället med bidrag från bibliotek och forskningsfinansiärer, varav Riksbankens Jubileumsfond är en.
 34. IFLA:s riktlinjer för kontinuerlig professionell utveckling – principer och best practice
  En av de starkaste drivkrafterna för förändringar i omvärlden är digitaliseringen. Det gör att biblioteken har ett stort behov av förändring och utveckling. Även om IFLA:s riktlinjer är skrivna i ett internationellt sammanhang så lär de ha bäring på framtiden bibliotek i olika kategorier även i Sverige. Se också #96 om kompetenser.
 35. IIS Internetguider
  Internetstiftelsen i Sverige, IIS är en oberoende allmännyttig organisation som verkar för en positiv utveckling av internet i Sverige vars internetguider handlar om allt från internet of things (sakernas internet), digitalt källskydd, källkritik, ungas integritet på internet, algoritmer och mycket mer.
 36. Statens Medieråd är ett exempel på en statlig myndighet som har en intressant och spännande utgivning av analyser, rapporter, best practice och goda råd till såväl skolor, bibliotek och allmänhet. Just medierådet har en speciell satsning på medie- och informationskunnighet (MIK) med primärt unga människor som målgrupp – som just därför alla kan ta del av.
 37. Designing Libraries
  Är en engelsk sajt för den som är intresserad av gränssnittet mellan biblioteksdesign och innovation.”Designing Libraries has an international perspective, with examples of practice from around the world. Designing Libraries also acts as a guide to products and services, innovation and development in the industries that partner with libraries in the areas of architecture, interior design, technology, media and consultancy.”
  Inte att förväxla med #10.
 38. Libraries shaping the future: good practice toolkit
  En engelsk guide till goda exempel på biblioteksutveckling för biblioteksansvariga.
 39. Shaping the Library to the Life of the User: Adapting, Empowering, Partnering, Engaging
  Ytterligare en idéskrift från OCLC. Fokus ligger fr a på forskningsbibliotek, men metoderna upplever jag ha intresse för verksamhetsutveckling för bibliotek i allmänhet. Det handlar om på vilka sätt som bibliotek kan ge ett än mer meningsfullt stöd till samhället genom att utgå från vad studenter, forskare och andra biblioteksanvändare verkligen gör. Det handlar om att biblioteket använder sig av etnografiska metoder för att förstå hur användarna beter sig.
 40. Folkbibliotekets förändring i det digitala samhället Relevanta faktorer att ta hänsyn till vid skapandet av en IS/IT-strategi för bibliotek
  Linn Jalakas och Anna Jansson identifierat relevanta faktorer att ta hänsyn till vid skapandet av strategier för informationssystem och IT för folkbibliotek. Alltfler kommuner har inlett ett aktivt strategiskt arbete för att biblioteken ska hänga med i den tekniska utvecklingen. Denna uppsats identifierar faktorer som är relevanta att ta hänsyn till för att skapa användbara strategier för informationssystem och IT inom ramen för folkbibliotek.
 41. Elsebeth Tank: Folkebibliotekernes aktuelle tilstand
  Den som vill följa dansk biblioteksdebatt kommer inte förbi Elsebeth Tank. Det är inte alltid säkert att du håller med henne, men hon har alltid intressanta ingångar och lösningar.
 42. Copenhagen Institute for Future Studies
  Den som är intresserad av vad som sker nästa vecka, nästa år eller nästa decennium kan med fördel börja kolla vad olika framtidsforskare håller på med. Danska Copenhagen Institute for Futures Studies närmar sig området på olika sätt. En inspirerande källa är deras tidskrift Scenario med artiklar inom en lång rad områden. Nej, de har inte direkt bäring på biblioteksverksamhet – men vill du förstå omvärlden och därmed veta hur utmaningarna för framtidens bibliotek kan gestaltas så kan det vara värt att kolla de artiklar som finns fritt att läsa. En svensk motsvarighet är enligt min uppfattning Media Evolutions nyhetsbrev The Digest.
 43. Keystones to foster inclusive Knowledge Societies
  UNESCOs rapport om tillgång till information och kunskap, yttrandefrihet, integritet och etik på internet har i högsta grad bäring på bibliotekens uppdrag.
 44. Libraries Transforming Campaign
  Amerikanska ALA:s fleråriga nationella bibliotekskampanj lyfter fram hur bibliotek i förändring spelar roll i den digitala samtiden.
