100+ länkar

De 100 mest intressanta länkarna inom tio områden som har bäring på biblioteksutveckling, just nu. Ordningen är slumpmässig och subjektiv. Vill du ha med en länk? Lägg ett förslag i kommentarfältet eller skicka en e-post!

Områden att förhålla sig till: Globala utmaningar, Demografi, Digitaliseringen och medieutvecklingen, Migration och språklig mångfald, Livslångt lärande, Open Science, Skola och skolbibliotek, Hälsa, Bibliotekens digitala infrastruktur och Upphovsrätt.

 1. NMC Horizon Report
  – är ett initiativ av New Media Consortium (NMC) med syfte att kartlägga ny teknik för undervisning och lärande. Rapporten ska hjälpa lärare och kunskapsledare över hela världen att bygga vidare  på de innovationer som sker på deras institutioner genom att hjälp med  forskning och analys. NMC publicerar flera rapporter på nätet med detaljerade trender i användningen av teknik i undervisningen. De lämnar också en årlig rapport om bibliotektrender för främst akademiska bibliotek (2017 år rapport finns här).
 2. Pew Internet & American Life Project – Libraries – Publications
  Pew Research Center är en opartisk, amerikansk ”fact tank”, som ger information om sociala frågor, den allmänna opinionen, och demografiska trender som formar USA och världen. Pew genomför opinionsundersökningar, demografisk forskning, analyserar innehållet i media och genomför även empirisk samhällsforskning. Naturligtvis intresserad de sig för bibliotek också!
 3. ALA Top Tech Trends
  The Library and Information Technology Association (LITA) är en underavdelning av ALA, den amerikanska biblioteksorganisationen, ALA. LITA tittar närmare på de tekniska trender som gäller just nu (TTT). Det de hittar summeras på ALA:s olika konferenser. I vänsterspalten kan du botanisera runt!
 4. Manual for the Future of Librarianship
  En annan sektion av ALA heter Center for the Future of Libraries – de jobbar med trendspaning och innovationer som berör bibliotek. Den här manualen innehåller en hel del läsning för den som är intresserad av hur tankarna går när det handlar om biblioteksutveckling.
 5. Center for the Future of Libraries Trends
  är ett lämpligt ställe att börja på för den som är intresserad av vilka aktuella trender som har påverkan på biblioteksverksamhet från drönare till urbanisering.
 6. IFLA Trend Report
  Internationella biblioteksfederationen, IFLA, har en utmärkt genomgång över relevanta och aktuella metatrender för biblioteken. En uppföljning kom häromåret. Rapporten finns också översatt till svenska.
 7. Next Library
  En av de mest spännande och innovativa bibliotekskonferenserna som du kan åka på. Har inträffat i Aarhus vartannat år sen 2009. Den brukar bli utsåld så det gäller att hänga på låset när biljetterna släpps.
 8. Internet Librarian International
  ”ILI remains Europe’s friendliest forum for exchanging ideas, learning new skills, hearing about new tools and tech, making unexpected connections, discovering practical solutions, and exploring new and interesting approaches – helping you make a difference to your organisation, clients and communities.” Det finns naturligtvis fler liknande internationella årligen återkommande konferenser med liknande tema (Computers in Libraries, och systerkonferensen, den amerikanska varianten av ILI: Internet Librarian)
 9. The Conference
  är en årligen återkommande, just det, konferens arrangerad av den Malmöbaserade innovationsplattfomen och kunskapsgeneratorn Media Evolution. Den årliga konferensen lyfter det som är aktuellt i gränssnitten mellan media, kultur, design och teknik. Så nära TED Talks du kan komma i norra Europa.
 10. Designing Libraries
  Gemma John: ”The aim of my project is to gather knowledge about the vision for public libraries in North America and Europe in light of the impact of new technology that challenges the need for physical books yet highlights the continued need for neutral community spaces.  I will establish how this vision is being realised by architects and interior designers in the construction of new library buildings, extensions, and refurbishment projects, and critically evaluate the success of their designs by examining how buildings are actually being used in practice.”
 11. OCLC
  är en internationell medlemsorganisation för olika typer av bibliotek: ”OCLC is a global library cooperative that provides shared technology services, original research and community programs for its membership and the library community at large. We are librarians, technologists, researchers, pioneers, leaders and learners. With thousands of library members in more than 100 countries, we come together as OCLC to make information more accessible and more useful.”
  På deras webb kan du hitta mycket intressant och uppbyggligt. Även om du inte är intresserad av de produkter som OCLC tar fram, finns en intressant blogg som du kan följa, om du är intresserad av biblioteksutveckling.
 12. TED Talks Libraries
  Ni känner säkert till företeelsen TED Talks (jag brukar kalla det för Folkbildning 2.0), där världens skarpaste hjärnor presenterar forskning, idéer och tankar på max 20 minuter. Naturligt finns det många som har pratat om bibliotek, bibliotekarier och biblioteksutveckling också.
 13. Europeana
  är en gemensam europeisk söktjänst vars mål är att göra Europas kulturella och vetenskapliga arv tillgängligt för allmänheten på internet. I september 2016 fanns 54 miljoner objekt (bilder, texter, ljud och video) tillgängliga via Europeanas portal från cirka 3 500 europeiska institutioner. Sverige är en av de största leverantörerna av data till Europeana. Riksantikvarieämbetets K-samsök är den viktigaste källan för bidrag från oss.
 14. Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling 
