50+ barnlänkar

Över 100 av de mest intressanta länkarna med bäring på barnbiblioteksutveckling, just nu.
Ordningen är slumpmässig och subjektiv. 

För ett halvår sen presenterade jag 100 viktiga bibliotekslänkar i samband med att den nationella biblioteksstrategin släppte sin omvärldsrapport ”Den femte statsmakten”.
Där efter blev jag utmanad att göra en liknande lista men om barn- och ungdomsbibliotek. Så det håller jag på med när andan faller på. Just nu finns det ett femtiotal länkar, men det ska in fler om det ska matcha den andra samlingen – även om en del överlappar!

Tänk på att länkar är färskvara! Kommentera gärna om någon av länkarna är döda så fixar jag det. Saknar du någon favorit? Kommentera gärna!

 1. Svenska Barnboksinstitutet
  Här finns smått och gott om barnböcker och läsning.
 2. Barnens bibliotek
  Barnens bibliotek är en boktips-sajt för barn, gratis och utan reklam som drivs av Kultur i Väst. Finns också som app.
 3. Polarbibblo
  Polarbibblo drivs av Regionbibliotek Norrbotten i samarbete med folkbiblioteken i Norrbotten. Hit kan barn och ungdomar skicka in egna texter, både skriva helt fritt men också göra bildberättelser som blir sajtens webb-böcker. Här finns också läsarnas egna lästips.
 4. Elza Dunkels
  Är du nyfiken på barns och ungas nätkulturer, deras rättigheter, lärande och IT så är Elza Dunkels blogg Nätkulturer en perfekt startplats. Hennes bok Nätmobbning, näthat och nätkärlek – kunskap och strategier för en bättre vardag på nätet är en utmärkt ingång i ämnet.
 5. Skolbiblioteken är viktiga för elevers lärande  En forsknings och kunskapsöversikt år 2010–2015
  BHS Cecilia Gärdén konstaterar att forskningen visar på att bemannade skolbibliotek som samspelar med ämnesundervisning kan bidra till elevers lärande. Även inom skolbiblioteksområdet har biblioteksföreningen släppt en rapport: Alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek – en skolbibliotekspolitisk översikt. Det är Barbro Thomas som redogör för skolbibliotekspolitiken sedan 1842 och varför hälften av landets elever saknar ett bemannat skolbibliotek enligt KB:s statistik. KB har gjort en egen rapport Skolbibliotek som pedagogisk resurs 2016, som presenterar statusen för läget i landet.
 6. Social inequalities in cognitive scores at age 16: The role of reading
  Två engelska forskare slår fast att nöjesläsning ger barn och unga nya idéer och förhållningssätt. Samtidigt som de utvecklar sitt ord- och begreppsförråd utvecklar de även sin förmåga att förstå och ta till sig ny information och nya förhållningssätt i skolan. Självständig läsning anses även ge strategier för ett mer självständigt lärande i allmänhet.
 7. Catarina Schmidt
  Catarina Schmidt är universitetslektor vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession vid Göteborgs universitet. Hennes doktorsavhandling Att bli en sån’ som läser, handlade om barns menings- och identitetsskapande genom texter. Sen dess har hon genomfört en del intressanta rapporter kring folkbibliotekens barnverksamhet. Till exempel ”Vi packar mängder med böcker, kanelgifflar, saft och kör ut” från Regionbibliotek Halland och Fakirerna och vi – en studie om bokprat som läsfrämjande insats från Länsbibliotek Dalarna.
 8. Neil Gaiman: Why our future depends on libraries, reading and daydreaming
  Om du någonsin skulle tveka och undrar varför du ska gå till jobbet en regnkall novembermåndag…
 9. danah boyd: It’s Complicated:  the social lives of networked teens
  danah boyd är en av världens ledande forskare kring ungdomskulturer och social media. utforskar metaforer för identitet, integritet, säkerhet, fara, och mobbning. Hon hävdar att samhället sviker ungdomarna när förmyndarmentalitet hindrar deras möjligheter att bli informerade, eftertänksamma och engagerade medborgare genom sina interaktioner online. Boken laddas ner här.
 10. Språkutvecklarna
  Erica Eklöf, specialpedagog och språkutvecklare på Resurscentrum Kärnhuset och Barn- och Ungdomsförvaltningen i Halmstads kommun och Karolina Larsson  logoped och enhetschef för Resurscentrum Lärande i Halmstads kommun har en blogg tillsammans om små barns språkutveckling.