 45. Nielsen’s Insights
  Amerikanska The Nielsen Company studerar konsumentbeteenden – trender och vanor runt om i världen. Om du vill veta vad folk gör i stället för att gå till bibliotek, kan du börja här. Under namnet Insikter finns information anpassad till svenska förhållanden. Ericsson gör också en årlig trendrapport som är nog så intressant. Ett annat perspektiv handlar mer om tankesystem än trender. Adobe har tillsammans med London University tagit fram The Future of Experience: New Rules of Engagement som lyfter fram fem områden som påverkar hur företag och varumärken – och varför inte bibliotek – ska öka sin förståelse för hur framtidens erfarenheter skapas. De fem områdena är empati, serendipitet, privatliv, ömsesidighet och utvecklingsförmåga.
 46. Jakob Nielsen
  Dansk-amerikanske datavetenskapsmannen Jakob Nielsen är en av världens ledande experter på datorers brukarvänlighet, det där som kallas UX. Jag tror inte att han har något att gör med #45. Nielsens 90-9-1-regel för det ojämlika deltagandet i sociala medier förklarar en hel del när det gäller kommunikationen på olika communities och listservs – t ex Biblist
 47. Celestial Emporium of Benevolent Knowledge
  I en essä från 1942 beskriver Jorge Luis Borges en fiktiv kinesisk encyklopedi med en med västerländska glasögon ganska skruvad taxonomi. Det får en att fundera på andra taxonomier eller sätt att ordna kunskap och därmed bibliotekens samlingar. Vi vet ju att SAB-systemet fasas ut till förmån för det mer internationella Dewey. Poängen är att taxonomierna är skapade i ett givet historiskt sammanhang och med sin samtids syn på vetenskaplighet men också på kropp, kön, makt, religion, etnicitet, etc. Om bibliotek ska vara neutrala så borde rimligen numerus  currens vara den lämpligaste metoden för hyllplacering.
 48. Myndigheten för kulturanalys
  I sin rapportserie analyserar och utvärderar MYKA reformer, åtgärder och insatser i den nationella kulturpolitiken. Speciellt värdefulla för kulturbyråkrater är deras Kulturanalyser, som är lägesbedömningar i relation till de nationella kulturpolitiska målen. En aktuell rapport handlar t ex om svenskarnas Kulturvanor som bygger på uppgifter från SOM-institutets undersökningar, se #57.
 49. Arup: Future Libraries
  Arup är ett internationellt företag som jobbar med design, stadsplanering och arkitektur.
  This report brings to light significant trends that will influence the future of public, academic and corporate libraries and outlines the implications on their design, operation and user experience. It is the result of a collective exploration through series of workshop events held in London, Melbourne, San Francisco and Sydney, attended by experts in the design and management of libraries. This piece of research presents a glimpse into the future. It explores what we may expect to see as the physical and the digital arena continues to evolve and aims to serve as a foundation for further discussion around the future role of libraries in the communities they serve.
 50. Elza Dunkels
  Är du nyfiken på barns och ungas nätkulturer, deras rättigheter, lärande och IT så är Elza Dunkels blogg Nätkulturer en perfekt startplats. Hennes bok Nätmobbning, näthat och nätkärlek – kunskap och strategier för en bättre vardag på nätet är en utmärkt ingång i ämnet.
 51. Build Partnerships: Tools for Strategical Library Development
  En dansk verktygslåda för bibliotek som vill använda samverkan med civilsamhälle, företag och organisationer som metod för utveckling.
 52. Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering
  Ett gäng forskare från BHS tittar på utvärdering som verktyg för  verksamhetsutveckling på olika typer av bibliotek.
 53. Meröppna bibliotek – en verksamhetsform för alla?
  Ett gäng forskare från Lunds universitet tittar närmare på meröppna bibliotek.
 54. Social Media and Public Libraries: Exploring Information Activities of Library Professionals and Users
  Maria Kronqvist-Bergs uppsats från Åbo Akademi.
 55. Glädjen i att tvingas tänka nytt
  Johanna Rivano Eckerdal vid Lunds universitet jämför verksamhetsutvecklingen vid två folkbibliotek i Skåne. Det kanske inte låter så spännande, men det är rena grekuska dramat under ytan! ”Ett förslag till ett nybildat ord, av relevans för det som undersöks i denna studie, som jag vill föra fram är att utforska vad som sker om vi i stället för att tala om bibliotek som substantiv talar om det som verb, att biblioteka. Förslaget innebär en förflyttning av uppmärksamhet från ett konstant tillstånd, som eventuellt är hotat och måste försvaras, till ett kontinuerligt uppförande, görande, tillblivande.”
 56. NAPLE Forum
  National Authorities On Public Libraries in Europe är en paneuropeisk paraplyporganisation för statliga myndigheter med ansvar för folkbiblioteksutveckling i Europa. NAPLE stödjer bland annat bibliotek som  hitta systerbibliotek i andra länder. Det är Kungl. Biblioteket som ansvarar för den svenska samordningen.