  är ett forum för forskning inom informationsvetenskap och kulturförmedling över sektorergränser, institutioner, ämnen och teorier.  Tidskriften utgår från forskningen vid danska Det Informationsvidenskabelige Akademi och andra nordiska universitet. Den innehåller informationsvetenskapliga artiklar i ett tvärvetenskapligt spektrum mellan information, kommunikation och kultur. Ämnena rör sig inom  områden som digitalisering, medier, kultursociologi, informationsarkitektur, litteraturförmedling.
 15. EDUCASE
  är en ideell organisation vars uppdrag är att främja högre utbildning genom användning av informationsteknik. ll organisationen hör The EDUCAUSE Library där den intresserade kan få information om aktuella ämnen och forskning som stöder användning av teknik inom högre utbildning.
 16. Thomas Frey
  är en framtidsforskare som emellanåt intresserar sig för hur bibliotek förändras. Bland annat har han beskrivit vad som kan erbjudas i framtidens bibliotek. I ett anat inlägg skrev han välgörande omskakande: ”Libraries are not about books. In fact, they were never about books” – men sen gäller det att läsa vidare för att förstå sammanhanget.
 17.  Weave – Journal of Library User Experience
  Lite under radarn finns den här intressanta webbtidskriften om användarvänlighet på bibliotek av olika slag.
 18. Regionbibliotek Stockholms skriftserie.
  Det finns en del aktörer på det Svenska folkbiblioteksfältet som med regelbundenhet ger ut idéskrifter av olika slag. Naturligtvis är Svensk Biblioteksförening en viktig sådan, även om organisationens lobbyuppdrag emellanåt skiner igenom i deras rapporter. BTJ Förlag har också utgivning av hög kvalitet. Men  jag vill lyfta fram Regionbibliotek Stockholm, som sedan flera år tillbaka ger ut en skriftserie till stöd för verksamhetsutvecklingen för folkbibliotek – inte bara i det egna länet – utan i hela landet. Naturligtvis finns det fler regionala biblioteksverksamheter som ger ut facklitteratur på det här sättet, men inte så konsekvent och med så hög kvalitet. Internationella motsvarigheter är till exempel ALAs utgivning av uppbyggelselitteratur  eller det engelska förlaget Facet Publishing.
 19. Slots- og Kulturstyrelsen  Biblioteker
  Jag brukar bestämt hävda att det som sker i Danmark kommer förr eller senare hit också, oavsett om det handlar om den 9-piggade krattan, folkhögskolor, kriminella MC-gäng, främslingsfientliga politiska rörelser eller för den delen meröppna bibliotek. Så, om du vill ha koll på nästa bibliotekstrend kan det vara en god idé att kolla av vad som sker i vårt södra grannland. Och det här är en bra startpunkt.
 20. Martzoukou & Elliot: The Development of Digital Literacy and Inclusion Skills of Public Libraries (Communication in Information Literacy 10(1) 2016
  En undersökning om amerikanska folkbibliotekarier är förberedda för att engagera lokalsamhället i området digital kompetens och inklusion – i stort det som kommer att hända i Sverige. Undersökningen visar att de amerikanska kollegorna identifierar ett antal kunskapsklyftor mellan vad som lärdes ut på utbildningarna och det som behövs på arbetsplatsetna , biblioteken. Klyftorna handlade främst om e-böcker, PC-hantering, sociala media och kommunikation.
 21. Chris Weller: Libraries of the future are going to change in some unexpected ways (Business Insider)
  Framtidsvisioner är aningen roliga eller frustrerande att läsa. De rör sig mellan Science Fiction och dystopier. Chris Weller har intervjuat David Pescovitz från  Institute for the Future. Han menar att om 50 år kommer biblioteken att vara redo att bli allt-i-ett utrymmen för lärande, konsumtion, delande, skapande och upplevelser genom att enorma databanker kommer att tillåta människor att ”låna” helt nya verkligheter, oavsett om det är skala ner Mount Everest eller att leva en eftermiddag som en hund.
 22. Biblioteksstatistik
  KB är  statistikansvarig myndighet för den officiella biblioteksstatistiken. Utifrån publicerad data finns möjligheten att ta fram verksamhetsrapporter för biblioteksverksamheten för alla offentligt finansierade bibliotekstyper för hela landet. Det är ett nödvändigt verktyg för verksamhetsansvariga, bibliotekschefer och politiker som vill förstå vad som sker på de svenska biblioteken. Årliga rapporter och annan statistikinfo finns här.
  Samma statistik har sedan förpackats om av Svensk Biblioteksförening (lite oklart om hur det blir i framtiden verkar det som). Motsvarande statistik för Danmark.
 23. Integrating the Library in the Life of the User: An Annotated Bibliography of Practical Ideas
  För den som vill fördjupa sig i ett synsätt där biblioteket engagerar sig i sina användares liv och välbefinnande på ett proaktivt sätt finns en spännande litteraturlista att förkovra sig i. Den utgår från det arbete som OCLC (nr 11) tidigare gjort. The Library in the Life of the User:Engaging with People Where They Live and Learn och Shaping the Library to the Life of the User: Adapting, Empowering, Partnering, Engaging
 24. Koh & Abbas: Competencies Needed to Provide Teen Library Services of the Future: A Survey of Professionals in Learning Labs and Makerspaces (The Journal of Research on Libraries and Young Adults Volume 7, No. 2: June 2016)
  Vilka kompetenser behövs i framtidens ungdomsbibliotek? Tekniska färdigheter, vilja att lära nytta och sociala kompetens och god kommunikationsförmåga!
 25. R. David Lankes
  OK, det här är det närmaste en levande biblioteksguru du kan komma. Här kan du få information om hans böcker, artiklar och föreläsningar.
 26. Studentuppsatser från B/I-utbildningarna via Libris Uppsök
  Det är lika spännande som trixigt att hitta aktuella uppsatser från utbildningarna om bibliotek. Jag brukar använda Uppsök. Det går att begränsa sökningarna på olika sätt, tex år, eller utbildningsinstitution.

mars 16