 11. Centrum för barnkulturforskning
  Centrum för barnkulturforskning (CBK) inrättades vid Stockholms universitet 1980 som ett särskilt centrum med uppgift att befrämja kunskap och forskning i ämnesområdet barnkultur. Centrum för barnkulturforskning ger ut en skriftserie som utkommer med ett nummer varje år på ett särskilt tema. Syftet med skriftserien är att vara ett forum för forskare som sysslar med barnkultur i olika former samt att sprida forskningsresultat. Skrifterna är också en slags dokumentation över vårt senaste Barnkulturella symposium  då artikelförfattarna i regel alltid är föregående symposiums föreläsare.  Det finns också ett intressant uppsatsarkiv.
 12. YALSA
  Young Adult Library Services Association är den del av amerikanska ALA som jobbar med inriktning mot ungdomar och unga vuxna. Här finns webinarier, best cases och kompetensinventeringar.
 13. Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning
  Utges med ojämna mellanrum av Svenska barnboksinstitutet (#1), fritt tillgänglig på nätet.
 14. Statens Medieråd
  har en lång rad intressanta skrifter om barn och ungas medievanor.
 15. Myndigheten för kulturanalys
  MYKA presenterar emellanåt kulturvaneanlyser med fokus på barn och unga, Barns och ungas kulturaktiviteter heter den senaste. Analysen visar att kulturdeltagandet är högt bland barn och unga, men det finns skillnader mellan olika åldrar och mellan flickor och pojkar.
 16. Code Club 
  Ett nationellt nätverk som finns i Storbritannien som syftar till att inspirera barn i åldrarna -11 år att programmera. Ofta håller de till på biblioteken.
 17. Grace Lin
  Barnboksförfattaren Grace Lin talar om avsaknaden av förebilder för barn med annan hudfärg en beige i barnböcker och vikten av böcker som både speglingar och fönster för att se sin omgivning i denna TED Talk.
 18. Dashka Slater: The Uncomfortable Truth About Children’s Books : Attempts to diversify lily-white kid lit have been, well, complicated. (Mother Jones Sept/Oct 2016)
 19. Bara vita barn i bilderböckerna? (UR Samtiden)
  Åsa Warnqvist beskrev hur läget var i den svenska barnboksutgivningen i Svenska Barnboksinstitutets (#1) bokprovning 2015.
 20. Läsrörelsen
  Nej inte bara samarbetet med McDonald’s Bok Happy Meal utan en lång rad läsprojekt – inte minst initiativet till Läslovet! Ge dina barn ett språk!
 21. Jarrett Dapier: Prescriptions for Joy: Librarians, Collections, and Bibliotherapy in Pediatric Hospital Settings (Public Libraris Online 26 spet 2016)
  Insiktsfullt om barn och ungas behov av biblioterapi i sjukhusmiljöer.
 22. Jag är Boken
  Jag är Boken är en interaktiv och kommunikativ boktipstjänst med många dimensioner för alla mellan 13 och 25 år. De elva ”bokhäxorna” finns på olika bibliotek i Sverige. De tar emot ifyllda formulär och ger speciella lästips och empowerment tillbaka. Hjälp och stöd hämtar de ur BRIS metoden, Barnkonventionen, Barnperspektivet och Aaron Antonovskys KASAM – känsla av sammanhang. Läs Eva Selins gästblogg här.
 23. Open eBooks
  är en amerikansk app som innehåller tusentals populära och gratis e-barnböcker med speciell fokus på miljöer präglade av utanförskap och barnfattigdom. Open eBooks startade under Obama-administrationen, så läget 2018 är oklart.
 24. Bibblix
  Bibblix är en svensk biblioteksapp som kombinerar läsinspiration med ett stort, professionellt urval av böcker som kan läsas kostnadsfritt direkt i en surfplatta eller i en mobil. I Bibblix presenteras böcker på ett sätt som är anpassat just för barnen, som uppfyller deras behov av information för att hitta och läsa de böcker som intresserar dem. Än så länge bara i Stockholm , Malmö och Katrineholm.
 25. ALSC
  Association for Library Service for Children är systerorganisation inom ALA till #12 YALSA och som sådan kusin till
 26. Svensk Biblioteksförenings Expertnätverket för barnbibliotek
  Nätverket syftar till att öppna för dialog och erfarenhetsutbyte kring frågor om folkbiblioteksverksamhet riktad till personer under 18 år, som enligt Bibliotekslagen är en prioriterad målgrupp. Det kan till exempel handla om läsfrämjande verksamhet, medie- och informationskunnighet och annat som nätverket tycker är aktuellt att behandla. Nätverket vill också vara en resurs av experter för att, i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter, utveckla och stärka barnperspektivet inom Svensk biblioteksförening. Expertnätverket är systernätverk till 
 27. Svensk Biblioteksförenings Expertnätverket för barn bibliotek webb
  vars fokus är användarvänliga bibliotekswebbar och digitala bibliotekstjänster för alla under 18 år.