 57. SOM-institutet
  SOM-institutet är en opartisk undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet. Sedan 1986 har SOM-institutet arbetat tillsammans med forskare inom en rad olika forskningsfält för att belysa opinioner och för att förstå svensk samhällsutveckling. Fokus ligger på svenskars vanor, beteenden, åsikter och värderingar när det gäller samhälle, politik och medier.
  Varje år publicerar SOM-institutet en rad böcker och rapporter. Viktigast är den så kallade Riks-SOM-boken Den brukar i regel ha kapitel med bäring på biblioteksverksamhet, som till exempel läsning och e-böcker. Alla SOM-institutets publikationer publiceras på hemsidan fritt för nedladdning. SOM-undersökningarna ligger tillgrund för analyser för Myndigheten för kulturanalys och för Nordicoms årliga Mediebarometer.
 58. Library as Infrastructure
  Den amerikanska medieprofessorn Shannon Mattern reflekterar över vad som händer på bibliotek när nya funktionaliteter läggs till. Vilken metafor är bäst för att beskriva framtidens bibliotek? Plattform eller infrastruktur?
 59. Att bli bibliotekarie
  Jenny Lindbergs doktorsavhandling om informationssökning och yrkesidentiteter hos B&I-studenter och nyanställda högskolebibliotekarier.
 60. Den nya stadens bibliotek : Om teknik, förnuft och känsla i gestaltningen av kunskaps- och upplevelsestadens folkbibliotek
  Hanna Carlssons doktorsavhandling om Malmö stadsbibliotek.
 61. Folkbibliotekens arbete för och med nyanlända – om förändring, svårigheter och inspirerande utmaningar
  Ola Pilerot och Frances Hultgren, BHS, undersöker vad som görs på biblioteken och hur personalen reagerar.
 62. The Reading Agency
  Engelska The Reading Agency är en ideell förening som syftar till att entusiasmera människor att läsa mer. Den närmaste motsvarigheten i Sverige är kanske Läsrörelsen. The Reading Agency intresserar sig också för läsning och folkhälsa. Det gör också systernätverket Reading Well som driver konceptet med ”böcker på recept”. Från folkhälsa är det inte så långt till biblioterapi som beskrivs bland annat i en praktisk studie av Cecilia Pettersson i ”Women’s experience of reading fiction while on sick leave”. För den som vill ha en allmän ingång i ämnet kan med fördel ta del av Nina Frids bok ”Läsa, läka, leva! : om läsfrämjande och biblioterapi”
 63. Librarian sa Futurist: Changing the Way Librarians Think of the Future
  Brian Mattews reflekterar över varför bibliotekarier måste intressera sig för framtiden, framtidsforskning och framtidsscenarios.
 64. European Copyright Proposals: Libraries and Cultural Heritage Institutions Respond
  EBLIDA är en en europeisk paraply- och lobbyorganisation som i försöker driva på kommissionen och andra EU-aktörer när det gäller en mer brukarvänlig upphovsrättslagstiftning. Ett annat nätverk som engagerat sig i frågan är LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche – Association of European Research Libraries). De har gett ut en handledning om EU Copyright Limitations and Exceptions for Libraries, Educational and Research Establishments
  Även Svensk Biblioteksförening har tittat närmare på upphovsrätt. I antologin Röster om bibliotek och upphovsrätt diskuteras problem och möjligheter för bibliotek när det gäller svensk och internationell upphovsrätt.
 65. Skolbiblioteken är viktiga för elevers lärande  En forsknings och kunskapsöversikt år 2010–2015
  BHS Cecilia Gärdén konstaterar att forskningen visar på att bemannade skolbibliotek som samspelar med ämnesundervisning kan bidra till elevers lärande. Även inom skolbiblioteksområdet har biblioteksföreningen släppt en rapport: Alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek – en skolbibliotekspolitisk översikt. Det är Barbro Thomas som redogör för skolbibliotekspolitiken sedan 1842 och varför hälften av landets elever saknar ett bemannat skolbibliotek enligt KB:s statistik. KB har gjort en egen rapport Skolbibliotek som pedagogisk resurs 2016, som presenterar statusen för läget i landet.
 66. Planning and Implementing a 3D Printing Service in an Academic Library
  Du kanske bär på föreställningen att maker spaces är bara något för folkbibliotek, typ pyssel på sportlovet. Men naturligtvis finns det plats för kreativt skapande på flera bibliotekstyper. Den här artikeln handlar om vad som hände när biblioteket vid University of Florida köpte in en 3D-skrivare.
  Den som här nyfiken på makerrörelsen i Sverige rekommenderas Lo Claessons, Eleonor Grenholms och Ann Östmans ”Skaparbibblan”.
 67. Fremtidens biblioteker
  Så länge det saknas en svensk tankesmedja för bibliotek, får vi låta oss nöja med en dansk. Tankesmedjan är en paraplyorganisation med intressenter från en rad danska organisationer och intresseföreningar som Bibliotekschefforeningen, Bibliotekarforbundet, IVA, DFFU och Danmarks Biblioteksforening. Tankesmedjan har fyra fokusområden: Det sociala biblioteket, Det digitala biblioteket, Läslust och Bildning. Det kanske vore något att ta efter i Sverige också? Fremtidens bibliotekers rapport om digitala biblioteksstrategier finns här.
 68. Raising the Floor
  ”Raising the Floor is an organization of diverse people from industry, academia, NGOs and other sectors who have come together to ensure that people who face barriers due to disability, literacy, digital-literacy, and aging are able to fully understand, access, and use the digital world we are creating (the web, computers, tablets, phones, educational materials, ticket machines, thermostats, and even home appliances).   Our central focus is the development of the Global Public Inclusive Infrastructure (GPII).”
 69. Geo, audio, video, photo: How digital convergence in mobile devices facilitates participatory culture in libraries
  En artikel från australiska Bond University handlar om bibliotekens roller i relation till deltagarkultur och kuratering av sociala media.  Med framväxten av smarta mobiler och plattor och appar finns nya möjligheter att skapa, kuratera och dela innehåll – och därmed förstärka en deltagarkultur. Dagens smarta telefoner och plattor innehåller fler appar för att bestämma geografiskt läge, ljudinspelning, video, kamera med mera. Flera bibliotek tar sig numer an applikationer för att interagera med sina användare på många olika sätt.
 70. Social inequalities in cognitive scores at age 16: The role of reading
  Två engelska forskare slår fast att nöjesläsning ger barn och unga nya idéer och förhållningssätt. Samtidigt som de utvecklar sitt ord- och begreppsförråd utvecklar de även sin förmåga att förstå och ta till sig ny information och nya förhållningssätt i skolan. Självständig läsning anses även ge strategier för ett mer självständigt lärande i allmänhet.
 71. Svensk Biblioteksförening på Vimeo
  Ni har säkert koll på biblioteksföreningens rapporter och marknadsföringsmaterial via deras hemsida. Men något som en del kanske missar är föreningens dokumentation av konferenser, studiedagar och seminarier. Det mest filmas och mycket finns här för den som missat en föreläsning eller vill kolla upp vad som sas.
 72. Journal of Radical Librarianship
  Radikal och radikal, kritisk och ifrågasättande i alla fall. Lite som svensk BiS  eller norska Biblioteket tar saka på steroider. Lite samma ifrågasättande av strukturer som kan hittas i t ex First Monday. Utmanar dina föreställningar och skakar om dina tankar.
 73. Delningsekonomi i medvind
  I väntan på Jonas Söderholms doktorsavhandling ”Borrowing and consumerism: The future of public library collections for sustainable communities” så kan du läsa en intervju med honom i Göteborgs Fria om vad som händer när bibliotek lånar ut saker som inte är förgivettagna. (På min blogg finns en lista på sådant som lånas ut på bibliotek runt om i världen)
 74. The Library Building as Research Platform
  När  James B. Hunt Jr. Library vid amerikanska North Carolina State University öppnade 2013 hade det fokus på innovationer och förnyelse. Så pass att de vågade på sig att anmäla sig till Stanfords pris för innovativa forskningsbibliotek – som de vann. Deras ansökan kan förhoppningsvis ge lite idéer hur andra forskningsbibliotek kan jobba.
 75. SPARC (Scholarly Publishing and Academic Resources)
  SPARC är en internationell sammanslutning av universitet som arbetar för att underlätta delning av forskningsresultat och utbildningsmaterial för att demokratisera tillgången till kunskap och påskynda forskning. Det handlar om öppen tillgång, öppen data och öppna resurser för utbildning. Delar motsvaras i Sverige av OER Sverige, KB:s plattform OpenAccess.se och Riksarkivets Öppna Data, tror jag.