 28. Svensk Biblioteksförenings nätverk för bibliotek som har Äppelhyllor
  Nätverket är ett forum för alla bibliotek som aktivt arbetar med Äppelhyllor och tillgänglig verksamhet för barn och unga.
 29. Forum för barn- och ungdomsbibliotekarier och andra med samma fokus
  Över 2 500 medlemmar i denna Facebook-grupp byter idéer och tipsar varandra om stort och smått.
 30. The Words Children Hear: Picture Books and the Statistics for Language Learning
  En amerikansk som forskningsrapport visar att små barns språkutveckling grundas i det de hör. Och att en viktig källa för ordförståelse och ordrikedom är bilderböcker. Forskarna har jämfört 100 bilderböcker och räknat och jämfört ordtyper för att se vilken inverkan det har på barnens ordförråd.
 31. Att främja barns delaktighet: En studie av barnbibliotekariers syn på barns delaktighet i barnverksamheter på folkbibliotek
  Anna Lagerströms och Anette Lundgrens magisteruppsats från 2014 som visar på hur svårt det kan vara att involvera barn i biblioteksverksamheten, så att dessa blir delaktiga i planerandet och i genomförandet av aktiviteter.
 32. Internetstiftelsens Internetguider
  Här finns också en del som riktar sig till barn som Barnhack, Ungas integritet på nätet och Internet så funkar det – en illustrerad berättelse för lågstadiebarn som förklarar hur internet och dess adressystem fungerar (finns på olika språk).
 33. Anagrama – Niños Conarte
  Biblioteksinredning som är spännande: ”Conarte reached out to Anagrama with the mission to create a space that would foster a love of reading and learning for children. The children’s library and cultural center was to be inside a warehouse-like building, an untouchable heritage site of the state. Our design proposal needed to take into account the untouchable nature of the building and, in some way, enhance it. The result is a multi-purpose, asymmetrical reading platform meant to simulate Monterrey’s mountainous topography. The bookshelves are not only used as storage, but serve as a dynamic space to play and learn, to fire the imagination and provide comfort while reading. The installation’s colorful and geometric aesthetic contrasts directly with its antique, industrial building, elevating both elements in a cheerful and unique way.”
 34. How Comics & Graphic Novels Can Help Your Kids Love To Read!
  En skrift från amerikanska motsvarigheten till Seriefrämjandet.
 35. Ljudböcker för barn på Spotify
  En av mina mest framgångsrika blogginlägg. Att utforska den här typen av tjänster kan verkligen marknadsföra bibliotek!
 36. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor
  MUCF har en del intressanta rapporter t ex vad unga gör på sin fritid.
 37. IBBY Sverige
  IBBY står för International Board on Books for Young People. IBBY Sverige arbetar för att sprida kännedom om svensk barnlitteratur utomlands och introducera utländsk barnlitteratur i Sverige genom IBBYs nätverk i ett 70-tal länder.
 38. ALMA
  Priset till Astrid Lindgrens minne. Sveriges näst största och litterära pris och världen största pris till barn- och ungdomslitteratur.
 39. Alla får vara med! En undersökning om ungdomars delaktighet i biblioteksverksamheten
  Rebecka Elofssons och Tina Vilhelmssons kandidatuppsats  som visar att ju mer av engagemang på biblioteket som ungdomarna får visa – och därtill ser resultatet av – desto mer deltar de. Ju mindre de får att säga till om desto sällsyntare blir deras engagemang i evenemang och annan verksamhet på biblioteket.
 40. Barn- och ungdomsbokskatalogen
  I katalogen för barn- och ungdomsböcker presenteras ett urval av det bästa ur årets svenska utgivning för barn, ungdomar och unga vuxna. Katalogen vill tipsa, inspirera och väcka lust till läsning. En handplockad expertgrupp har läst och sedan valt sammanlagt 211 titlar ur årets bokflod.
 41. IFLA
  Allt från arbetet i Libraries for Children and Young Adults Section till skrifter som ”The World Through Picture Books” (The idea behind The World Through Picture Books is to create a list of picture books from around the world that have been recommended by librarians, as a tool for building bridges and developing understanding between countries)
 42. International Literacy Association
  The International Literacy Association (ILA) is a global advocacy and membership organization of more than 300,000 literacy educators, researchers, and experts across 78 countries. Our mission is to empower educators, inspire students, and encourage leaders with the resources they need to make literacy accessible for all.