 76. Code4Lib Journal
  Här finns en mängd intressanta artiklar för den som vill fördjupa sig i metadata, CMS och LMS. (Jag erkänner, det inte är min starkaste gren)
 77. Catarina Schmidt
  Catarina Schmidt är universitetslektor vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession vid Göteborgs universitet. Hennes doktorsavhandling Att bli en sån’ som läser, handlade om barns menings- och identitetsskapande genom texter. Sen dess har hon genomfört en del intressanta rapporter kring folkbibliotekens barnverksamhet. Till exempel ”Vi packar mängder med böcker, kanelgifflar, saft och kör ut” från Regionbibliotek Halland och Fakirerna och vi – en studie om bokprat som läsfrämjande insats från Länsbibliotek Dalarna.
 78. Public Libraries 2020
  Är ett internationellt, europeiskt projekt under ledningen av den holländska Reading & Writing Foundation (som även huserar European Literacy Policy Network, ELINET och European Basic Skills Network, EBSN). ”The goal of the Public Libraries 2020 programme (PL2020) is to raise awareness about the importance of public libraries as modern learning hubs close to citizens and (potential) learners. PL2020 brings together library organizations and advocates from across the EU to raise awareness of the value of public libraries as partners for social and economic development under the Europe 2020 strategy. PL2020 promotes how libraries are contributing to European policy objectives in three main areas: social inclusion, digital inclusion, and lifelong learning.
 79. ALA Presidential Citation for Innovative International Library Projects
  Den som är intresserad av biblioteksutveckling i ett internationellt perspektiv rekommenderas att kolla av vilka som vinner stora internationella pris. ALA har säkert fler, men det här är nog så intressant. Tyvärr har de inte länkar till pristagarna, så du får googla själv – en av de biblioteksverksamheter som uppmärksammades 2017 va det holländska maker spacet på hjul – Frysk Lab).
  Andra pris att hålla koll på är Public Library of the Year AwardIFLA Green Library Award, ALA/IIDA Library Interior Design Award och engelska  CILIP Libraries Change Lives Award.
 80. DOAB (Directory of Open Access Books)
  Här kan du hitta till exempel boken Open Access and the Humanities. DOAB systersajt till Directory of Open Access Journals (DOAJ). Den som är orolig för trovärdigheten hos vetenskapliga tidskrifter rekommenderas Think. Check. Submit.
 81. Library Leadership & Management (LL&M)
  Det finns många värdefulla facktidskrifter därute som inte får den uppmärksamhet de är värda. Library Leadership & Management är en sådan  kvartalstidskrift med fokus på ledarskap inom biblioteksområdet.
 82. Are libraries sustainable in a world of free, networked, digital information?
  Till den återkommande dystopiska frågan om bibliotekens framtid har den spanskspråkiga biblioteks- och informationsvetenskapliga tidskriften El profesional de la información kommit med ett bidrag.
 83. Sharing is Caring Openness and sharing in the cultural heritage
  En antologi som utforskar de förändringar och möjligheter som uppstår genom digitalisering, digitala medier och internet för kulturarvsvärlden. Antologin innehåller 18 artiklar av danska och internationella experter. När kulturarvet digitaliserats finns ingenting hindrar att dela och återanvända det. Det kan utforskas och remixas, användas till nya berättelser och det kan flytta in nya medier, det kan användas i böcker, på affischer och i offentliga utrymmen, det kan sätta igång forskning och göra så att idéer och kreativitet blommar.
 84. Brian Irvin: The Future of Libraries 
  Brian Irvin är biblioteksarkitekt och har medverkat i designen av flera internationella akademiska bibliotek.
 85. Neil Gaiman: Why our future depends on libraries, reading and daydreaming
  Om du någonsin skulle tveka och undrar varför du ska gå till jobbet en regnkall novembermåndag…
 86. Short- and Long-Term Effects of a Novel on Connectivity in the Brain
  Ett gäng forskare förklarar vad som händer i hjärnan när du läser skönlitteratur. Om du någonsin skulle tveka och undrar varför du ska gå till jobbet en regnkall novembertisdag…
 87. New literacies, learning, and libraries: How can frameworks from other fields help us think about the issues?
  Eveline Houtmans artikel från 2013 har fortfarande relevans: ”In the library world, we may look to other fields to help us make sense of new digital literacies. Their frameworks may offer us new perspectives, challenge our assumptions, or give us greater clarity on the issues. Transliteracy is one non-library-centric framework that has been promoted for this purpose.”
 88. Library and Information Science Commons
  Om du är nyfiken på internationella artiklar om biblioteks- och informationsvetenskap kan den här sajten vara en bra start.
 89. Designing a New Academic Library from Scratch
  Antropologen Nancy Fried Foster ställer frågan hur akademiska bibliotek om de designas efter de kunskaper vi har om arbetssättet hos de studenter, forskare och lärare som använder dem. Genom deltagande design kan nya typer av akademiska bibliotek byggas som både kan ta hänsyn till akademins praktiska behov och till de högre idealen som finns hos de kulturinstitutioner som de är.
 90. Science Shows Something Surprising About People Who Still Read Fiction
  Läsning av skönlitteratur gör dig mer empatisk!
 91. Memory Lab Martin Luther King, Jr. Memorial Library, Washington D.C.
  Även om det är stängt för tillfället – så är det här ett intressant exempel på hur bibliotek kan svara mot allmänhetens behov och samtidigt vara med om att rädda kulturarvet.
 92. The Global Librarian
  Librarians around the world have designed and implemented creative ways to serve the information needs of their patrons – wherever they may be. The Global Librarian shares the experiences of these innovative professionals.
 93. Study of the Economic and Social Value of Information Services: Libraries 
  En spansk en analysrapport om det socio-ekonomiska värdet av bibliotekens informationsservice. (I nummer 2/2013 av Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling gör Kristian Nagel Delica en diskuterande litteraturstudie av de senaste årens forskning kring bibliotek och socialt kapital.)
 94. Library-as-Publisher: Capacity Building for the Library Publishing Subfield
  Although publishing is compatible with librarians’ traditional strengths, there are additional skill sets that library publishers must master in order to provide robust publishing services to their academic communities.
 95. Bibliotekens Guide Michelin, bibliotekarien som kurator och som DJ
  Lite egotrippat men poängen är hur bibliotekar vi i sociala medier. Del 2 här och del 3 här.
 96. WebJunction
  WebJunction är en del av OCLC:s (# 11) forskningsprogram och kallar sig en plats för lärande för bibliotekspersonal. Bland annat erbjuder de webinarier för bibliotekspersonal. Emellanåt har de också analyserat kompetensbehov i Competency Index for the Library Field, den senaste kom 2014. Ungefär som IFLA har gjort (#34).
 97. The Transparent Library
  Michael Casey och Michael Stephens är två framstående och framåtblickande amerikanska bibliotekstänkare som blandar konkreta råd och tips med mer biblioteksfilosofiska tankar i sina krönikor i facktidskriften Library Journal. Här har de har samlat krönikorna till glädje för dig som är intresserad av biblioteksutveckling och hur biblioteket kan definieras och omdefinieras i ett ständigt förändrat medielandskap/nätverkssamhälle. Krönikorna är skrivna under perioden 2007-09, dvs under den period då ”Library 2.0” var det begrepp alla talade om.
 98. danah boyd: It’s Complicated:  the social lives of networked teens
  danah boyd är en av världens ledande forskare kring ungdomskulturer och social media. utforskar metaforer för identitet, integritet, säkerhet, fara, och mobbning. Hon hävdar att samhället sviker ungdomarna när förmyndarmentalitet hindrar deras möjligheter att bli informerade, eftertänksamma och engagerade medborgare genom sina interaktioner online. Boken laddas ner här.
 99.  Assessment in Action : Academic Libraries and Student Success
  Det finns fler positiva samband mellan det akademiska biblioteket och de studerande. Sambandet gör att studenterna är framgångsrika i sitt lärande, speciellt i början av kurserna. Rapporten från Association of College and Research Libraries (ACRL) visar på att studenter som använder biblioteket – i princip på vilket sätt som helst – når högre grad av framgång i inom akademin. I de fall där biblioteket är med som en part i ett akademiskt program så innebär det fördelar för de studenter som medverkar. Och naturligtvis påverkar forskningsstödet från bibliotekarierna den enskilde studentens resultat.
 100. Digital Public Library of America
  Förutom åtkomst till digitala samlingar (fotografier, böcker, kartor etc) är DPLA involverade i flera utvecklingsprojekt. T ex om hur digitala samlingar kan användas i utbildningen.
 101. UN Digital Library
  Sök efter dokument, tal, omröstningar och FN-publikationer i katalogen från FN:s Dag Hammrskjöld-bibliotek. Kan fungera som komplement till Folke Bernadotte-akademins Fredsarkiv.
 102. Lyon-deklarationen
  I samband med IFLA-konferensen i Lyon 2014 presenterades den så kallade Lyon-deklarationen som uppmanar FN och dess medlemsstater att göra tillgång till information till en del av millenniemålen när de ska omförhandlas. En svensk översättning hittar du här.
 103. Brewster Kahle: Transforming Our Libraries from Analog to Digital: A 2020 Vision
  Brewster Kahle är upphovspersonen kring Internet Archive som kan liknas vid ett digitalt museum – här finns e-böcker, e-musik och dataspel. Intressant är Internet Archives ”Wayback Machine”där du kan se hur webbsidor förändrats över tid. Ungefär som KB:s avsomnade projekt Kulturarw³ (skulle kunna ha blivit).