 43. ICDL – The International Children’s Digital Library
  The mission of the International Children’s Digital Library Foundation (ICDL Foundation) is to support the world’s children in becoming effective members of the global community – who exhibit tolerance and respect for diverse cultures, languages and ideas — by making the best in children’s literature available online free of charge. The Foundation pursues its vision by building a digital library of outstanding children’s books from around the world and supporting communities of children and adults in exploring and using this literature through innovative technology designed in close partnership with children for children.
 44. Bookstart
  Ja, det var väl här det började?
 45. Børns læsning 2017 – en kvantitativ undersøgelse af børns læse- og medievaner i fritiden
  Bra att jämföra sig med vårt södra grannland. Tænketanken Fremtidens Biblioteker, der sammen med Københavns Biblioteker, videncentret Læremiddel.dk og Nationalt Videncenter for Læsning står bag projektet ‘En generation af stærke læsere: Greb til læselyst’. Denne undersøgelse af børns læse- og medievaner er en del af et større projekt, der skal gøre bibliotekerne klogere på, hvordan den nye generations læselyst stimuleres bedst muligt.
 46. BTJ Förlag
  BTJ Förlag främjar läslust och läsglädje genom att ge ut foldrar som syftar till att stödja och stimulera läsintresset och läsförmågan.
 47. Ponton
  är en litteraturtidskrift för och av unga, dit alla mellan 14 och 21 år är välkomna att skicka texter eller bilder.
 48. Lena Lundgren
  Jag hade förmånen att jobba tillsammans med Lena under några månader i början av 90-talet. Hennes påverkan på svensk modern barnbiblioteksverksamhet kan inte underskattas. (Länken går till Marie Johansens presentation i samband med Lena-dagen 2011)
 49. Barnet, platsen, tiden – teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld
  En forskningsantologi som fortfarande känns aktuell även om den har snart åtta år på nacken vid det här laget.
 50. Barnbibliotek och lässtimulans – delaktighet, förhållningssätt, samarbete
  Amira Sofie Sandin gör en fördjupning av ämnet. ”Studier av barn- och ungdomsbibliotek – en kunskapsöversikt” föregick #49 och #50 och borde rimligen bli en analys om barn och ungas biblioteksanvändning som ånga efterlyste i en nationella biblioteksstrategins om världsrapport.
  Förresten har Regionbibliotek Stockholm fler intressanta skrifter som berör barnbiblioteksverksamhet – men du får kolla själv.
 51. Samarbete mellan folkbibliotek och barnhälsovård i Sverige: En utökad kartläggning och nulägesbeskrivning
  Anna Hampson Lundh och Katarina Michnik  har på uppdrag av Regionbibliotek Halland utifrån folkbibliotek och BVC identifierat och beskrivit gemensamma metoder i arbetet med små barns språkutveckling, samt nivåer av samverkan.  Rapportens övergripande slutsats är att det förekommer samarbeten som fungerar väl, men att det samtidigt finns stort utrymme för utveckling vad gäller samverkan mellan institutionerna kring små barns språkutveckling.
 52. Läsa med de yngsta
  Läsrörelsens, #20, projekt Berätta, Leka, Läsa handlade om att etablera samarbete mellan förskola, föräldrar och bibliotek om de yngsta barnens första läsupplevelser. Läsa med de yngsta blev slutrapporten. Hör av dig till Biblioteksutveckling i Örebro ln om du vill ha ett eget ex!
 53. Children and Libraries
  Children and Libraries (CAL) ges uta v #25 den amerikanska Association for Library Service to Children (ALSC). ”The Journal primarily serves as a vehicle for continuing education of librarians working with children, which showcases current scholarly research and practice in library service to children.”
  Om du registrerar din e-postadress får du en signal om när det senaste numret finns att läsa (gratis vad det verkar).
 54. BØFA
  är de danska barnbibliotekariernas fackgrupp. Lite mer aktivitet på deras Facebook-sida än på bloggen.
 55. Opsis Barnkultur
  I Opsis Barnkultur skriver nyfikna och kunniga skribenter kul och kritiskt, klokt och angeläget om det som händer inom barn- och ungdomskultur
  i Sverige och resten av världen.
 56. Att utforma ett barnbibliotek tillsammans med barn 
  Barbro Johansson och Frances Hultgren analyserar delaktighetsprocesser när Malmö Stadsbibliotek etablerade barnbiblioteket Kanini.