 104. Pelle Snickars
  Snickars är professorn i medie- och kommunikationsvetenskap som med sin inriktning mot digital humaniora vid Umeå Universitet ger en bild av hela informationssystemet från Internets barndom till dagens smartphone-användare. Han reder ut begrepp som ”information” och ”kunskap”, och ger redskap till att effektivt sålla fram bra information i ett konstant flöde av reklam, erbjudanden, artiklar, smarta tips och roliga kattvideor.
 105. Big Data in Education: Balancing Research Needs and Student Privacy
  This report addresses a fundamental tension of how to reap the educational benefits that access to comprehensive “big” data provides while ensuring student privacy. In order to understand and improve teaching and learning, education data must be available to researchers, and the privacy of children and families must be protected.
 106. Jolene Creighton: EU Announces That All Scientific Articles Should Be Freely Accessible by 2020
  Det här låter ju lovande och torde vara en del av – eller i linje med – EU programmet för forskning och innovation, Horizon 2020. Åtkomsten till vetenskapliga artiklar för såväl forskare som den intresserade allmänheten är en av de viktigaste knäckfrågorna för samhället i stort men också för biblioteksmyndigheterna. Kunskap är ju något som inte försvinner när den delas. I en aktuell artikel i The Guardian – Is the staggeringly profitable business of scientific publishing bad for science? – beskriver Stephen Buranyi hur forskning blir en handelsvara där förlorarna är många, men också att det finns motrörelser.
 107. Tim Gorichanaz: Lines of Spines. What is a Library?
  ”What is a library? In the 21st century, more than ever, a library is a place that helps us realize that we are all part of each other.”
 108. No Shelf Required
  ”The mission of NSR is to educate, enlighten, and, most important, inspire those who are in one way or another involved with ebooks and digital content of all kinds (e.g., audiobooks, videos) so that the book and library industry around the world can do its part to help spread literacy—the only effective weapon in our collective fight against misinformation, poverty, favoritism and inequality.
  This is a portal where everything related to the present and the future of the book and the written word in digital format is open to discussion. All are welcome to participate and contribute opinions that challenge us to get a step closer to making the world a place where access to education and knowledge is a right, not a privilege, of every individual.”
 109. Ida Norberg: Insatser för digital kompetens på folkbiblioteken
  80 procent av folkbiblioteken gör insatser för att för att öka medborgarnas digitala delaktighet. Men fortfarande saknas ett tydligt uppdrag för biblioteken att utföra detta viktiga arbete. Rapportens bygger på svar från 264 kommuner, varav 80 procent har bibliotek som anordnar aktiviteter för ökad digital delaktighet.  Hälften gör det året runt. De vanligaste insatserna rör informationssökning, digital teknik, läsfrämjande och bibliotekets egna tjänster.  Många erbjuder även aktiviteter med koppling till offentligt finansierade samhällstjänster.
 110. The Salzburg Curriculum
  Är egentligen ingen traditionell läroplan. Det är ett antal kompetenser som en grupp biblioteks- och museifolk tagit fram för berörda personalgrupper ska kunna fortsätta att utveckla den egna professionen. Det handlar om öppenhet och transparens, samarbete, empati och kreativitet.
 111. UNESCO Här hittar du Unescos folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest!
 112. The Academic Book of the Future
  The Academic Book of the Future was a two-year AHRC-funded research project exploring the future of the academic book. Det finns två slutrapporter för den intresserade.
 113. Library Systems Report
  Marshall Breeding är mannen bakom sajten Library Technology Guides som fokuserar på olika digitala verktyg på bibliotek, mjukvara, CMS, ILS, databaser, bibliotekskataloger med mera. Årligen gör han en kartläggning för den amerikanska biblioteksföreningen, ALA, över vilka biblioteksdatasystem som är aktuella. Det här är 2017 års upplaga.
 114. The Impact of Libraries as Creative Spaces
  State Library of Queensland har undersökt folkbibliotekens inverkan som platser för allmänhetens kreativitet. Rapporten tar fram ett förslag till ramverk för de som vill att biblioteket också ska vara en plats för kreativitet. Ramverket utgår från åtta kriterier som förhåller sig till varandra i ett flöde.
 115. TS Plutchak: Breaking the barriers of time and space: the dawning of the great age of librarians (Journal of the Medical Association, 2012, Jan) ”In the digital age, physical libraries are becoming less relevant to the communities that they serve. Librarians, however, are more necessary than ever in helping members of their communities navigate the increasingly complex information space. To meet their social responsibilities requires that librarians seek new roles and recognize that their most important activities will take place outside of the physical library.”
 116. Knight Foundation
  har som mål att främja informerade och engagerade samhällen i USA, vilket de anser är avgörande för en sund demokrati. Deras program rör sig inom områden som journalistik, samhällsutveckling, konst och teknologi. Naturligtvis finansierar de flera intressanta biblioteksutvecklingsprojekt. Här kan du bl a hitta intervju och presentation av John Palfreys bok Bibliotech #117.
 117. John Palfrey:  Bibliotech: Why Libraries Matter More than Ever in the Age of Google
  Palfrey är juristen som intresserar sig för digitalisering, informationsteknologi och därför även för bibliotekens framtid, e-böcker. Palfrey är en av initiativtagarna till #100.
 118. Ida Jensen: Folkebiblioteket 3.0 som samarbejdspartner og netværksfacilitator
  I kritiken mot New Public Management kommer New Public Governance – vilken betydelse har det för kommunernas olika bibliotekstyper? Kanske är Bibliotek 3.0 svaret!
 119. Peter Alsbjers blogg
  Jag har bloggat om bibliotek sen 2005 eller 2006. Glöm inte att botanisera bakåt i tiden, även om det kan finnas döda länkar. Det jag inte hinner blogga om kan du hitta på bloggens Facebook-sida!
 120. Nationell biblioteksstrategi
  Håll dig uppdaterad om vad som händer och kommer att hända! Missa inte de rapporter och filmer som sekretariatet tagit fram!

Bonus

 1. Library Technology Reports
  Published by ALA TechSource, an imprint of the American Library Association, Library Technology Reports helps librarians make informed decisions about technology products and projects. Om du inte vill prenumerera finns den som nedladdningsbar pdf också.
 2. Who’s downloading pirated papers? Everyone
  En artikel från tidskriften Science om den illegala nedladdningen av vetenskapliga artiklar. Från den undersökning de refererar till: ”on a separate question, about 37% of those who had obtained a pirated journal article through Sci-Hub or other means said they did have traditional forms of access.” Om Alexandra Elbakyan i Washington Post.
 3. A Splendid Torch: Learning and Teaching in Today’s Academic Libraries
  Six essays explore the contributions that today’s academic libraries are making to learning and teaching. Topics include the continuing evolution of the learning commons, information literacy instruction, digital humanities teaching in libraries, spatial literacy, collaboration in digital special collections, and 3-D printing and pedagogy.
 4. User Experience in the Library
  Modern librarians must grapple daily with questions of how best to implement innovative new services, while also maintaining and updating the old in the digital age. This FreeBook thus provides library practitioners and students of Library and Information Science (LIS) with a clear introduction to human-centered design, ethnographic methods, information access and exchange, as well as the use of physical space in the library – all of which is in light of the User Experience (UX) in the library.
 5. Academic Library Impact: Improving Practice and Essential Areas to Research
  sammanfattar Association of College and Research Libraries (ACRL) de framsteg och succéhistorier som de amerikanska kollegorna på universitets- och högskolebibliotek gör för att bidra till studenternas lärande, erfarenheter och framgång.
 6. Open Educational Resources: Global Report 2017 
  presents the findings of the two surveys and analyses the discussions in the regional consultations to provide an overview of the status of OER within the framework of the 2012 Paris OER Declaration, which resulted from the first World OER Congress.
 7. A Splendid Torch: Learning and Teaching in Today’s Academic Libraries
  Six essays explore the contributions that today’s academic libraries—as providers of resources, professional support, and space—are making to learning and teaching. Topics include the continuing evolution of the learning commons, information literacy instruction, digital humanities teaching in libraries, spatial literacy, collaboration in digital special collections, and 3-D printing and pedagogy.
 8. Library Publishing Directory
  provides an annual snapshot of the publishing activities of academic and research libraries, including information about the number and types of publications they produce, the services they offer authors, how they are staffed and funded, and their future plans. In documenting the breadth and depth of activities in this field, this resource aims to articulate the unique value of library publishing; establish it as a significant and growing community of practice; and to raise its visibility within a number of stakeholder communities, including administrators, funding agencies, other scholarly publishers, librarians, and content creators.
 9. Research Library Issues
  Research Library Issues (RLI) is a freely available, online-only publication of the Association of Research Libraries. RLI focuses on current and emerging topics that are strategically important to research libraries. The articles explore issues, share information, pose critical questions, and provide examples.
 10. Samhällets allt-i-allo? – om folkbibliotekens sociala legitimitet
  Katarina Michniks doktostsavhandling om folkbibliotekens roll i ett digitaliserat samhälle.
 11. Libraries welcome everyone: Six stories of diversity and inclusion from libraries in England